maandag 31 augustus 2009

Top 5 – Olifantspaden (1)

Na het aanschouwen van een waardeloze voetbalwedstrijd op vrijdag en na het aanschouwen van een waardeloze voetbalwedstrijd op zaterdagkon mijn weekend op zondag wel weer een kwaliteitsinjectie gebruiken. En het moet gezegd, het leed van de twee voorgaande dagen werd gisteren ruimschoots gecompenseerd. Waardoor? Door olifantspaden. Olifantspaden? Het woord komt niet voor in mijn editie van de Van Dale; het ook vaak gebruikte ‘olifantenpad(en)’ evenmin. Daarom heb ik zelf maar een omschrijving in elkaar geprutst: ‘door veelvuldig gebruik door wielrijders en/of voetgangers ontstane paden die veelal een afkorting vormen van de gebaande paden en wegen’. Helder? Nee? Kijk dan voor de aardigheid eens hier of hier en in één oogopslag is duidelijk waar het om gaat.
De zoektocht naar Horster olifantspaden redde mijn weekend omdat het me dwong Horst weer eens met heel andere ogen te bekijken. Toerist in je eigen dorp, iets mooiers is er toch niet? Een dagje intensief speuren leverde al ruim voldoende materiaal op voor een top 5. Top 5-en zijn nooit definitief, maar deze helemaal niet, omdat ik alleen in Horst (en niet in de kerkdorpen) heb gezocht. Bovendien zijn olifantspaden in wezen natuurlijk dingen waar je tegenaan (en daarna overheen) moet lopen en waarnaar je niet dwangmatig op zoek moet gaan. Laten we het dus maar houden op een voorlopige top 5 (mail me s.v.p. uw tips):

5.Fier overeind gebleven temidden van al het geweld dat de Moelbaerenbos (Kasteelse Bossen zo u wilt) het afgelopen jaar heeft geteisterd, dit olifantspad bij de toegang tot de parkeerplaats van sportpark Ter Horst.

4.Ook dit spontane pad bij de kruising Waterstraat - Toon Hendriksstraat heeft allerlei reconstructies overleefd, hoewel de bij de laatste herinrichting aangebrachte trottoirband het gebruiksgemak voor fietsers aanzienlijk heeft verminderd.

3.Als enige in deze top 5 is dit pad (paadje is in dit geval een toepasselijker woord) op parkeerplaats Patronaat exclusief in gebruik bij gebruikers van de benenwagen.

2.Het heeft iets contradictoirs: naar Anco gaan om je conditie bij te schaven, maar wel gebruikmaken van dit olifantspad vanaf de Wittebrugweg. Of zijn de bezigheden bij Anco zo afmattend dat elke afkorting op de terugweg welkom is?

1.Klassiek olifantspad: dit gebeurt er als je fietsers een onnodig grote bocht wilt laten maken. Eigen schuld! Of het pad een lang leven beschoren is? Ik vrees het ergste met de reconstructie van de Lindweg in het verschiet. Weer een uniek stukje Horster cultureel erfgoed dat naar de filistijnen gaat. Geniet ervan zolang het nog kan, zou ik zeggen.

Klein mysterie 95 – Kermisterrein (3)

Bericht uit de media van afgelopen week: ook de septemberkermis gaat voorbij aan parkeerplaats Patronaat (ook wel aangeduid als P2 en ‘parkeerplaats bij de Plus en de Lidl’).Ik ben de eerste om toe te geven dat er de voorbije dagen wereldschokkender dingen zijn voorgevallen. Zelfs in Horst. Denk bijvoorbeeld aan de vernieling van een bushokje, de opening van een nieuwe kindermodezaak en het niet verplaatsen van de weekmarkt naar de Mèrthal gedurende de wintermaanden. Toch is het feit dat er tijdens de septemberkermis geen attracties op parkeerplaats Patronaat komen óók nieuws. Al in december 2007 maakte de gemeente bekend dat beide Horster kermissen voortaan gedeeltelijk naar de parkeerplaats zouden verhuizen. Dit vanwege capaciteitsproblemen op het Wilhelminaplein. In mei jongstleden zou het voor de eerste keer zo ver zijn. Maar na een protestactie van boze ondernemers (zie klein mysterie 63) trok het gemeentebestuur zijn besluit in. Het deelde op 26 maart mee dat ‘de pilot om een gedeelte van de kermis te verplaatsen naar P2 [zal] plaatsvinden in het najaar.’ En nu wordt die pilot dus doorgeschoven naar de meikermis van 2010. Reden: de kermismeester heeft te weinig tijd gehad om voldoende representatieve attracties te vinden. Het spijt me, maar dat wil er bij mij echt niet in. Een half jaar te kort om kermisexploitanten naar Horst te lokken? Stel dat dat inderdaad zo zou zijn: dan was het oorspronkelijke besluit van begin maart om de meikermis naar parkeerplaats Patronaat te verplaatsen toch volkomen absurd? Er moet dus meer aan de hand zijn. Wat? Dat is voor een outsider als ondergetekende speculeren. Spelen de naderende verkiezingen een rol? Heeft de kermismeester duimen zitten draaien? Is het college verdeeld? Of is het andermaal bezweken onder de druk van enkele militante ondernemers? Hoewel dit laatste natuurlijk het meest kwalijk zou zijn, valt het niet uit te sluiten. Erger nog: als we het MKB Limburg afdeling Horst aan de Maas mogen geloven, hebben we het aan de ondernemers te danken dat de parkeerplaats kermisvrij blijft over twee weken. Lees maar mee op de website van het MKB: ‘Dankzij de inspanningen van MKB Limburg wordt voor de komende septemberkermis in Horst geen gebruik gemaakt van parkeerplaats P2.’
Eén ding is in elk geval zeker: of de kermismeester of het gemeentebestuur of het MKB is hier de boel schaamteloos voor het lapje aan het houden. Het is dat ik geen kermisvierder ben, anders zou ik me ook nog gaan ergeren aan het hele gedoe.P.S. Ik durf de voorspelling wel aan dat de pilot met de kermis op parkeerplaats Patronaat ook tijdens de meikermis van 2010 geen doorgang zal vinden.

Actualisatie – Groeten, de heg

Soms denk je een unieke vondst te hebben gedaan die bij nader inzien een stuk minder uniek blijkt. Dat overkwam mij bijvoorbeeld met het hondenkakjesbord en bij de brievenbus van pand Cuppen. Maar wie had nu kunnen denken dat zelfs dit geplastificeerd blaadje-met-mededeling (aangetroffen op 4 mei in een tuin aan de Schoolstraat) een dubbelganger heeft? Ik in elk geval niet. Toch kwam ik dit zaterdag tegen in een voortuintje aan de Pastoor Notermansstraat in Meterik. Plagiaat? Een vriendendienst? Familieconnecties? Wie zou trouwens de primeur hebben gehad: de Schoolstraatof de Pastoor Notermansstraat?

woensdag 26 augustus 2009

Intermezzo – Burgemeesters (1)

Limburgse burgemeesters de afgelopen dagen:

1. ‘Ik snap het rechtssysteem in dit land niet meer. Als je twee centimeter naast het fietspad fietst, kun je rekenen op een bekeuring. Als je openlijk anarchist bent en mensen angst aanjaagt die volkomen legaal spullen verkopen, krijg je geen strobreed in de weg gelegd.’ (Burgemeester Gerd Leers (CDA) van Maastricht in De Volkskrant van 24 augustus 2009 over het toestaan van een antibont demonstratie in zijn stad door de rechter.)

2. Burgemeester Jos Waals (CDA) van Venray verleent een evenementenvergunning voor stockcarraces op circuit De Peel. De Raad van State heeft in juli de milieuvergunning en het bestemmingsplan voor hetzelfde circuit vernietigd. Naar aanleiding van die uitspraak verklaarde de burgemeester toen dat er in elk geval in 2009 geen races meer op De Peel zouden plaatsvinden.

3. ‘Vandaag is een rustige dag, waarbij ik thuis wat stukken lees en telefoontjes pleeg. ’s Middags ben ik op het Wilhelminaplein wanneer daar voor het winkelende en genietende publiek, het National Saxophone Choir of Great Britain een voorproefje geeft van hetgeen zij komende zondag in het Wilhelminapark in Venlo ten gehore zullen brengen.’ (Burgemeester Kees van Rooij (CDA) van Horst aan de Maas doet op zijn weblog verslag van zijn bezigheden op 21 augustus.)

Dan nu enkele gewetensvragen: welke van deze drie burgemeesters zou u, zo mogelijk vandaag nog, vanwege verregaande stupiditeit, onmetelijke arrogantie en onuitstaanbare profileringsdrang uit hun functie ontheven willen zien (meerdere antwoorden mogelijk)? Welke van deze drie heren zou u het liefste als burgemeester hebben (één antwoord mogelijk)? Inderdaad, Horst sweet Horst!

maandag 24 augustus 2009

Intermezzo – CDA-campagne

Altijd al gedroomd van een ballonvaart in een Jan Peter Balkenende-ballon? Dan moet u bij het CDA in Horst zijn. ‘Diegenen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor een ander’ komen er voor in aanmerking. Heeft u een kandidaat? Meld hem of haar dan vóór 7 september aan op het e-mailadres postmaster@cdahorstaandemaas.nl.
Na het bij gebrek aan coffeeshops aan Horst voorbijgegane vlaaienoffensief tegen drugs (‘De vlaai weer op 1’), begint de verkiezingscampagne van het CDA geleidelijk op stoom te komen. Wat staat ons tot 18 november verder nog te wachten? Op slinkse wijze wist ik de hand te leggen op het actieplan van de CDA-campagnecommissie:

Week 36: Openbare aflevering op het Wilhelminaplein (bij slecht weer in de Mèrthal) van Wie van de drie met in de hoofdrol Ria Oomen. Dit om de verkiezingscampagne officieel te openen met een warm CDA-gevoel.Week 37: Uitdeelactie van zakjes bloemenzaad onder het motto ‘Natuurcompensatie begint bij jezelf’. Dit om te illustreren dat natuurcompensatie lang niet zo gecompliceerd is als altijd wordt voorgesteld en geen argument mag zijn om agribusinessontwikkelingen tegen te houden.

Week 38: Wandeling naar het Brommèr. Dit om de waarde van rentmeesterschap, die bij ons in zulke vertrouwde handen is, nog maar eens te benadrukken.Week 39: Uitdeelactie van verrassingseieren onder het motto ‘Een ei hoort erbij’. Dit om ook de zegeningen van het Nieuw Gemengd Bedrijf eens onder de aandacht te brengen.Week 40: Familiedag waarbij gezinnen gezamenlijk de Voor-Americaanse Muur beklimmen onder het motto ‘Klim op de kas’. Dit ter benadrukking van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Bijkomend voordeel: de Voor-Americaanse Muur komt ook eens positief in de publiciteit.Week 41: De glazen ingooien van de kassen op het Meterikse Veld. Dit als symbolisch begin van de ontglazing van het gebied. Bijkomend voordeel: binden van baldadige jeugd aan de partij. Week 42: Uitdeelactie van kaarten met het opschrift ‘Groeten uit Big-City Horst’. Dit om te benadrukken dat varkens de economische kurk zijn waar deze gemeente op drijft, als tegenwicht voor alle geneuzel over dierenwelzijn. Bijkomend voordeel: Horst wordt letterlijk op de kaart gezet.Week 43: Processie naar de Gele Madonna van Voor-America. Dit in het kader van het niet verloochenen van onze roots.Week 44: Uitdeelactie van blauwbessensap op de Horster weekmarkt onder het motto ‘Koom in ’t gewaer vur ôs moelbaer’. Dit ter bevordering van het dialect. Bijkomend voordeel: voorkoming van verdere imagoschade na de naamgevingskwestie van Kasteelpark Ter Horst.

Week 45: Meditatieseance bij de Zwarte Boeddha van de Luttelseweg. Dit om te tonen dat we ondanks onze roots met twee benen in de multiculturele samenleving staan.Week 46: Verbroederingsfeest voor de inwoners van Horst en Hegelsom in de nieuwe kas aan de Hagelkruisweg. Dit om te vieren dat Horst en Hegelsom nu definitief aan elkaar zijn gegroeid.Week 47: Vooralsnog geheime laatstedagactie.

Top 5 – Groene parels

De dorpsraad Horst vraagt inwoners hun favoriete groene plekken kenbaar te maken. Aan de hand van de reacties stelt de raad een top 25 samen van ‘groene parels’. Die wordt dan in het najaar aangeboden aan het gemeentebestuur. Wat er daarna mee gebeurt, is mij niet bekend, maar de cynicus in mij zegt: ‘Waarschijnlijk niets of niet veel goeds’. Desalniettemin: er is weinig mooiers dan je vrije tijd besteden aan het samenstellen van volstrekt nutteloze top 5-en, dus hier is hij dan, mijn top 5 van groene Horster parels (waarbij ik onder ‘Horst’ in dit geval het centrum heb verstaan):

5.Ede Staal (daar is-ie weer) zegt op de cd Mien toentje in zijn inleiding op het nummer Het twijde perron dat stations van de ene kant mooi zijn en van de andere kant minder mooi. Hetzelfde heb ik met bomen: ze kunnen zowel lelijkheid maskeren als schoonheid verhullen. Hier aan de Gasthuisstraat is het laatste het geval: de monumentale plataan links ontneemt het zicht op Villa Anna; rechts ligt het pand Van de Meerendonk verscholen achter de rode beuk (de rode beuk en de heg links op de voorgrond staan alleen maar mooi te zijn). Wat een geluk dat de meeste bomen een deel van het jaar bladloos zijn.

4.Deze catalpa camoufleert de eindeloze troosteloosheid van dit pleintje. Wat een pech dat ook de catalpa een deel van het jaar bladloos is. Opmerkelijk: het bladerdek is deze zomer duidelijk minder dicht dan in voorgaande jaren. Zoals al eerder geschreven vermoed ik dat dit een stil protest is van de boom tegen de verdwijning van accordeonmuzikanten en straatkrantverkopers op deze plek. Mocht hij besluiten het na dit jaar helemaal voor gezien te houden, dan is de ellende compleet.

3.Stel nu dat alle Horstenaren die reageren op de oproep van de dorpsraad dit miniplatanenlaantje aanmerken als een groene parel, denkt u dat het dan de herinrichting van wat nu nog Kloosterhof is zal overleven? Nee? Begrijpt u nu waar mijn cynisme vandaan komt?

2. Het is eigenlijk ook de hoogste tijd voor een top 5 van Horster straten. De Herstraat gaat daarin hoge ogen gooien, kan ik u nu al verklappen. En dan natuurlijk vooral het stuk tussen Schoolstraat en Americaanseweg. Monumentaler rode beuken dan in de tuinen van De Roskam en Weisterbeek zijn er bij mijn weten in Horst niet te vinden. Ook uniek, hopelijk voor eeuwig: de rododendrons van Weisterbeek (links op de voorgrond). Eeuwig zonde dat een deel moest wijken voor de aanleg van parkeerhavens; laat het restant a.u.b. gespaard blijven.

1. Van Zuid-Europese allure: de platanen in de omgeving van Elzenhorst en de verpleegstersflat. Dr. Van de Meerendonklaan zou een passender benaming zijn geweest voor de Dr. Van de Meerendonkstraat. Maar ook hier ligt met Hof te Berkel een bedreiging op de loer.

Klein mysterie 94 – Meer straatnaambordenraadselen (3)

Vrijdagavond 21 augustus 2009, 19.27 uur. Vanaf de Speulhofsbaan rijd ik de Sint-Jansstraat in. Hoewel: Sint-Jansstraat? Of Sint-Janstraat? Sint-Jansstraat dus.
Toch laat het me niet los. Het is inderdaad ook Sint-Maartensweg. Maar weer niet Meester Wijnensstraat (in plaats van Meester Wijnenstraat), Prins Bernhardsstraat (in plaats van Prins Bernhardstraat) of Dr. Lemmensstraat (in plaats van Dr. Lemmenstraat). Een logische verklaring kan ik eerlijk gezegd niet bedenken.

Zaterdagmiddag 22 augustus 2009, 17.43 uur. Vanuit de Stationsstraat rijd ik de Handelstraat in. Na mijn ervaring van een dag eerder, twijfel ik nu aan alles. Waarom niet Stationstraat en Handelsstraat? Ik kom er nog steeds niet uit.

Zaterdagmiddag 22 augustus 2009, 17.45 uur. Vanuit de Handelstraat rijd ik de Nijverheidsstraat in. Nu breekt werkelijk m’n klomp. Dat heeft toch niets meer met consequent zijn te maken?

Zaterdagmiddag 22 augustus 2009, 17.47 uur. Vanuit de Industriestraat rijd ik de Fabriekstraat in.
Zaterdagmiddag 22 augustus 2009, 17.48 uur. Vanuit de Fabriekstraat wil ik de Energiestraat oversteken en de Expeditiestraat inrijden. Maar wat is dat?Ter bevestiging hangt aan de andere kant van de straat ook nog dit bordje: Gek word ik er van. Ik begin zo langzamerhand te denken dat dit allemaal alleen gebeurt om mij te pesten.

Zaterdagavond 23 augustus 2009, 19.37 uur. Op de Duitse televisie zie ik Bayern München met 2-1 verliezen van Mainz. Zonder Borowski (verkocht aan Werder Bremen) en zonder Demichelis. Hamit Altintop wordt na 33 minuten gewisseld. Dat had ik begin juli dus in elk geval nog niet zo slecht gezien toen ik me afvroeg of genoemde mannen het zouden redden onder Van Gaal.

Zaterdagavond 23 augustus 2009, 20.52 uur. In De Koel zie ik Honda zijn vijfde doelpunt van dit seizoen voor VVV maken. Straatnaambordenraadselen? Wat waren dat ook alweer?

maandag 17 augustus 2009

Klein mysterie 93 - Kannegietwegblues

Soms ben ik te achterdochtig, soms ben ik niet achterdochtig genoeg.
Op zondag 15 maart zag ik dat een perceel nabij de kruising Bergsteeg-Gusseweg van alle begroeiing was ontdaan. Diezelfde dag zag ik aan de Kannegietweg op een akker een grote hoeveelheid zand liggen. Van het perceel nabij de kruising Bergsteeg-Gusseweg vermoedde ik dat het bouwrijp werd gemaakt. Van het zand op de akker aan de Kannegietweg vermoedde ik dat het er tijdelijk was gedumpt.
Aan het perceel nabij de kruising Bergsteeg-Gusseweg wijdde ik een stukje. De akker aan de Kannegietweg liet ik onbesproken.
Nu, een half jaar later, blijkt dat ik wat betreft het perceel nabij de kruising Bergsteeg-Gusseweg te achterdochtig ben geweest (zie mijn stukje van vorige week) en wat betreft de akker aan de Kannegietweg niet achterdochtig genoeg. Want terwijl aan de Bergsteeg de bloemen welig tieren, is juist de akker aan de Kannegietweg bouwrijp gemaakt. Was het misschien een beetje naïef om te vermoeden dat zand zomaar tijdelijk ergens in the middle of nowhere wordt gedumpt? Ongetwijfeld. Van de andere kant: wie had kunnen denken dat bouwen is toegestaan aan de tot nu toe volledig onbebouwde westelijke zijde van de Kannegietweg tussen Eickhorsterweg en Hofweg? Ik in elk geval niet, maar ook daarin ben ik dus te naïef geweest. Wat er aan de Kannegietweg gaat verrijzen? Ik weet het niet. Interesseert me eerlijk gezegd ook niet zo veel. Wat ik constateer, is dat de aantasting van het buitengebied almaar voortschrijdt – niet alleen aan de Kannegietweg. Alle mooie, vaak gebezigde woorden over concentratie, ontglazing en het tegengaan van verrommeling ten spijt. Rijd, fiets of loop alleen al eens langs de Hofweg en de tranen springen je in de ogen.
Maar om met Ede Staal te spreken: ’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west / Of ’t wer altied wel weer licht. Want wat er ook wordt gebouwd aan de Kannegietweg, één voordeel is er: de Voor-Americaanse Muur wordt er door aan het zicht onttrokken.Is ook wat waard.

Actualisatie – Skatebaanschande (1)

Trouwe lezers weten dat ik me niet snel kwaad maak over iets. Richt ik me wel op – om eens een prachtig germanisme te gebruiken – dan moet er dus écht iets aan de hand zijn. Buurtbewoners dwarsbomen nu al sinds tijden de komst van een skatebaan bij een groenstrook tussen A73 en Van Merwijckstraat. Mijn frustratie daarover heb ik in januari al eens van me af proberen te schrijven. Dat is helaas niet gelukt. Sterker nog, de frustratie is alleen maar toegenomen. Het gemeentebestuur besloot begin juli gedurende de zomermaanden een zogeheten pannakooi te plaatsen op de beoogde locatie voor de skatebaan. Prima initiatief, stimulering van voetbal in de openbare ruimte kan te allen tijde rekenen op mijn instemming. Maar zelfs voetbalhaters kunnen weinig bezwaren hebben tegen een pannakooi. Leek me. Want ik had weer buiten de buurtbewoners gerekend. Het voornemen de kooi te plaatsen was nog niet bekendgemaakt of er arriveerde op het gemeentehuis een brief waarin een advocaat namens de buurtbewoners bezwaar maakte tegen de plaatsing. Woordvoerder Jac Jeurissen in De Echo van Horst van 9 juli: ‘Pannakooien zijn er in allerlei soorten en maten en we willen wel weten wat er komt te staan.’ Hij stelt verder voor een mediator in te schakelen die moet bemiddelen in het conflict tussen buurtbewoners en gemeente over de skatebaan (en nu dus ook over de pannakooi): ‘We zijn bang voor de aantasting van ons woongenot’. Zou die mediator z’n ongetwijfeld kostbare tijd niet beter kunnen besteden? Bezinning voor de buurtbewoners lijkt me meer op z’n plaats. Laat ze lekker met z’n allen in een hutje op de hei bivakkeren, zoekend naar hun eigen ik, zich afvragend waar, wanneer en waarom het allemaal mis is gegaan en bij zichzelf te rade gaand wie in werkelijkheid het woongenot verziekt. Zo lang dat niet tot bevredigende resultaten leidt, zou ik hen de toegang tot hun buurt ontzeggen.Overigens alle hulde voor de gemeente, die de pannakooi toch heeft geplaatst en die ondanks alle tegenwerking vastbesloten is de skatebaan hier te realiseren.