dinsdag 29 september 2009

Actualisatie – Dendrofiel (1)

Het nieuws ligt vandaag letterlijk op straat, of beter gezegd: op de parkeerplaats. Nadat ik het bericht over de A4-tjes op de bomen van parkeerplaats Patronaat had gepubliceerd, moest ik nog een paar boodschappen doen bij de Plus. Tot mijn stomme verbazing bleken de bomen nu ook nog een tweede boodschap te bevatten: Nadere inspectie maakte meteen duidelijk dat de tweede oproep onmogelijk bedoeld kan zijn als een adhesiebetuiging aan de eerste:Dat leidt natuurlijk onvermijdelijk tot de vraag wie er achter de tweede oproep zou kunnen zitten. Een antwoord, of zelfs een suggestie van een antwoord, heb ik eerlijk gezegd niet voorhanden. Uitgesproken voorstanders van (gedeeltelijke) verplaatsing van de kermis naar de parkeerplaats zijn bij mijn weten dun gezaaid. Middenstanders hebben zich al eerder in woord en daad gekeerd tegen het voornemen de kermis naar deze locatie te verplaatsen. Ook een groot aantal jongeren heeft zich op Dreksbak.nl niet bepaald enthousiast betoond over het plan. Kortom, ik wens de politieke partij die hier zijn vingers aan wenst te branden veel succes. Enfin, ik ga nu naar AZ-Standaard Luik kijken.

Klein mysterie 102 – Dendrofiel

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Toen er drie weken geleden in Horst posters opdoken met quasi diepzinnige teksten, gokte ik dat dit het werk was van de nieuwe plaatselijke politieke partij Essentie. Helemaal fout, bleek een week later: de posters vormden onderdeel van de verkiezingscampagne van de eveneens nieuwe partij PvdA-PK.
Nu er op parkeerplaats Patronaat (zoals het ding volgens sommige bordjes schijnt te heten) op enkele bomen A4-tjes van een onbekende afzender zijn gehangen (zoals ik vanmiddag zag), acht ik de tijd rijp voor een hernieuwde gok. Hier komt ie: op wie moeten we op 18 november stemmen als we deze bomen het behouden waard vinden? Op de nummer 2 van D66: Will Lucassen. Waarom juist op hem? Omdat hij zich eerder al manifesteerde als dendrofiel toen hij samen met enkele geestverwanten in maart op het allerlaatste moment het kappen van dezelfde bomen wist te voorkomen (zie klein mysterie 63). Ook omdat hij zich sindsdien in het openbaar nog enkele malen heeft sterk gemaakt voor de bomen (natuurlijk zonder dat hij daar zelf enig belang bij heeft). Maar goed, ik zal het wel weer helemaal bij het verkeerde einde hebben. Wellicht weer een mooie uitdaging voor de jonge honden van Dreksbak.nl om te achterhalen wie de aanstichter van deze actie is?

maandag 28 september 2009

Klein mysterie 101 – Rust

En wéér is het de gemeente Horst aan de Maas gelukt oudere inwoners tegen zich in het harnas te jagen. Nadat eerder volkstuinende en jeu de boules-ende senioren zich tekort gedaan voelden, is het nu de beurt aan de bewoners van appartementencomplex De Doolgaard.Wat is het geval? Vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex is parkeerplaats Cuppenpedje de komende twaalf à achttien maanden niet via de Hoofdstraat toegankelijk. De gemeente is nu op het lumineuze idee gekomen een tijdelijke ontsluiting van de parkeerplaats te maken via de oprit van appartementencomplex De Doolgaard aan de Torenstraat. Dit is tegen het zere been van de veelal oudere bewoners van het complex. Een van hen, afgelopen week in De Echo van Horst: ‘Straks is het afgelopen met onze rust. Terwijl dat juist een reden is geweest om hier te gaan wonen.’ Ook buurtbewoner Chris Nellen, die een handtekeningenactie opzette, komt in De Echo aan het woord: ‘De mensen in De Doolgaard hebben dat appartement mede gehuurd om van een rustige oude dag te kunnen genieten. Die rust gaat er op deze manier helemaal aan.’Het moge duidelijk zijn: rust, dat is waar het de oudjes om te doen is. Ik zou wel de laatste zijn die hen hun rust zou willen ontzeggen. Maar hebben ouden van dagen meer recht op rust dan anderen? (Dat is namelijk wat de tegenstribbelaars impliciet beweren.) Ik ben daar niet zo zeker van. Heeft een 65-plusser meer recht op rust dan een alleenstaande moeder met drie kleine kinderen? Heeft een 65-plusser meer recht op rust dan een bewaker die vooral nachtdiensten draait? Heeft een 65-plusser meer recht op rust dan een begin-twintiger die elk weekend de beest uithangt? Ik ben geneigd alle drie deze vragen met ‘nee’ te beantwoorden.Moet die tijdelijke ontsluiting via de oprit van appartementencomplex De Doolgaard er dan maar gewoon komen? Natuurlijk niet. Nee, de oplossing – ik heb het al eerder beweerd – is heel simpel: introduceer betaald parkeren in Horst-Centrum en een aantal problemen, waaronder dit, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Welke politieke partij heeft nu eindelijk eens het lef hiervoor te pleiten? Ik vrees geen enkele, en al helemaal niet vóór de verkiezingen.

Klein mysterie 100 – Familieopstellingen

Opmerkelijk bericht deze week in De Echo van Horst. Komende zaterdag (3 oktober) vindt namelijk in yogacentrum L’Espoir (Almeweg 11, Horst) een bijeenkomst plaats met als onderwerp familieopstellingen. Citaat: ‘Familieopstellingen is een methode die ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of gezin van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien. Opstellingen kunnen bevrijdende inzichten geven.’
Horst sweet Horst ging op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat er her en der al flink wordt geoefend met familieopstellingen. Zo zullen de Azzuri (ter bescherming van de privacy van de families gebruik ik schuilnamen) naar het zich laat aanzien in weerwil van hun verdedigende reputatie aantreden in een bijzonder offensieve 3-4-3-formatie:De bedaagde Oosterse Wijzen hebben daarentegen na lang teamberaad gekozen voor een verrassend defensieve opstelling: 6-3-1:FC De Sterke Arm komt voor de dag in een 4-4-2-opstelling (mogelijk met ruit op het middenveld en opkomende backs), waarin de twee spitsen in totaal over één arm beschikken:Als enige van de deelnemende families geeft Racing Moelbaerenbos Pirates de voorkeur aan het klassieke 4-3-3, zij het met een beenloze linksbuiten:In de formatie van de Brigate Rosse valt geen enkel systeem te ontdekken. Wel is duidelijk dat de manschappen het aandurven zonder keeper in actie te komen:The Flying Angels opereren in het antieke 2-3-5, met links- en rechtsbuitens en –binnens en een stopperspil in de traditie van Rinus Terlouw:Santas United tenslotte opteert ogenschijnlijk voor het wel zeer toepasselijke kerstboomsysteem (4-3-2-1):Wat deze opstellingen voor ‘bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over o.a. relaties met een partner, ouder, broers of zusters, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in b.v. werksituaties’ (citaat Echo)? Alles wat ik daarover zou zeggen, zou waarschijnlijk worden afgedaan als psychologie van de koude grond. Daarom laat ik een antwoord op deze vraag graag over aan Johan Derksen, nee, sorry, aan Jeanne Poulussen, die ‘is opgeleid als familieopsteller en systemisch therapeut aan het Hellingerinstituut’. Zij zal de opstellingen zaterdag ongetwijfeld met een kritische blik bekijken en de formaties waar nodig herschikken. Je zult zien dat het helemaal goed komt met die familieopstellingen.

Intermezzo – Huisdierenzegening (1)

Hoe je ook over de rooms-katholieke kerk mag denken, ze gaat wel met haar tijd mee. Neem nu de Sint-Lambertusparochie in Horst. Die zet komende zondag – werelddierendag – voor het eerst een huisdierenzegening op poten. Half twaalf, in het atrium van de Sint-Lambertuskerk. Kapelaan Schwillens zegent blijkens De Echo van Horst vooral de vriendschap tussen mens en dier. En verder: ‘Bij de zegening spreekt de kapelaan een persoonlijke boodschap voor het huisdier uit. Daarnaast sprenkelt hij wijwater over het beest. Vervolgens bidden wij ook dat God de baas en het dier in het komende jaar beschermt.’
Hoe mijn huisdieren reageerden, toen ik ze dit grote nieuws vertelde? Met gemengde gevoelens. Een van m’n katten kon z’n oren niet geloven en maakte van blijdschap onophoudelijk salto’s:
De bruine beer (‘Wie wil er vechten met de bruine beer? Niemand? Dan heeft de bruine beer wéér gewonnen!’) daarentegen houdt zich al sinds het bekend worden van het nieuws schuil. Zou hij soms last hebben van een slecht geweten? Ook bij m’n varkens bespeur ik enige aarzeling. Eén van hen vertrouwde me toe dat de varkens vrezen dat de huisdierenzegening een voorwendsel is om hen af te voeren naar het Nieuw Gemengd Bedrijf. Ik heb de beesten duidelijk proberen te maken dat het Nieuw Gemengd Bedrijf er nog helemaal niet is en dat de verantwoordelijke wethouder zelfs openlijk betwijfelt of het er wel ooit komt. Maar eens kijken of ik ze zondag meekrijg naar de kerk.De leeuw en het lam verheugen zich nu al op de kerkgang en mijn grijze muis was zelfs letterlijk door het dolle heen:
Mijn papegaai Japie heeft al aangekondigd dat hij zondag verstek laat gaan. Ik heb hem het afgelopen jaar een aantal malen vermanend toe moeten spreken vanwege godslasterlijk taalgebruik. Hij ziet zelf ook wel in dat het dan hypocriet zou zijn om nu wel die zegening te ondergaan. Van Pluto, m’n hond, kreeg ik te horen dat hij zondag andere verplichtingen heeft. Dat kan uiteraard, maar ik heb eerlijk gezegd het vage vermoeden dat zijn afwezigheid meer te maken heeft met angst voor de besprenkeling met wijwater.
Tenslotte Bruno, mijn tweede, wat minder vechtlustige beer. Die was zo ondersteboven door het nieuws dat hij er spontaan van begon te jodelen:
U merkt: zoveel dieren, zoveel zinnen. Maar als de voortekenen niet bedriegen, kan ik zondag met een flinke schare huisdieren naar de Sint-Lambertuskerk afreizen. Dus als het even meezit, kan ik u volgende week verklappen welke persoonlijke boodschappen de kapelaan voor mijn huisdieren heeft uitgesproken.
P.S. Ik was m’n geliefde kikker Kermit al enkele dagen kwijt. Blijkt dat de mallerd nu al bij het atrium zit te wachten op de inzegening!

vrijdag 25 september 2009

Intermezzo – Burgemeesters (2)

Limburgse burgemeesters de afgelopen week (het belooft een nieuwe rubriek te worden; zie ook 26 augustus):

1. Burgemeester Toine Gresel (CDA) van Heerlen krijgt bij de verbouwing van zijn woning en de inrichting van zijn tuin hulp van Nico Eurlings (topman van projectontwikkelaar 3W), wordt daarover door de gemeenteraad aan de tand gevoeld, kan niet garanderen dat er geen nieuwe zaken naar buiten komen die zijn integriteit aantasten, kondigt zijn vertrek aan en legt in Dagblad De Limburger de zwarte piet bij de gemeenteraad: ‘In de vergadering is als het ware opgeroepen mij nog meer te beschadigen.’

2. Burgemeester Jos Waals (CDA) van Venray zegt tijdens een bijeenkomst van Kiwanisclub De Rooyse Ladies dat Venray ‘last heeft van zo’n tachtig kut-Marokkanen en –Kosovaren’. Reactie achteraf van de burgemeester in Dagblad De Limburger: ‘Het was niet mijn bedoeling mensen te choqueren. Mij was verzekerd dat het een besloten bijeenkomst was.’

3. ‘’s Middags ben ik aanwezig bij de finish van de voorlaatste etappe van de Duchenne Heroes. Het hoofddoel van de tocht is het bijeen fietsen van 1 miljoen euro om nieuw, essentieel onderzoek naar Duchenne spierdystrofie mogelijk te maken. Het team Guido & Marijn heeft mij gevraagd op te willen treden als ambassadeur. Vanzelfsprekend heb ik "ja" tegen dit verzoek gezegd. Het oorspronkelijk gestelde doel - het via acties en sponsoren binnenhalen van een bepaald bedrag - is door het team ongeveer "vervijfvoudigd". Chapeau ! Ik ben blij dat ik hier een steentje aan heb mogen bijdragen.’ (Burgemeester Kees van Rooij (CDA) van Horst aan de Maas doet op zijn weblog verslag van zijn bezigheden op 18 september)

Dan nu enkele gewetensvragen: welke van deze drie burgemeesters zou u, zo mogelijk vandaag nog, vanwege verregaande stupiditeit, onmetelijke arrogantie, onuitstaanbare profileringsdrang en meer van dat soort zaken uit hun functie ontheven willen zien (meerdere antwoorden mogelijk)? Welke van deze drie heren zou u het liefste als burgemeester hebben (één antwoord mogelijk)?Inderdaad, Horst sweet Horst!

woensdag 23 september 2009

Klein mysterie 99 – Vreemde vogel

Verbaasde ik mij afgelopen winter over de grote zilverreiger, vandaag zag ik bij toeval een nog vreemdere vogel. Ik ontwaarde het gigantische beest tegen half zeven vanavond, boven Kasteelpark Ter Horst (formerly known as Moelbaerenbos). Vliegend in een traag tempo in oostwaartse richting:
De spelersbus van ADO Den Haag, ongetwijfeld onderweg naar Venlo voor de bekerwedstrijd tegen VVV (3-0 voor VVV, twee keer Honda, die desondanks opnieuw niet helemaal kon overtuigen), reed er zelfs een rondje voor om. Bij het zien van de vogel dacht ik onmiddellijk aan een dwaalgast, volgens Wikipedia een vogel die door extreme omstandigheden zijn natuurlijke habitat verlaat. Het leek inderdaad op een volledig uit vorm zijnde vogel, bepaald niet in de wedstrijd zittend en zoekend naar een nieuwe (Europese?) habitat. Later betrapte ik hem nog een keer boven het Melderslose Veld:
Hoewel het dier ondanks z’n enorme proporties een zekere onbenulligheid uitstraalde, moet ik toch zeggen dat ik er niet rouwig om was dat het koers zette richting Duitsland. Hebben wij er hier geen last meer van. Je kunt tenslotte nooit weten wat zo’n vogel nog voor schade aan gaat richten. Het was een vreemdeling zeker, die verdwaald was zeker.

maandag 21 september 2009

Actualisatie – Kasteelpark (3)

Daar gaan we weer: Kasteelpark Ter Horst. Wat mij betreft voor de allerlaatste keer, want ik ben het hele gedoe langzamerhand kotsmoe. Maar goed, ik heb het over mezelf afgeroepen en als de verantwoordelijke wethouder, Leon Litjens, in hoogsteigen persoon de moeite neemt te reageren, heeft hij ook recht op een tegenreactie.De wethouder klaagt dat hij nergens, ook niet op Horst sweet Horst, leest dat het bij Kasteelpark Ter Horst gaat om een veel groter gebied dan alleen de Moelbaerenbos. Voor het feit dat hier inderdaad nergens te lezen valt dat het kasteelpark meer is dan alleen de Moelbaerenbos heb ik een logische verklaring. Kasteelpark Ter Horst is in mijn ogen namelijk helemaal niet meer dan alleen de Moelbaerenbos. Moelbaerenbos, Kasteelse Bossen en sinds kort Kasteelpark Ter Horst zijn in mijn beleving drie verschillende benamingen voor één gebied, dat ruwweg wordt begrensd door Tienrayseweg, Peeldijkje, Herenbosweg, Eendenkooiweg, Nachtegaallaan, Wittebrugweg en Venrayseweg. Als je het onvolprezen Oud Horst in het nieuws er op naslaat, kom je al snel tot de ontdekking dat Kasteelse Bossen (dan wel Kasteelsbosch dan wel Kasteelsche Boss(ch)en) een benaming is die al minstens honderd jaar in zwang is. Niets wijst er op dat vóór 1972 met Kasteelse Bossen en Moelbaerenbos verschillende bossen werden bedoeld. Ter illustratie een bericht dat verscheen in De Echo van Noord-Limburg van 27 juni 1953: Sommigen zijn na de opening van strandbad De Kasteelse Bossen in 1972 onderscheid gaan maken tussen de Kasteelse Bossen (het gebied ten westen van sportpark Ter Horst) en de Moelbaerenbos (het gebied ten oosten van het sportpark). Anderen niet. Is dat erg? Nee, ik denk niet dat de gemeente grote rampspoed te wachten zou staan door wat spraakverwarring over de naam van een bos. Mag het gemeentebestuur desondanks iets proberen te doen om die spraakverwarring op te heffen? Uiteraard, maar doe het dan wel goed. Nu is de Moelbaerenbos een onderdeel geworden van het hele gebied dat de naam Kasteelpark Ter Horst heeft (zegt de wethouder) en is Kasteelpark Ter Horst onderdeel van de Kasteelse Bossen (zegt het informatiebord aan het begin van de kasteellaan). Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik kan er geen touw aan vastknopen.Overigens 1. Ik blijf mijn dagelijkse kommetje moelbaeren (of is dat het verkeerde dialectwoord voor blauwe bessen?) nog steeds met smaak verorberen.
Overigens 2. Ik maak me ernstig zorgen om Honda. Zouden moelbaeren misschien een probaat medicijn vormen voor met acuut vormverlies kampende voetballers?

Klein mysterie 98 – Gastvrije g

Zeg Roderick?
Ja?
Wordt het niet eens tijd voor een slogan?
Hoe bedoel je, Floris-Jan?
Nou, met een pakkende slogan val je extra op: C&A is toch voordeliger, Met melk meer mans, Horst van nature ondernemend …
Ik weet het niet. Golfhorst is van zichzelf toch al een sterk merk?Er gaat niets boven Groningen, Dat is snel!, Wij willen Bolletje …
Waar zat je voor ons dan aan te denken, Floris-Jan?
Spelen om de worst op de Golfhorst.
Veel te ordi.
Word een held op de voormalige vuilnisbelt.
Hoe vaak heb ik je nu al niet gezegd dat wij hier nooit, maar dan ook echt nooit, refereren aan die vuilnisbelt?Voor golfplezier kom je naar hier.
Zo krom als een slogan maar krom kan zijn. Het hoeft toch ook niet per se te rijmen?
De Golfhorst. For a great golf swing.
Geen Engels!
De Golfhorst. Golf met een zachte g.
Schrikt niet-Limburgers af.
De Golfhorst. Golf met een harde g.
Schrikt Limburgers af.
Maar wat dan, Roderick? Ik word er moedeloos van. Je kraakt alles af.
Niet alles. Dat met die g is op zich geen verkeerde vondst, laten we dat als uitgangspunt nemen.
Ok.Maar dan moet het woord daarvoor ook met een g beginnen. Bekt beter.
Golf met een grote G.
Zoiets ja.
Golf met een gewone g.
Het woord ‘gewoon’ komt in ons vocabulaire niet voor, Floris-Jan, dat weet je heel goed.
Golf met een golvende g.
Ik heb het gevoel dat we langzaam in de juiste richting komen.
Golf met een gouden g.
Bijna …
Golf met een gastvrije g.Dat is-ie!
De Golfhorst. Golf met een gastvrije g.
Helemaal af. Niets meer aan veranderen. Staat als een huis.
Zeg Roderick, wat doen we als mensen vragen wat dat eigenlijk betekent, ‘golf met een gastvrije g’?
Je dacht toch niet serieus dat ook maar iemand daarin geïnteresseerd is? Daar zou ik me maar geen zorgen om maken. Kom, laten we iets drinken op onze slogan. Cheers!
Cheers!

Top 5 – Horster schrikdraadwaarschuwingsbordjes

‘Pas op! Schrikdraad.’ Bijna net zo’n klassieker als ‘Verboden toegang. Art. 461 Wetb. van Strafr.’ Het samenstellen van een top 5 van Horster schrikdraadwaarschuwingsbordjes leek me daarom een eitje. Andermaal een verkeerde inschatting: er hangen er lang niet zoveel als ik van tevoren dacht. De kans dat ook deze top 5 na verloop van tijd actualisatie behoeft, lijkt me dus klein, maar zeg nooit nooit:

5.Wat doen die aanhalingstekens daar in godsnaam? Als paard zou ik me wel twee keer bedenken in een wei te gaan staan met zulke belachelijke bordjes. Zegt misschien ook iets over paarden.

4.Dit soort bordjes tref je verrassend veel aan in het Horster buitengebied. Veel te veel niet ter zake doende (reclame)tekst. Het onmiskenbare voordeel van het gebruik van pictogrammen wordt daar volkomen door teniet gedaan. Tot overmaat van ramp zijn de pictogrammen ook nog eens niet om aan te zien.

3. Weinig op aan te merken, behalve dat het geel is. Slechts één keer gesignaleerd (aan de Kranestraat).

2.Klassieker. Nummer 1 van de bordjes met de tekst ‘Pas op! Schrikdraad’. Iets minder fraaie variant:
1.Enkele weken terug kwam ik ergens een bordje tegen met de tekst ‘Pas op! Schrikkeldraad’. Blunder 1: ik vergat het te fotograferen. Blunder 2: ik vergat de locatie. Gelukkig vergat ik niet dat het ergens buiten Horst was en dat is in dit geval mijn redding. Want anders was ik ongetwijfeld in gewetensnood gekomen over de nummer 1. Nu niet: dit bordje aan de Graafsebosweg is mijn onbetwiste nummer 1. Nog even terugkomend op dat ‘schrikkeldraad’. Volgens taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders (léés zijn wekelijkse rubriek in NRC Handelsblad of anders zijn weblog) is schrikkeldraad een contaminatie van schrikdraad en schrikkeljaar. Zou een contaminatie van prikkeldraad en schrikdraad niet veel meer voor de hand liggen?

Actualisatie – Duidelijk diepere politiek

Gegokt en verloren. Op 6 september sprak ik het vermoeden uit dat de nieuwe lokale politieke partij Essentie achter de ‘Duidelijk diepere politiek’-affiches zat. Mis. Het blijkt de ook al nieuwe PvdA-PK-combinatie te zijn. Knap speurwerk van de Horster jongerenwebsite Dreksbak leidde al op 9 september tot deze onthulling, die afgelopen donderdag werd bevestigd. Behalve de affiches waren verder een levensgrote driedimensionale bril (de afgelopen veertien dagen op diverse locaties opgedoken) en een weblog (dat alweer uit de lucht is) onderdeel van de actie. Die bril komt trouwens goed van pas. Door op de affiches en de website een letter te gebruiken die bestaat uit de kleuren zwart, rood en groen ontstaat namelijk een bijzonder onscherp, ik zou bijna zeggen wazig beeld, dat je doet twijfelen aan je gezichtsvermogen. En dat terwijl de partij in haar programma juist duidelijkheid belooft (helaas zijn partijen die onduidelijkheid beloven dungezaaid)!Overigens heeft Essentie mijn oproep van twee weken geleden om eindelijk eens met concrete standpunten naar buiten te komen, ter harte genomen: het verkiezingsprogramma is intussen vastgesteld en gedeeltelijk terug te vinden op de website van de partij.