dinsdag 29 december 2009

Actualisatie – Oplossingen ter opheffing van de overlast van felgekleurde schommels die reflecteren in ramen van woonkamers

Zal ik maar open kaart spelen? Nou, goed dan. Tot een uur voordat ik gisteravond mijn top 5 van vreemd genoeg compleet uit de aandacht verdwenen zaken publiceerde, stond pand Cuppen helemaal niet op 1. Tot zeven uur had ik deze tekst in gedachten voor de nummer 1 positie:

1. De reflectie van felgekleurde schommels in ramen van woonkamers. Allemaal leuk en aardig, mensen die in hun woongenot worden bedreigd door een schommel die reflecteert in de ramen van hun woonkamer, maar het trieste is natuurlijk dat er al maanden geen schommel meer hangt in het speeltuintje van Op de Vlis. De nieuwe wethouder van schommelzaken – whoever that may be – zou zich onsterfelijk maken door op de dag na zijn of haar ambtsaanvaarding persoonlijk de schommel terug te gaan hangen op de plaats waar hij thuishoort.De afgelopen maanden bezocht ik regelmatig Op de Vlis om te zien of de zoveel overlast veroorzakende en in juni plotsklaps spoorloos verdwenen schommel intussen was teruggehangen. Telkens kwam ik van een koude kermis thuis. Alvorens ik tot publicatie van die top 5 van vreemd genoeg compleet uit de aandacht verdwenen zaken overging, wilde ik me er gisteravond van vergewissen dat Op de Vlis inderdaad nog altijd schommelloos was. Wat schetst mijn verbazing – u voelde ‘m natuurlijk al aankomen: de schommel is terug! (In tweevoud nog wel, constateerde ik vanochtend toen ik enkele foto’s maakte.)Hoe de glorious return of the swings te verklaren? Zijn de bewoners die klaagden over de reflectie van de schommels in de ramen van hun woonkamer misschien verhuisd? Met zachte drang uit de buurt verwijderd? Heeft de schommeldief wroeging gekregen? Zijn de schommels voorzien van een onzichtbare antireflectiecoating? Wat is trouwens de rol van verantwoordelijk wethouder Marcella Dings-Polderman in dezen? Heeft ze haar probleemoplossend vermogen opnieuw aangesproken en zich onsterfelijk gemaakt door na de skatebaankwestie op de valreep nog een tweede vlekje weg te werken?Me dunkt dat hier wederom een schone taak is weggelegd voor de lokale en regionale media.

maandag 28 december 2009

Top 5 – Vreemd genoeg compleet uit de aandacht verdwenen zaken (1)

Staat u mij aan het eind van het jaar één terugbliklijstje toe? Een top 5 van vreemd genoeg compleet uit de aandacht verdwenen zaken?

5. Tal van wederopbouwprojecten. Al maanden geen nieuws meer over de herbouw van de stations van America en Griendtsveen, de Sint-Joriskapel in Hegelsom en de boerderij bij de molen in Meterik. ‘Mooi zo houden’, zou ik zeggen. Persoonlijk zou ik er geen bezwaar tegen hebben als de ruïne van kasteel Ter Horst ooit een zelfde lot zou zijn beschoren.

4. De grote zilverreiger. Dé ontdekking van vorige winter, deze winter nog niet gesignaleerd. En dat terwijl Thijs Coppus al op 19 oktober twitterde dat hij bij Echt de grote zilverreiger vanuit de trein had waargenomen.

3. Mijn integratiepoging. Op 5 oktober riep ik in Horst verblijvende Polen op deze tekst voor mij te vertalen in ruil voor een etentje op mijn kosten. Dit zou moeten bijdragen aan mijn integratie in de Horster samenleving. Niet één Pool die reageerde! Integratie moet wel van twee kanten komen! Er reageerde wel een – naar ik veronderstel – Nederlander: Ruud W. Hij gokte dat de tekst te maken heeft met de teruggave van belastingen en hoopte dat hij daarmee in aanmerking zou komen voor een frietje. Omdat het me stug lijkt dat er nog een Poolse reactie komt, wil ik Ruud W. hierbij verzoeken contact met me op te nemen, zodat we een afspraak kunnen maken voor een etentje, desnoods in een friettent.

2. De komst van een hippisch centrum bij het ruiterterrein in de Kasteelse Bossen/Kasteelpark Ter Horst. Het laatste dat ik er over kan vinden, is een uit mei daterend bericht dat meldt dat er vóór de zomer zekerheid is over de komst van het centrum. Hopelijk mogen we uit het feit dat die zekerheid er vóór de zomer niet is gekomen, afleiden dat het project is afgeblazen.

1. De afbraak van pand Cuppen. Staat naar mijn gevoel al jaren op de nominatie, maar komt er – gelukkig – steeds maar niet van. Zouden die mooie brievenbus of de verstoorde rust van de bewoners van appartementencomplex De Doolgaard soms roet in het eten gooien? Of toch de kredietcrisis?

Intermezzo – Radio Kootwijk

Mooi weer Tweede Kerstdag, dus het leek me een goed idee om ook eens een bijdrage aan de CO2-uitstoot te leveren en naar Radio Kootwijk te rijden.Waar ligt Radio Kootwijk?
Midden op de Veluwe, circa tien kilometer ten zuidwesten van Apeldoorn.
Wat is Radio Kootwijk?
Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark, gebouwd vanaf 1918 en in steeds verder afgeslankte vorm functionerend tot 1999. Het diende aanvankelijk vooral als communicatieverbinding met Nederlands-Indië en later ook met andere delen van de wereld. Radio Kootwijk is tevens de naam van het dorp dat bij het zenderpark ontstond door de bouw van woningen voor werknemers. Welke functie heeft het zenderpark Radio Kootwijk nu?
Geen. Allerlei wilde herbestemmingsplannen uit het begin van deze eeuw leidden tot niets. Uiteindelijk heeft Staatsbosbeheer het park enkele weken geleden voor een euro overgenomen van de Dienst Landelijk Gebied. De bedoeling is nu dat het complex een bezinningscentrum wordt.Wat vind ik van Radio Kootwijk?
Geweldig. Indrukwekkend. Blikvanger is Gebouw A, een door rijksarchitect Julius Luthmann in 1920 ontworpen hal voor de grote dynamo van de radiozendapparatuur voor de lange golf. Omdat Luthmann geen hout en ijzer mocht gebruiken, bestaat het gebouw in zijn geheel uit beton. Voeg daarbij dat het tot in het laatste detail is afgewerkt in art-decostijl en u begrijpt dat hier waarlijk sprake is van een voor Nederland unieke architectonische schepping.Helaas was het interieur van het gebouw zaterdag niet toegankelijk, maar de buitenkant alleen al is imposant genoeg. De desolate ligging en de verdere bebouwing (waaronder de watertoren:)in de omgeving van gebouw A (bijnamen: De Kathedraal en De Sfinx) maken het geheel er alleen maar aantrekkelijker op.
Wat heeft Radio Kootwijk met Horst aan de Maas te maken?
Voor zover ik weet helemaal niets. Wel sterkte dit bezoek mij in de overtuiging dat we ook in Horst zuinig moeten zijn op misschien op het eerste gezicht minder tot de verbeelding sprekende gebouwen (denk aan gebouw Mooren, maar ook aan de verpleegstersflat en Elzenhorst). Verder vroeg ik mij af wat de reactie zou zijn als iemand vandaag de dag in Horst op het gekke idee zou komen een gebouw te ontwerpen dat geheel uit staal (zoals dit in Dessau:) of beton bestaat. Je mag hopen dat hem of haar niets in de weg zou worden gelegd.

Klein mysterie 125 – Gasthuis

Dialect moet je doen. Niet lezen, niet schrijven, maar praten. Niets zo vreselijk als het moeten lezen of schrijven van een dialecttekst. U kent dat wel: zo’n worsteling door een woud van trema’s, umlauts en accenten circonflexe, aigu dan wel grave. Volstrekt zinloos ook, al die diakritische tekens. Want of je nu roeteketoet keumt aaltied oet schrijft of roêteketoêt keumt aaltîed oêt: de dialectspreker weet toch wel wat je bedoelt en hoe je het uitspreekt en de niet-dialectspreker weet toch niet wat je bedoelt en hoe je het uitspreekt. Niets om je erg druk over te maken dus, zou je denken. Toch woedt er al lange tijd een oorlog met als inzet de juiste spelling van de Limburgse dialecten. Heel vermakelijk. Des te treuriger dat de strijd de laatste jaren enigszins is geluwd. Daarom vanaf deze plaats een welgemeende poging de vijandelijkheden weer wat nieuw leven in te blazen. Ik mag tenminste hopen dat de verschillende kampen een gefundeerde en van elkaar afwijkende mening hebben over de juiste schrijfwijze van het woord ‘gasthuis’ in het Horster dialect. Voor zover ik na heb kunnen gaan, zijn er momenteel drie versies in omloop: Zouden de dialectologen zich eens over dit probleem willen buigen? En elkaar hierover liefst de koppen in willen slaan (figuurlijk dan)? Mocht dit onvoldoende zijn om de strijd nieuw leven in te blazen dan levert een tweede vraag over hetzelfde woord hopelijk meer stof tot discussie (en meer) op: hoort in het Horster (Hoorster? Hoarster? Hôrster? Hoooooorster?) dialect die t eigenlijk wel thuis in het woord ‘gasthuis’?

Actualisatie – Skatebaanschande (5)

Niemand zal me er van kunnen verdenken dat ik een trapveldjeshater ben. Sterker: meer dan eens heb ik hier mijn voorliefde voor trapveldjes beleden. Hoe kan het dan dat het me droef te moede werd toen ik afgelopen dinsdag in Dagblad De Limburger las dat Horst over enkele maanden een voetbalveldje rijker zal zijn? Omdat het is gepland op de plaats waar lange tijd een skatebaan was gepland, tussen de Van Merwijckstraat en de A73. Koudwatervrezende buurtbewoners wisten de komst van de skatebaan te verhinderen door jarenlang dwars te liggen. Nu krijgen ze dan een voetbalveldje dat tevens geschikt is voor hand- en basketbal. Een volstrekt misplaatste beloning voor burgerlijke ongehoorzaamheid – anders kan ik het echt niet zien.Zoals al eerder gezegd zijn de buurtbewoners de grootste boosdoeners. Toch kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de handelwijze van verantwoordelijk wethouder Marcella Dings-Polderman. Ik neem graag aan dat de skatebaan een lastig dossier is en als de wethouder in afscheidsinterviews zegt het jammer te vinden dat de aanleg van een skatebaan niet is gerealiseerd, geloof ik haar op haar woord. Van de andere kant: als vier jaar onvoldoende zijn om een skatebaan te realiseren, is er dan geen sprake van een gebrek aan doortastendheid? Is het niet een beetje gemakkelijk om – in De Echo van Horst – bij het scheiden van de markt te pleiten voor een onderzoek naar de wensen van de skatende jeugd, nadat je dat vreemd genoeg blijkbaar vier jaar achterwege hebt gelaten? Is het niet een tikkeltje zelfgenoegzaam als je – in Dagblad De Limburger – zegt blij te zijn dat ‘dit vlekje’ (het conflict met de buurtbewoners) nu is weggewerkt en dat je met het voetbalveldje bovendien goedkoper uit bent en meer jongeren bereikt? Getuigt het van tact als je de skatebaanloze jeugd vijf jaar lang bij het gemeentehuis laat skaten en het dan plotsklaps onmogelijk maakt,terwijl nota bene volgens een collega-wethouder een oplossing voor de skatebaanproblematiek in zicht is? Uit welk budget wordt trouwens geput voor dat voetbalveldje, toch niet uit dat voor de skatebaan?

donderdag 24 december 2009

Intermezzo – 4,25

Freek: ‘2 – 1 – 0,5?’
Birgit: ‘Ok!’
Leon: ‘Om de dooie dood niet! 2 – 1 – 0,5 is in de praktijk 2 – 2, dat weet je heel goed.’
Freek: ‘Wat wil je dan?’
Leon: ‘2 – 0,75 – 0,5.’
Birgit: ‘Ok!’
Freek: ‘Dat never nooit niet. Jullie hebben elf zetels, wij zes, de PvdA-PK drie. Met 2 – 0,75 – 0,5 zijn de verhoudingen helemaal zoek.’Leon: ‘2,25 – 1,25 – 0,75 dan?’
Birgit: ‘Ok!’
Freek: ‘Dat zijn zes wethouders. Vijf ligt al lastig, maar zes kunnen we helemaal niet verkopen. 2 – 1,25 – 0,75?’
Birgit: ‘Ok!’
Leon: ‘Heb jij nooit rekenen gehad op de lagere school? 2 – 1,25 – 0,75 is 2 – 2. Daar doen wij dus niet aan mee. Wat dachten jullie van 2,75 – 1 – 0,8?’
Birgit: ‘Ok!’
Freek: ‘Mens, hou toch eens op met je ok.’
Birgit: ‘Ok.’
Freek: ‘Hoe kun je mij nou verwijten dat ik niet kan rekenen? Met 2,75 – 1 – 0,8 verlies je alle proporties uit het oog.’
Leon: ‘Goed, dan maar 2,5 – 1 – 1.’
Birgit: ‘Ok!’
Freek: ‘Dan krijgen wij weer te weinig ten opzichte van de PvdA-PK.’
Leon: ‘Maar dan krijg jij een zwaardere portefeuille dan Birgit.’
Birgit: ‘Ok!’
Freek: ‘Uiteraard krijg ik een zwaardere portefeuille dan Birgit, maar het verschil moet ook in fte’s tot uitdrukking komen.’Leon: ‘2,5 – 1 – 0,8?’
Birgit: ‘Ok!’
Freek: ‘Nee. Dat verschil moet groter. 2,5 – 1 – 0,75?’
Birgit: ‘Ok!’
Leon: ‘Mij ook goed. Dan zijn we er uit.’
Freek: ‘Wat moet ik zeggen als de pers begint te zeuren over het feit dat Venlo en Venray aan vier wethouders genoeg hebben en wij er vijf krijgen?’
Leon: ‘Dan zeg je maar dat in de Gemeentewet staat dat een gemeente als Horst aan de Maas maximaal 5,5 fte aan wethouders mag hebben en dat wij met onze 4,25 dus flink bezuinigen en een duidelijk signaal afgeven.’
Birgit: ‘Ok!’
Leon: ‘Dan verzin ik zelf nog wel iets in de trant van dat vijf wethouders geen overbodige luxe is omdat de nieuwe wethouders wel veel raadservaring hebben, maar bestuurlijk onervaren zijn.’
Birgit: ‘Ok!’
Freek: ‘Je zou er ook nog aan toe kunnen voegen dat een herindeling meer werk met zich meebrengt en dat de bezuinigingen die er aan zitten te komen een breed draagvlak vereisen.’
Birgit: ‘Ok!’
Leon: ‘Mooi, dan hebben we geloof ik alles gehad.’
Birgit: ‘Moeten we het niet nog over de portefeuilleverdeling hebben?’
Freek: ‘Waar bemoei jij je eigenlijk mee?’(Vandaag werd bekend dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas uit vijf wethouders komt te bestaan: Leon Litjens (CDA – 1 fte), Ger van Rensch (CDA – 0,8 fte), Loes Wijnhoven (CDA – 0,7 fte), Freek Selen (Essentie – 1 fte), Birgit op de Laak (PvdA-PK – 0,75 fte). Dat maakt samen 4,25 fte.)

maandag 21 december 2009

Klein mysterie 124 – Getut en gemier (4)

Tot mijn afgrijzen moet ik regelmatig constateren dat Horst-sweet-Horst veel te serieus wordt genomen. Heb ik iets ironisch, badinerend of provocerend bedoeld en dan gaat men er abusievelijk van uit dat ik het nog méén ook. Je zou bijna gaan overwegen elke alinea te beginnen of te beëindigen met de mededeling ‘Let op: serieus’ dan wel ‘Attentie: niet serieus’. Laat ik me tot één voorbeeld beperken.Op 19 oktober riep ik de Horster politieke twitteraars Roy Bouten, Thijs Coppus, Leon Litjens en Michael van Rengs op een einde te maken aan het speelkwartier en niet langer met elkaar in debat te gaan middels tweets. Daar was uiteraard geen woord van gemeend: niemand die zo van de over en weer vliegende ongefundeerde verwijten, open deuren, jijbakken en beschuldigingen smult als ondergetekende. Bovendien zijn de tweets een niet te onderschatten bron voor Horst-sweet-Horst en waren ze dat eerder voor Stemmingmakerij.Ik schrok me dan ook een hoedje bij het lezen van de afgelopen woensdag om 14.17 uur door PvdA-raadslid Roy Bouten (nog altijd nummer 3 op de ranglijst van meest actieve politieke twitteraars aller tijden) verzonden tweet: ‘4jan in eerste raadsverg willen ze regelement v orde vaststellen en twitter verbieden. Vindt het belachelijk...’ Vind het eveneens belachelijk. En wel hierom: hoe je ook mag denken over de 27 leden van de nieuwe gemeenteraad, ik ga er voetstoots van uit dat ze stuk voor stuk oud en wijs genoeg zijn om zelf te bepalen óf ze twitteren en zo ja waar, wanneer, hoe vaak en over wat. Daar hoeft echt geen reglement van orde aan te pas te komen. Niet twitteren tijdens een raadsvergadering getuigt van fatsoen en respect voor je collega’s en het college van burgemeester en wethouders. Dat geldt ook voor niet telefoneren, niet neuspeuteren, niet met je voeten op tafel zitten, niet aan de lampenkap hangen, niet luidkeels boeren en niet met propjes schieten tijdens de raadsvergadering. Maar dat hoeft toch niet allemaal in het reglement van orde te worden vastgelegd? Zo maak je gemeenteraadsleden tot kleuters en dat zijn ze nu ook weer niet.(Voor alle duidelijkheid: dit stukje is uiterst serieus vanaf de zin: Vind het eveneens belachelijk. Van de daaraan voorafgaande passages moeten er enkele met een korreltje zout worden genomen.)

Intermezzo – Sneeuw (1)

Niets leek me mooier dan de dag na de Grote Sneeuw een top 5 van Horster sneeuwpoppen samen te stellen. Viel me dat even tegen, zeg! M’n neefje en nichtje verzekerden me vanochtend al meteen dat de sneeuw nauwelijks plakte. Maar ik heb inmiddels geleerd dat ik niet alles even letterlijk moet nemen wat die twee zeggen. In dit geval sprak het vooruitzicht van tintelende vingers hen waarschijnlijk minder aan dan in de behaaglijke kamer met hun luie kont voor de televisie zitten. Dacht ik. Uit het feit dat ik vandaag bijna nergens in Horst en omstreken een sneeuwpop tegenkwam, leidde ik af dat ze me dit keer niets op de mouw hadden gespeld. Of zouden al die kinderen liever in een behaaglijke kamer met hun luie kont voor de televisie zitten dan een sneeuwpop fabriceren? Toch wil ik vandaag iets met die sneeuw, want om met Martin Bril te spreken: ‘Ha sneeuw. Ik raak er nog steeds opgewonden van.’ Alleen al daarom is dit een mooi moment om Martin Bril aan de vergetelheid te ontrukken. Want hij mag dan pas een half jaar overleden zijn, je hoort nu al niemand meer over hem. Onbegrijpelijk. Op 26 november vorig jaar schreef hij in De Volkskrant een stukje over zijn expeditie van een dag eerder. Die had tot doel ‘een paar voetstappen in maagdelijke sneeuw te zetten, van die krakende, verende, echte sneeuwpassen’. Hij belandde uiteindelijk met z'n auto op het Speulderveld op de Veluwe: ‘Er was nog niemand geweest hier. Ik zag geen voetstappen, geen bandensporen. Ik stopte toen ik bij een hek kwam.
Diep ademhalen.
Terwijl ik dat deed, viel er een grote klont sneeuw op de motorkap. Ik was nog steeds niet uitgestapt. Plezier moet je uitstellen. Meteen als een idioot over de hei hollen, kan iedereen. Ik liet het onvermijdelijke moment dichterbij komen. Toen opende ik de deur en zwaaide ik het linkerbeen naar buiten. Ik had al bijna spijt van mijn voornemen. Het andere been volgde en ik stond buiten. Ik sloot de auto af.
Weer haalde ik diep adem. Had ik dat daarnet maar niet gedaan. Wat ik nu aan lucht binnenkreeg, was van een dronken makende helderheid. Ik zette mijn eerste voetstap. Ach, hoe schitterend kraakte en knerpte de sneeuw onder mijn schoen. Nog een stap, en nog mooier was het geluid, lieflijk, maar ook stoer. Een geluid uit duizenden. Ik begon te lopen, duizelig van stom geluk.’
Geweldig. Kan geen sneeuwpop tegenop.

Klein mysterie 123 – Gemeentelogo (2)

Kunt u net als ik bijna niet wachten tot het 1 januari is? Zodat we eindelijk verlost zijn van dat een ambitieuze gemeente onwaardige logo? Ook ten gemeentehuize lijkt men opgelucht dat het oude logo na acht jaar de schroothoop op kan. Meteen op 1 januari al wordt namelijk de nieuwe huisstijl gepresenteerd. En een dag later gaan de gemeenteraadsleden de straat op om naast oliebollen ook fleecemutsen met het logo van de gemeente uit te delen.
Gemeentelijk communicatiemedewerker Dion Wijnands onthulde afgelopen week in Hallo dat ontwerpbureau B2B uit Maastricht verantwoordelijk is voor de nieuwe huisstijl. ‘Wij zijn hartstikke trots op onze nieuwe huisstijl, dat mag je gerust weten’, aldus Dion Wijnands. Een vluchtige blik op de website van B2B doet inderdaad vermoeden dat wij Horstenaren althans om reden van het logo voortaan niet meer met het schaamrood op onze kaken hoeven te lopen. Toch is er iets dat me al op voorhand bevreemdt aan het logo en de huisstijl. Want hoewel niet strikt noodzakelijk, lijkt het me op z’n minst wenselijk om vóór je aan het ontwerpen slaat, te weten wat de naam van de nieuwe gemeente wordt. Je mag verwachten dat ‘Molenbeekdriehoek’ tot een heel andere huisstijl leidt dan ‘Poort van Limburg’ of ‘Horst-Sevenum’. En bij ‘Land van Rowwen Hèze’ rolt er vermoedelijk iets anders uit de bus dan bij ‘Heerlijkheid Horst’ of ‘Driessenoord’, om enkele van de 39 eerdere gesuggereerde gemeentenamen aan de vergetelheid te ontrukken.
‘Maar het staat toch al vast dat de nieuwe gemeente Horst aan de Maas gaat heten?’, hoor ik u roepen. Iedereen gaat daar inderdaad voetstoots vanuit, ja. Maar mag ik u misschien even in herinnering roepen dat de fractievoorzitters van de gemeenteraden van Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum in november 2008 ‘met meerderheid van stemmen’ hebben besloten Horst aan de Maas slechts tot 1 januari 2010 als werknaam van de nieuwe fusiegemeente te hanteren? De Sevenumse fractieleiders waren namelijk van mening dat een nieuwe gemeente ook een nieuwe naam moet krijgen.
‘Horst aan de Maas’ mag dan misschien ingeburgerd zijn, met een behoorlijk contingent Sevenummers in de nieuwe gemeenteraad zou ik niet al te veel geld durven zetten op een voorspelling dat het agendapunt ‘Naamgeving fusiegemeente’ een hamerstuk wordt (sowieso lijken de begrippen ‘hamerstuk’ en ‘Sevenummers’ me moeilijk met elkaar te verenigen). Overigens ben ik van mening dat de naam van de nieuwe gemeente ‘Horst’ moet worden.

Intermezzo – Bananenrepubliek

Ik mag hier dan wel regelmatig mijn verontwaardiging uitspreken over wat er in Horst allemaal gebeurt, het kan natuurlijk altijd erger. Daar hoeven we niet eens zo heel ver voor te gaan. Ja, ik doel op Venray. Die gemeente met een burgemeester die het nodig vindt een waardeoordeel uit te spreken over raadsleden van een buurgemeente die wegblijven op de afscheidsreceptie van hun burgemeester. Die gemeente die Blitterswijck er per se bij moest hebben om groter te blijven dan Horst aan de Maas. Die gemeente met een burgemeester die verklaart dat zijn gemeente ‘last heeft van zo’n tachtig kut-Marokkanen en –Kosovaren’ en dat achteraf goed probeert te praten door te stellen dat hem verzekerd was dat het om een besloten bijeenkomst ging. Díe gemeente heeft van de laatste gemeenteraadsverkiezingen een potje gemaakt. Een greep uit wat er op de verkiezingsdag allemaal misging: kiezers brengen hun stem uit met Horster stembiljetten, uitgebrachte stemmen komen bij de verkeerde personen terecht, er wordt aanvankelijk een verkeerde voorkeursdrempel gehanteerd en de laatste restzetel wordt aanvankelijk aan de verkeerde partij toegekend.
Hoofd stembureau Harry Steeghs een week na dato in Peel en Maas op de vraag of er niet meer fouten zijn gemaakt: ‘Ik kan niets uitsluiten. Het is handmatig werk. Het is zo knullig en fraudegevoelig. Als hier twee mensen op het gemeentehuis afspreken dat ze iemand matsen en er stemmen bijtellen, dan valt niemand dat op …’Verontrustend, inderdaad. Je zou verwachten dat een en ander tot op de bodem werd uitgezocht. Maar niet in Venray. Daar deden ze een plas en bleef alles zoals het was. Dat wil zeggen: burgemeester Waals erkende – zo berichtte Peel en Maas afgelopen week – dat er fouten zijn gemaakt, maar zei verder: ‘Er is geen ernstig vermoeden dat die zo groot zijn, dat ze van invloed zijn op de zetelverdeling.’ Vervolgens schoffeerde hij Gerard Thijssen (de fractievoorzitter van de mogelijk meest benadeelde partij - inVENtief - die om hertelling van de stemmen vroeg): ‘Ik heb er geen nacht minder van geslapen of u nu vier of zeven stemmen in Merselo heeft.’ En denk maar niet dat de andere fractievoorzitters voor Thijssen in de bres sprongen. Het bontst maakte Elianne Sweelssen (SP) het blijkens Peel en Maas: ‘Wanneer ons hetzelfde was overkomen als inVENtief, dan hadden wij een hertelling aangevraagd. Het verbaasde ons dat inVENtief dat niet meteen heeft gedaan. Jammer dat ze er nu pas mee komt.’ Ja, inderdaad, van je collega’s moet je het maar hebben. Ben ik even blij dat ik niet in zo’n bananenrepubliek woon!

Klein mysterie 122 – i (1)

Deze i kenden we al:Deze i van de toeristische informatiepunten die onlangs tegelijk met de website www.liefdevoorhorstaandemaas.nl zijn gelanceerd, kennen we sinds kort ook:Maar wat heeft deze i godsnaam te betekenen?Aangetroffen langs de Sint-Maartensweg in Meterik. Is het een restant van een oriëntatierit of een speurtocht? Een subtiele verwijzing naar de toeristische informatiepunten? Of is het een schreeuw om aandacht: ‘We voelen ons tekortgedaan, ook hier aan de prachtige Sint-Maartensweg die zo’n markante buffer vormt tussen de Schadijkse Bossen en het Meterikse Veld had zo’n i niet misstaan’? Maar waarom dan geen witte i op een blauwe achtergrond? Informatie van enigerlei soort tref je hier in de wijde omtrek overigens niet aan. Denk niet dat die ergens onder de sneeuw verborgen ligt, want ook toen er van sneeuw nog geen sprake was, viel nergens enige informatie te bekennen:

woensdag 16 december 2009

Klein mysterie 121 – Pluche

Laat ik mijn twijfel over de beginzin van dit stukje eens met u delen. Zal ik zo beginnen? Toen ik vanochtend de krant opensloeg, verkeerde ik heel even in de veronderstelling dat het 1 april was. Of zo? Wie zoet is, krijgt lekkers. Dit kan natuurlijk ook: Mijn dag was vanmorgen nog maar nauwelijks begonnen of hij was al verpest. Of: Voor wat hoort wat. Of zo: Begeerte heeft ons aangeraakt. Ach, eigenlijk is het lood om oud ijzer, ik kies voor de laatste optie.‘Begeerte heeft ons aangeraakt.’ Een regel uit de Internationale, het strijdlied van de arbeidersbeweging. Is het de begeerte naar de macht die de PvdA-PK in Horst heeft aangeraakt? Anders valt toch moeilijk te verklaren waarom de PvdA-PK aan wil schuiven bij de coalitie van CDA en Essentie die Horst aan de Maas vanaf 4 januari gaat besturen. In ruil voor openheid van het buitengebied en aandacht voor de minima en de dorpsraden is de PvdA-PK bereid haar verzet tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) te staken, zo verklaart lijsttrekker Birgit op de Laak vandaag in Dagblad De Limburger. Dat wil zeggen: op voorwaarde dat het NGB duurzaam en innovatief is.Begrijpt u nu dat ik vanochtend bij het lezen van de krant even in de veronderstelling verkeerde dat het 1 april was en, toen dat niet het geval bleek te zijn, mijn dag al verpest was voordat hij goed en wel begonnen was? En dat ik eerst bij mezelf dacht ‘Voor wat hoort wat’ en daarna ‘Wie zoet is, krijgt lekkers’?Ik wéét dat politiek een kwestie is van compromissen sluiten en ik wéét dat het inruilen van het NGB op andere terreinen wordt gecompenseerd. Maar déze deal over het heetste hangijzer van de voorbije én komende jaren valt toch echt niet te verkopen. Eerst strijd je jarenlang tegen het NGB – waarmee je bewust een (vreemd genoeg nooit ontplofte) bom legt onder het college – en verklaar je in je verkiezingsprogramma die ‘mega-mega-stallen’ (© PvdA-fractie) in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) taboe (‘Aan bedrijven zoals het NGB bieden wij in LOG’s geen ruimte’). Maar dan ineens, als er een nieuw college moet komen, ga je akkoord met datzelfde NGB en stel je als doekje voor het bloeden de vanzelfsprekende en daarmee overbodige voorwaarde dat het bedrijf duurzaam en innovatief moet zijn (en ook zonder gezondheidsrisico’s mag ik hopen). Hoe geloofwaardig ben je dan nog? ‘Natuurlijk kan veel maar niet overal’, was een van de verkiezingsleuzen van de PvdA-PK. We weten nu dat het NGB in LOG Witveld in elk geval wel kan. Dat is inderdaad de beloofde ‘duidelijk diepere politiek’. De belofte dat de PvdA-PK zou onderhouden wat ze had gezaaid, is daarentegen geen knip voor de neus waard gebleken. De ironie wil overigens dat als Birgit op de Laak toetreedt tot het college, ze in de gemeenteraad wordt vervangen door Richard van der Weegen. Laat die nu juist in de afgelopen periode in het dossier NGB tot Angstgegner van wethouder Litjens zijn uitgegroeid! Hoe moet dat nu verder met die twee?P.S. Léés De Volkskrant van vandaag om te zien dat in Noord-Brabant zelfs bij het CDA de twijfel toeslaat over megastallen (indien gewenst bezorg ik u graag een kopie van het artikel).