maandag 31 mei 2010

Klein mysterie 165 – Engelse asfalteerders (1)

Zou dit er een zijn? Of dit? Hij misschien?Zou een van deze heren dit op z’n geweten hebben?Of dit?Of anders dit wel?Normaliter wijst de politie ons, burgers, erop waakzaam te zijn voor zakkenrollers, inbrekers, skimmers, tasjesdieven en straatrovers. Laten we vooral ook niet de kinderlokkers vergeten, steevast op pad in een wit bestelbusje. Maar sinds woensdag ben ik niet meer extra alert op zakkenrollers, inbrekers, skimmers, tasjesdieven, straatrovers of kinderlokkers, maar op Engelse asfalteerders. Dankzij het persbericht dat de politie Limburg-Noord op woensdag 26 mei om 13.29 uur deed uitgaan onder de kop “Politie waarschuwt voor ‘Engelse asfalteerders’”. Omdat het beslist geen kwaad kan als het onder een zo groot mogelijk publiek bekend wordt, neem ik het hier in zijn geheel op:
‘In de regio Limburg-Noord zijn diverse meldingen binnengekomen van burgers die te maken hebben gehad met Engelssprekende personen die zich aanbieden om goedkoop te asfalteren. Uiteindelijk vragen ze niet de afgesproken prijs maar eisen een veel hoger bedrag. Ook blijkt er vaak slechte kwaliteit asfalt geleverd. De politie raad burgers aan om alert te zijn op dit soort praktijken en tevoren goede afspraken te maken of helemaal geen gebruik te maken van hun diensten. Formeel gezien is geen sprake van oplichting omdat het een civiele zaak betreft. Het gaat namelijk om een gemaakte afspraak tussen twee partijen. Er ontbreekt een strafrechtelijke basis om onderzoek te doen.’Dagblad De Limburger besteedde er een dag later uiteraard aandacht aan: Zo, lieve mensen, dat is nog eens wat anders dan zakkenrollers, inbrekers, skimmers, tasjesdieven, straatrovers of kinderlokkers. Asfalteerders! Engelssprekend bovendien! Ik moet zeggen dat het me dun door de broek liep, toen ik bovenstaand persbericht woensdag las. Stel je voor dat ik zomaar, onvoorbereid, een Engelse asfalteerder tegen het lijf was gelopen! Wat had er niet allemaal kunnen gebeuren? Argeloos als ik ben, had ik bijvoorbeeld in kunnen gaan op een asfalteringsaanbod tegen een schappelijk prijsje. Het onheil zou niet te overzien zijn geweest. Met dank aan de politie weet ik nu dat de Engelse asfalteerders een veel te hoge prijs vragen voor asfalt van slechte kwaliteit, maar dat ik daar achteraf niet over moet gaan mauwen. Daar trapt ondergetekende vanaf nu dus niet meer in! Een gewaarschuwd man telt voor twee! Aan mijn lijf geen Engelse asfalteerders! Drie hoeraatjes voor de politie! Tevens houd ik me aanbevolen voor nadere inlichtingen en adviezen over Kroatische schoorsteenvegers, Finse rododendronsnoeiers, Russische bladharkers, Italiaanse woekerpolisverkopers, Roemeense vogelpoepverwijderaars en ander gespuis dat ons mooie Noord-Limburg zo onveilig maakt. Bezuinigen op de politie? Alleen het idee al!

Ceterum censeo Horst skatebaan acquirendam esse.

Top 5 – Verklaringen voor het ontbreken van een verkiezingsposter

Een van de grotere raadselen van de moderne tijd: waarom heeft de Tweede Kamerkandidaat die heel Horst aan de Maas heeft (laten) behangen met z’n verkiezingsposter eigenlijk zelf geen poster voor z’n raam? Mijn top 5 van mogelijke verklaringen:5. Hij heeft genoeg van z’n eigen gezicht. Kan ik me iets bij voorstellen als je, waar je ook komt in Horst aan de Maas, steeds wordt geconfronteerd met je eigen grijns. Maar waarom dan geen poster van een partijgenoot? Bijvoorbeeld van de nummer 6 van dezelfde lijst? Hoewel: is die nummer 6 eigenlijk nog wel partijgenoot? Afgaand op Dagblad De Limburger van vandaag heeft deze brother in crime eieren voor z’n geld gekozen en een opmerkelijke overstap gemaakt:4. De posters zijn op. Onwaarschijnlijk, maar helemaal uit te sluiten valt het nu ook weer niet. Je mag nog zoveel posters hebben, als je tegen de klippen van de hel op plakt, komt er ooit een einde aan de voorraad. Maar waarom dan geen poster van de partijleider opgehangen? Daar zullen er ongetwijfeld nog massa’s van zijn, want je ziet ze (bijna) nergens.3. Hij mag niet van z’n vrouw. Die stemt misschien wel PvdA. Of heeft geen zin in het verwijderen van de vervelende plakbandsporen die zo’n poster achterlaat op de ruit. Of is bang voor verminderde lichtinval. Of heeft eveneens genoeg van z’n gezicht. Of vreest voor waardevermindering van hun huis. 2. Hij is bekropen door twijfel. Was dat breekpunt van Jan Peter nu wel zo verstandig? Twijfel. Ab en Marja schijnen er ook niet helemaal achter te staan. Of neem nu vandaag. Is dat schoothondjesgedrag van Maxime jegens Israël eigenlijk nog wel langer te verkopen? Of zitten oude getrouwen als Dries van Agt, Frans Andriessen, Hans van den Broek, Pieter Kooijmans, Tineke Lodders en Bert de Vries met hun The Rights Forum op het juiste spoor? Twijfel. Als hij eerlijk is … Twijfel. Die twijfel heeft ‘m ertoe gebracht z’n poster thuis maar eens niet op te hangen. Al zal hij dat uiteraard nooit zo naar buiten brengen. 1. Gewoon vergeten. Dat zal het ‘m zijn! Bekijk die boordevolle agenda op z’n website en je beseft ogenblikkelijk dat zoiets triviaals als het ophangen van een verkiezingsposter voor z’n eigen raam er gemakkelijk bij inschiet. Je zult zien dat dit stukje hem eraan herinnert dat hij iets vergeten is.

Ceterum censeo Horst skatebaan acquirendam esse.

Klein mysterie 164 – Anoniem meesterwerkje (2)

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Een strijdkreet die ik associeer met de jaren zestig en zeventig. In deze tijd moet je helaas niet meer aankomen met het begrip solidariteit. Behalve in kringen van graffitispuiters. Daar geldt een erecode die eruit bestaat dat je met je spuit van andermans scheppingen afblijft. Alleen jammer dat die erecode blijkbaar nooit tot in Sevenum is doorgedrongen. In lyrische bewoordingen schreef ik op 8 maart over een meesterwerkje van een anonieme kunstenaar (of kunstenaarscollectief) dat ik een dag eerder op een onbestemd gebouwtje nabij station Horst-Sevenum had gezien. Ik sprak meteen m’n zorg uit over de toekomst van dit prachtige staaltje street art: ‘Als er ooit of ergens sprake was van een bedreigd kunstwerk dan is het wel hier en nu. Onder het mom van graffitibestrijding zou het op een regenachtige achternamiddag zomaar naar de filistijnen geholpen kunnen worden.’ De inschatting dat we hier van doen hadden met een bedreigd kunstwerk bleek een schot in de roos, moest ik zaterdagavond tot mijn ontzetting constateren: Maar met de veronderstelling dat het onheil ergens van hogerhand zou komen, zat ik er dus helemaal naast:De brute beschadigingsactie lijkt me een voorbeeld bij uitstek van het fenomeen verraad in eigen kring. Sevenumse spuiter(s), je (jullie) wordt (worden) bedankt. Waar moet het in godsnaam heen met onze samenleving als solidariteit zelfs onder graffitisten een loos begrip wordt? Sic transit gloria mundi.

Ceterum censeo Horst skatebaan acquirendam esse. (N.B. Zomaar twee Latijnse zinnen achter elkaar, gratis en voor niets!)

Actualisatie – Skatebaanschande (6)

‘Ceterum censeo Carthaginem delendam esse.’ Een van de weinige zinnen die me van vijf jaar Latijn is bijgebleven. De Romeinse senator Cato beëindigde er elke toespraak mee. Hij wilde ermee zeggen dat je datgene wat er werkelijk toe doet, niet vaak genoeg kunt herhalen. Marianne Thieme past tegenwoordig in de Tweede Kamer hetzelfde trucje toe. Zij sluit haar bijdrage telkens af met de woorden: ‘Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.’ Zelf zal ik alvast mijn bijdragen van vandaag op dit weblog als volgt besluiten: ‘Overigens ben ik van mening dat Horst een skatebaan dient te krijgen.’ Of nee, potjeslatijn is veel mooier: ‘Ceterum censeo Horst skatebaan acquirendam esse.’ Want terwijl de bewoners van de Van Merwijckstraat als beloning voor hun halsstarrig verzet tegen de komst van een skatebaan intussen een basketbal- annex trapveld voor hun deur hebben gekregen (als dat maar geen te zware geluidsbelasting is), is er nog altijd geen duidelijkheid over de locatie van een nieuwe skatebaan in Horst (klik rechts onder ‘labels’ op ‘skatebaan’ voor de eerdere zeven bijdragen over deze kwestie). En dat terwijl wethouder Litjens op 2 december 2009 de verwachting uitsprak dat er snel helderheid zou komen. Nu is snelheid een relatief begrip, maar een tijdsspanne van een half jaar zou ik in dit geval niet als ‘snel’ willen betitelen.
Het wachten op initiatief van het gemeentebestuur vermoedelijk beu, heeft PvdA-PK-raadslid Roy Bouten op 27 april in samenspraak met ondernemer Patrick Bierens zelf maar een locatie voorgesteld: een grasveld tussen sportschool Anco en de Venrayseweg, nabij de ingang van Kasteelpark Ter Horst. ‘Een mooie suggestie die ik zeker mee wil nemen in het dossier’, was de wat zuinige reactie van de verantwoordelijke wethouder, Loes Wijnhoven. Uiteindelijk deed ze de toezegging in de eerste raadsvergadering na 25 mei te laten weten of ze uiterlijk op 1 oktober (over snelheid gesproken) met een plan zal komen voor een skatebaan op de voorgestelde locatie aan de Venrayseweg. Die eerste raadsvergadering na 25 mei vindt volgende week dinsdag plaats. Zal 8 juni 2010 voortaan in de annalen te boek komen te staan als de dag van het begin van het einde van vijf jaar skatebaanschande? Het zal me benieuwen. Ceterum censeo Horst skatebaan acquirendam esse.

maandag 24 mei 2010

Klein mysterie 163 – Rinkelpijpen

Altijd weer fijn om eens positief te zijn. Want met de nieuwe ondergrondse glasbakkenis Horst er sinds deze week ontegenzeggelijk een stuk fraaier op geworden. Sommige dingen zijn mooi van lelijkheid, maar zelfs in dat opzicht hadden de blauwe wangedrochten die nu successievelijk worden vervangen, niets te bieden. Als nu ook nog de kledingcontainers ondergronds gaan, zou ik helemaal een tevreden man zijn (qua containers dan).
Resteert de vraag hoe we die ondergrondse glasbakken moeten noemen. Extensief googelen leidde niet tot resultaten, maar het is eigenlijk ook veel aardiger zelf een benaming te verzinnen. ‘Glaspijpen’? Mwaa, te zeer een afgeleide van glasbakken. ‘Orgelpijpen’? Nee, is het ook niet. Te gezocht, net als ‘schoorstenen’. ‘Drietand’ dan? Heeft wel iets. Helemaal als we er Italiaans van zouden maken: ‘tridente’. Toch maar eens even in m’n achterhoofd houden. ‘De zuilen van Hercules’? Te pretentieus. Te lang ook, één woord is beter. ‘Glascontainerzuilen’? Mag dan wel één woord zijn, maar toch te lang. ‘Rinkelpijpen’? Ja! Nog een keer: rinkelpijpen. Smaakt goed, zeker als je die r lekker langzaam laat rollen. Waar spreken we af? Bij de rinkelpijpen?
Truus, ik breng even het glas naar de rinkelpijpen.
De rinkelpijp voor wit glas zit alweer barstens vol.
Ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de rinkelpijp.
Daar stond me toch een rinkelpijp, niet normaal zeg.
Wat doe jij tegenwoordig eigenlijk? Ik ben rinkelpijpopzichter bij de gemeente Horst aan de Maas.
Je reinste tuig van de richel, die rinkelpijpjongeren.
Jakkes, wat kruipt daar nu weer uit die rinkelpijp?
Let op, of ik sla je de rinkelpijp in.
Daar bij die rinkelpijp, die mooie rinkelrijp.
Wat is dat voor vrachtwagen? O, dat is de rinkelpijpleger.
Kijk, daar loopt de rechtsbuiten van Rinkelpijpse Boys 7.
Bij de rinkelpijpen rechtsaf en dan de tweede weg links.
Die Tod oder die Rinkelpijpen.
Staat die viespeuk daar nou echt in een rinkelpijp te zeiken?
Geen twijfel mogelijk, ik heb het juiste woord gevonden. Vanaf nu breng ik mijn groen, bruin en wit glas niet meer naar de ondergrondse glasbak, maar naar de rinkelpijpen. Wie volgt?Helemaal lijp van de rinkelpijp.

Klein mysterie 162 – Getut en gemier (6)

‘Premiersdebat’ gisteren. In tal van opzichten een aanfluiting als u het mij vraagt. Maar u vraagt het mij niet. Misschien bent u wel geïnteresseerd in de mening van de Horster politici Roy Bouten (PvdA; gemeenteraadslid), Thijs Coppus (SP; lid Provinciale Staten), Ger Driessen (CDA; gedeputeerde), Leon Litjens (CDA; wethouder) en Freek Selen (Essentie; wethouder). Zij volgden het debat, gaven daarover op twitter hun mening en gingen bovendien af en toe met elkaar in discussie. Een thematische selectie van hun tweets:Over de premierskandidaten Cohen, Kroes en Rutte:
Freek Selen: Rutte of Neelie? Allebei beter dan Cohen!
Leon Litjens: @FreekSelen eens
Roy Bouten: @FreekSelen Ja hoor. Liever een oma met besmet verleden en een kerel die bij zn moeder woont dan man die jaren A'dam heeft geleid.
Leon Litjens: @roybouten erg goedkoop
Roy Bouten: @LeonLitjens Wat. Dat grapje over Kroes en Rutte. Zucht. Leer eens wat cynisme inhoudt zeg.
Freek Selen: @roybouten wat is er mis met bij je moeder wonen? :) en wat heeft Job paraat gemaakt in a'dam behalve "de boel bij elkaar houden"..Over Mark Rutte:
Ger Driessen: Rutte gaat voor kil saneren. Balkenende wij gaan voor sociaal hervormen. Dit laatste klinkt mij beter in de oren!
Roy Bouten: Rutte begint weer over het generaal pardon. Luister eens effe Mark. Ben er nog steeds trots op!
Ger Driessen: Rutte draait, de hypotheekrente in gevaar. Paars nadert.
Ger Driessen: Rutte geeft garantie op stofzuigers (waar hij niet over gaat) niet op blijvende hypotheekaftrek....
Ger Driessen: Als het moeilijk is dan durft Rutte niet, dan maar Kroes. Verbinden en draagvlak niets voor Rutte volgens Cohen.Over Job Cohen:
Roy Bouten: Denk dat @JobCohen het vaakst wordt uitgedaagd en uit gaat dagen. Terecht. Iedereen wil weten wat de nieuwe premier wil
Roy Bouten: Heerlijk om @JobCohen gedreven en gepassioneerd te zien!
Freek Selen: @roybouten vind het nog niet zo lekker voor hem gaan. Even los van de andere, ook zwak.
Freek Selen: Aj, Job kan alleen vandaag koopkracht voor vier jaar garanderen... Morgen weer anders?
Roy Bouten: @FreekSelen Dat is nog altijd 300 euro per gezin beter dan de #vvd de komende vier jaarOver draconische maatregelen:
Ger Driessen: De VVD laat de ouderen keihard vallen. Draconische maatregelen! Huisarts bij VVD duurder!!Over uitsluiting:
Freek Selen: Hoppa: Rutte tegen Cohen: ik sluit zelfs u niet uit!
Roy Bouten: @FreekSelen Dus liever met de pvv. Waarvan akte.
Freek Selen: @roybouten dat is niet de vraag. Uitsluiten is nooit slim, eerst maar eens de kiezer aan het woord laten.
Roy Bouten: @FreekSelen Dus jullie sluiten de Pedopartij ook niet uit?(weet dat ze dit keer niet mee doen)
Freek Selen: @roybouten Dan hoef je dus ook niet uit te sluiten he
Roy Bouten: @FreekSelen Gaat erom dat ik niet per definitie tegen uitsluiten ben. Partijen die zo ver van mijn ideaal afstaan sluit ik uit!Over leiderschap:
Ger Driessen: Bij PVV vertrekt ieder, Cohen geen sturing op Noord-Zuid lijn, Rutte stuurt Verdonk weg en JPB stuurt op VOC mentaliteit...Over een dikke nek:
Roy Bouten: Anderhalf uur bezig en nu alweer een dikke nek. Ga het eind niet redden denk ik. Mn bed weer in #uitziekenOver het debat:
Ger Driessen: Jpb wordt beter en beter. Wilders onzichtbaar. Cohen stamelt en Rutte geen durfal.
Thijs Coppus: 'Premier-debat' in het teken van wie het verste kan pissen.
Freek Selen: Rutte en Balkenende sterk in debat, geen goede beurt voor Cohen. Wilders goed debater, alleen die standpunten he.
Ger Driessen: Uitslag verkiezingsdebat leidt tot de noodzaak voor extra inzet van CDA. JPB goede debater, de komende 17 dagen zijn beslissend.
Thijs Coppus: De 4 lijsttrekkers kunnen beter naar de soundmixshow gaan, kunnen ze playbacken. Hopsa de blèrende 4 uit, Gerard van Maasakkers aan.Wat worden we hier nu wijzer van? Dat Roy Bouten ziek is, dat Thijs Coppus vindt dat Gerard van Maasakkers niet blèrt, dat Ger Driessen de komende zeventien dagen beslissend acht, dat Leon Litjens nauwelijks van zich liet horen en dat Freek Selen de kiezer eerst aan het woord wil laten. Vooral dit laatste lijkt me erg verstandig.P.S. Wil iemand mij de volgende keer s.v.p. van tevoren waarschuwen voor Huub Stapel?

Actualisatie – Trapveldjes (1)

Als Job Cohen terug mag komen op eerder ingenomen standpunten, mag Horst-sweet-Horst het ook. Al was het maar omdat ten halve keren stukken stoerder is dan ten hele dwalen. Op 26 augustus 2008 schreef ik in mijn top 5 van Horster trapveldjes over dit in Horst aan de Maas wijdverbreide type goal:‘De doelen zijn de mooiste die ik ben tegengekomen hoewel de ‘tralies’ nog iets dichter op elkaar hadden mogen staan.’ Het lukt me nu helaas niet meer te reconstrueren wat er met me aan de hand was toen ik deze woorden aan de pc toevertrouwde, maar erg goed kan ik er niet aan toe zijn geweest. Dat die ‘doelen’ – waarom niet gewoon het woord ‘goals’ gebruikt? – de mooiste waren, ok. Maar dat ‘de “tralies” nog iets dichter op elkaar hadden mogen staan’? Een schandaal van de eerste orde is het, dat de tralies zo ver uit elkaar staan! Zelfs een vijfje (kenners weten waarover ik het heb) schop je met een welgemikte trap door die tralies heen. Je maakt een goal en als beloning mag je de bal gaan halen. En andersom: belandt de bal wel tegen de tralies, zorg dan als keeper dat je je zo snel mogelijk uit de weg maakt, want de bal komt net zo hard van de tralies terug als ie er tegenaan wordt getrapt.
Cynisme ten top. Wie heeft zoiets ooit bij elkaar kunnen verzinnen? Moet wel een voetbal- annex kinderhater zijn geweest. Dan nog liever helemaal niets achter de goal dat de bal tegenhoudt. Weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar dit? Typisch voorbeeld van ‘ik wil wel maar ik kan niet’. En kom me alsjeblieft niet aanzetten met dooddoeners als ‘Het is juist een uitdaging om de bal tussen de tralies door te schieten’ of ‘Keepers worden er hard van als ze regelmatig een bal tegen hun kanis krijgen’. Zo, ík ben van mijn dwaalpad af en ten halve gekeerd. Nu de inrichters van trapveldjes nog. Laat ze eens een kijkje gaan nemen op het trapveldje aan de Kruipwilg – over bespottelijke straatnamen gesproken – in Sevenum: Zo kan het dus ook. Al had de ballenvanger wel iets hoger gemogen. Of begeef ik me nu weer op een nieuw dwaalpad?

Klein mysterie 161 – Verkiezingsborden (1)

Laat ik gewoon eens met een cliché beginnen: de komende Tweede Kamerverkiezingen werpen hun schaduwen vooruit. Waarin uit die zich vooruitwerpende schaduw zich? Onder meer in verkiezingsborden. Als ik het wel heb, staan er daarvan 23 in de gemeente Horst aan de Maas. Omdat het Pinksteren was en de herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest mij gestolen kon worden, besloot ik de Horster verkiezingsborden gisteren en vandaag eens aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen. Saai? Had je gedacht! Intrigerend? Tot op het bot! Acht waaromvragen, twee wievragen, twee welkevragen, twee hoeveelvragen en een gecombineerde welke-waaromvraag over de verkiezingsborden van Horst aan de Maas. Om te beginnen: waarom heeft GroenLinks alleen in Broekhuizen, Grubbenvorst en Lottum geplakt? Waarom was tot gisteren Evertsoord de enige kern van de gemeente waar – al meer dan een week lang – een poster van de PVV te vinden was? Waarom bleven de borden in Horst-centrum ook vandaag verschoond van PVV-posters, terwijl er inmiddels in bijvoorbeeld Sevenum en Hegelsom wel posters van diezelfde partij hangen? Waarom hangt er uitsluitend en alleen in Evertsoord een poster van ‘eine nuuje jong veur Limburg in Den Haag’? Waarom tref je nergens – ik herhaal: nergens – een affiche aan van mijn held JPB? Wie heeft mevrouw Thieme toestemming gegeven om mij te tutoyeren? Waarom hebben SGP en Trots op Nederland (nog) nergens geplakt? Welke posters gaan SGP en Trots op Nederland overplakken, mochten ze alsnog tot plakken overgaan? Wie zou toch de bedenker zijn van dat bijzonder spitsvondige VVD-rijmpje? Waarom heeft de ChristenUnie in Meterik op een gemeentelijk informatiebord geplakt? Waarom staan in de kernen van de voormalige gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst, Horst en Meerlo-Wanssum op elke locatie twee verkiezingsborden en in de kernen van de voormalige gemeente Sevenum slechts één?Welke affiches worden het vaakst van de borden afgerukt en waarom? Hoeveel stemmen zou al dat geplak nou opleveren? Hoeveel stemmen zou niet-plakken kosten?