maandag 21 december 2009

Klein mysterie 124 – Getut en gemier (4)

Tot mijn afgrijzen moet ik regelmatig constateren dat Horst-sweet-Horst veel te serieus wordt genomen. Heb ik iets ironisch, badinerend of provocerend bedoeld en dan gaat men er abusievelijk van uit dat ik het nog méén ook. Je zou bijna gaan overwegen elke alinea te beginnen of te beëindigen met de mededeling ‘Let op: serieus’ dan wel ‘Attentie: niet serieus’. Laat ik me tot één voorbeeld beperken.Op 19 oktober riep ik de Horster politieke twitteraars Roy Bouten, Thijs Coppus, Leon Litjens en Michael van Rengs op een einde te maken aan het speelkwartier en niet langer met elkaar in debat te gaan middels tweets. Daar was uiteraard geen woord van gemeend: niemand die zo van de over en weer vliegende ongefundeerde verwijten, open deuren, jijbakken en beschuldigingen smult als ondergetekende. Bovendien zijn de tweets een niet te onderschatten bron voor Horst-sweet-Horst en waren ze dat eerder voor Stemmingmakerij.Ik schrok me dan ook een hoedje bij het lezen van de afgelopen woensdag om 14.17 uur door PvdA-raadslid Roy Bouten (nog altijd nummer 3 op de ranglijst van meest actieve politieke twitteraars aller tijden) verzonden tweet: ‘4jan in eerste raadsverg willen ze regelement v orde vaststellen en twitter verbieden. Vindt het belachelijk...’ Vind het eveneens belachelijk. En wel hierom: hoe je ook mag denken over de 27 leden van de nieuwe gemeenteraad, ik ga er voetstoots van uit dat ze stuk voor stuk oud en wijs genoeg zijn om zelf te bepalen óf ze twitteren en zo ja waar, wanneer, hoe vaak en over wat. Daar hoeft echt geen reglement van orde aan te pas te komen. Niet twitteren tijdens een raadsvergadering getuigt van fatsoen en respect voor je collega’s en het college van burgemeester en wethouders. Dat geldt ook voor niet telefoneren, niet neuspeuteren, niet met je voeten op tafel zitten, niet aan de lampenkap hangen, niet luidkeels boeren en niet met propjes schieten tijdens de raadsvergadering. Maar dat hoeft toch niet allemaal in het reglement van orde te worden vastgelegd? Zo maak je gemeenteraadsleden tot kleuters en dat zijn ze nu ook weer niet.(Voor alle duidelijkheid: dit stukje is uiterst serieus vanaf de zin: Vind het eveneens belachelijk. Van de daaraan voorafgaande passages moeten er enkele met een korreltje zout worden genomen.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten