woensdag 12 mei 2010

Actualisatie – Kiosktournure (5)

Het is dus niet de aantasting van het open karakter van het Sint-Lambertusplein. En ook niet het gebrek aan transparantie van de geplande nieuwbouw. En ook niet de ontoegankelijkheid van de garage van Wiel Collin. En ook niet de aantasting van het oude stratenpatroon. En ook niet de afbreuk aan de schoonheid van het plein. En ook niet de grootte of hoogte van de geplande nieuwbouw. En ook niet ontbrekende bebouwingsvoorschriften in het bestemmingsplan. En ook niet het gebrek aan zonlicht op het terras van café Kling.Nee, het is het ontbreken van ‘bescherming van archeologische waarden in het plangebied’ die nieuwbouw van ijssalon Passi op het Sint-Lambertusplein op z'n minst voorlopig in de weg staat. Gisteren schorste de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State namelijk het op 10 november vorig jaar genomen besluit van de Horster gemeenteraad dat nieuwbouw mogelijk moest maken. Tik op de vingers dus voor de gemeente. Die zal als de wiedeweerga moeten voorzien in ‘bescherming van archeologische waarden in het plangebied’. Hoe? Joost mag het weten. Of daarna alle kou uit de lucht is? Lijkt me stug, gezien alle voorgaande twists and turns. Reken na de negende bijdrage alhier over deze kwestie dus ook maar op een tiende. En waarschijnlijk ook op een elfde. En mogelijk ook op een twaalfde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten