maandag 15 december 2008

Klein mysterie 47 – Griendtsveense afvalbakken

Groot nieuws op de voorpagina van De Echo van Horst van afgelopen week!Laat ik beginnen met een korte samenvatting van het artikel. Van de 31 afvalbakken die Griendtsveen tot voor kort telde heeft de gemeente er onlangs elf verwijderd. Reden: er werd te weinig gebruik van gemaakt. Aanvankelijk zou ook de bak bij de voetbalvelden het loodje moeten leggen, maar uiteindelijk is die toch gehandhaafd. Mocht in de toekomst blijken dat door het verwijderen van de bakken het zwerfvuil toeneemt, dan bekijkt de gemeente of er misschien toch weer bakken terug moeten keren.
Ik kan er niets aan doen, maar bij het lezen van zo’n bericht gaat mijn hart sneller kloppen. Toen zich zaterdagmiddag de gelegenheid voordeed, ben ik dan ook onmiddellijk naar Griendtsveen afgereisd om de situatie met eigen ogen te gaan aanschouwen. Dat van die afvalbak bij het voetbalterrein bleek in elk geval te kloppen:In de snijdende kou ben ik daarna op zoek gegaan naar de overige negentien afvalbakken die Griendtsveen nog zou moeten tellen. Meer dan veertien heb ik er helaas niet weten te traceren. Ik heb ze uiteraard allemaal op de gevoelige plaat vastgelegd en vervolgens na thuiskomst per bak een vraag geformuleerd. Dit is het resultaat:
1. Waar zijn de vijf bakken die ik niet heb gevonden? Heb ik niet goed genoeg gezocht? Of zijn er in de tussentijd nog meer bakken verwijderd?2. Waarom wordt er juist in Griendtsveen zo weinig gebruikgemaakt van afvalbakken?3. Wat valt er te zeggen over de benuttingsgraad van de afvalbakken in de overige kernen van de gemeente Horst aan de Maas?4. Wat bepaalt het aantal afvalbakken in een dorp? De omvang van het bebouwde oppervlak? Het aantal inwoners? De toeristische aantrekkelijkheid?5. Waarom stond de bak bij de voetbalvelden in Griendtsveen oorspronkelijk op de nominatie om te verdwijnen, maar mocht hij uiteindelijk toch blijven staan?6. Hoe lang deed het verschijnsel van de lege Griendtsveense bakken zich al voor?7. Hoeveel geld zou de gemeente Horst aan de Maas besparen met het verwijderen van de elf afvalbakken in Griendtsveen?8. Is bij het besluit om in Griendtsveen elf afvalbakken te verwijderen wel voldoende rekening gehouden met seizoensinvloeden op de omvang van het in de bakken gedeponeerde afval?9. Hoe verhoudt de hoeveelheid zwerfvuil in Griendtsveen zich tot die in de andere Horster kernen?10. Om de hoeveel tijd worden afvalbakken geledigd en verschilt de ledigingsfrequentie per seizoen, per dorp of per bak?11. Hoe vol moet een afvalbak eigenlijk zijn om z’n leven zeker te zijn?12. Is bij het besluit om de Griendtsveense afvalbakken te verwijderen ook in overweging genomen om de bakken te laten staan, maar de ledigingsfrequentie terug te brengen?13. Zou het misschien zo kunnen zijn dat in Griendtsveen een illegale afvalbakkenlediger actief is?14. Waar zijn de elf verwijderde Griendtsveense afvalbakken gebleven?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten