maandag 2 februari 2009

Klein mysterie 54 – Kermisterrein (1)

Soms maak je als blogger wel eens een foutje. Zo vroeg ik me twee weken geleden naar aanleiding van de ongeveegde trottoirs af of ik misschien reactionair (Van Dale: ‘strevend naar behoud of herstel van het oude en het nieuwe afwijzend’) begon te worden. Een onvergeeflijke blunder, want sindsdien vraag ik me bij alles wat ik doe, zeg of schrijf vertwijfeld af of dit een volgende stap op weg naar definitieve reactionariteit is. En ik wil helemaal geen reactionair zijn!
Is het reactionair om het schandalig te vinden dat buurtbewoners de komst van een skatebaan tegenhouden? Nee.
Is het reactionair om te vinden dat Meerlo-Wanssum zijn eigen boontjes niet meer kan doppen en onder curatele van de provincie zou moeten worden gesteld? Wellicht, maar toch ben ik die mening toegedaan.
Over naar de kwestie van vandaag: is het reactionair om mensen die hun beklag doen over de mogelijke verplaatsing van de Horster kermis naar parkeerterrein P2 zeurpieten te vinden? Ongetwijfeld; toch is dat mijn opvatting.Voor niet-ingewijden: om diverse redenen acht het gemeentebestuur het Wilhelminaplein niet meer geschikt als locatie voor de Horster kermis. Daarom denkt het erover het gebied tussen gemeentehuis en Librije én parkeerplaats P2 (waaraan onder meer Lidl en Plus liggen) als tijdelijk kermisterrein aan te wijzen. Als binnen enkele jaren de eveneens aan P2 gelegen KPN-centrale verdwijnt, zou dat de definitieve nieuwe kermisplek moeten worden.Op 27 januari vond er een informatieavond plaats over deze plannen. Blijkens De Echo van Horst regende het bezwaren van omwonenden en ondernemers. Zij vrezen geluidsoverlast, rotzooi, parkeer- en bereikbaarheidsproblemen en verkeersonveiligheid voor fietsers en voetgangers. In meer of in mindere mate kan dat allemaal best waar zijn. Maar gelden dergelijke bezwaren niet voor elke locatie? Wonen in het dorpscentrum brengt behalve lusten nu eenmaal ook lasten met zich mee. De kermis dan maar verplaatsen naar een terrein buiten het centrum? Uitgesloten. De kermis speelt zich al meer dan vijfhonderd jaar in het centrum af en dat hoort zo te blijven – geen discussie mogelijk. Trouwens, waar hebben we het eigenlijk over? Tweemaal per jaar vijf dagen. Dat betekent maar liefst 355 dagen – in schrikkeljaren zelfs 356 – per jaar géén kermis. 355 dagen! Als zelfs ik bereid ben die andere tien dagen de geluidsterreur van Frans Bauer en Marianne Weber en consorten gedwee te ondergaan dan moeten anderen dat toch zeker zijn? Nu ik er nog eens goed over nadenk, heb ik in dezen absoluut geen reactionair maar juist een heel ruimdenkend, progressief standpunt. Is dat probleem ook weer opgelost.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten