maandag 25 mei 2009

Actualisatie – Kiosktournure (2)

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat dit weblog een applausmachine voor gemeenteraadsleden wordt. Toch kan ik er niet omheen om na Roy Bouten opnieuw een Horster raadslid te prijzen. Ditmaal is Joop de Hoon de gelukkige. U herinnert zich ongetwijfeld dat ik hem na de twee raadsdebatten over Passi een e-mail stuurde omdat zijn stemgedrag in deze zaak me enigszins bevreemdde (klik hier). Afgelopen week ontving ik het volgende antwoord:

Beste Wim,

Wat heeft er zich afgespeeld? In de raadsvergadering van 31 maart stond Passi op de agenda. Mijn reactie op het voorstel van het college naar de fractie was dezelfde als mijn verwoording in de raad. Een aantal leden van de fractie kon zich op dat moment zich daarin vinden. Op het laatste moment hoorden we dat John van de Pas zou inspreken en hoorden we dat er mogelijk toch een oplossing zou komen tussen Collin en Van de Pas. Zo ja, dan zou er een overleg/schorsing plaatsvinden. Voordat er echter discussie kon plaatsvinden in de raad was er al een schorsing aangevraagd door onze fractievoorzitter. Onze inbreng kwam daardoor wat later omdat wij verwachtten dat er geschorst zou worden. In deze raadsvergadering is onze zienswijze aangegeven: centrumvisie, openheid plein etc. Ook daarbij aangegeven dat wij een ijssalon als een grote toegevoegde waarde zien voor Horst. Ook aangegeven niets tegen Van de Pas te hebben, juist een goede innovatieve en vooruitstrevende ondernemer, die we niet graag kwijt willen zijn. Wij hebben ook aangedrongen op overleg tussen de twee ondernemers en ze 14 dagen de tijd gegeven om tot overeenstemming te komen. We hebben in die 14 dagen nog informatie ingewonnen, gesprekken gevoerd, ook met Van de Pas. In onze voorbereiding op de volgende raadsvergadering hebben we de situatie weer uitvoerig besproken en gewikt en gewogen, waarbij ook de adviezen van SAB Eindhoven, Centrummanagement en MKB voor ons zeer belangrijk waren. Uiteindelijk is daar een democratische meerderheid in onze fractie uitgekomen om medewerking te verlenen aan het plan als de ondernemers niet tot overeenstemming zouden komen.
Soms lopen zaken anders dan je graag zou willen. Soms komen ook ondersteunende reacties pas binnen als de race gelopen is, soms komen mogelijke oplossingen net iets te laat (denk aan de mogelijkheid bij de vrijkomende winkel van Intertoys) en zo zijn er nog wel een aantal dingen te noemen.

Ik ga er van uit dat het bovenstaande duidelijk maakt hoe ik hier in zit.

Met vriendelijke groeten,

J.A.M. (Joop) de Hoon
Dat we het inhoudelijk wel nooit eens zullen worden, is in dit geval van secundair belang. Waar het om gaat, is dat een raadslid de tijd en de moeite neemt om uitvoerig te reageren op een lastige vraag van een eenvoudige burger. Ik vind dat geweldig – en dat meen ik oprecht. Hij had ook kunnen zeggen ‘Dat gaat je niets aan’, of ‘Waar bemoei je je mee?’, of ‘Als ik ook al op dit soort vragen moet gaan reageren, dan heb ik helemaal geen tijd meer om m’n hond uit te laten’. Maar nee: een gedetailleerde toelichting op de gevolgde handelwijze en zelfs een erkenning dat niet altijd alles gaat zoals je het idealiter zou willen. Petje af!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten