maandag 26 oktober 2009

Intermezzo – Commissie Kunstvoorzieningen

Op 6 juli van dit jaar schreef ik: ‘Al bij voorbaat hulde voor de Horster politieke partijen die het aandurven in hun verkiezingsprogramma te pleiten voor het zo noodzakelijke eerherstel voor de commissie Kunstvoorzieningen.’Nu de vijf aan de verkiezingen deelnemende partijen hun programma hebben vastgesteld, ben ik eens nagegaan aan wie ik die hulde moet brengen. Dat bleek geen al te tijdrovende klus. In de programma’s van D66, Essentie en SP heb ik namelijk niets gevonden dat ook maar enigszins lijkt op een pleidooi voor eerherstel voor de commissie Kunstvoorzieningen. Dan het CDA. Dat rept in zijn verkiezingsprogramma evenmin van een commissie Kunstvoorzieningen. Toch is een klein blijkje van hulde wel degelijk op zijn plaats voor de partij die het op dit weblog vaak zo zwaar te verduren heeft. Op bladzijde 24 lezen we namelijk: ‘Het kunstfonds wordt eenmalig op peil gebracht en jaarlijks gevoed.’Resteert de PvdA-PK. Ik kan er niets aan doen, maar die partij komt als enige in aanmerking voor een ruimhartig huldeblijk: ‘Er komt een meer vanzelfsprekende plek voor kunst in de openbare ruimte. Bestaande kunst wordt goed onderhouden en onder de aandacht gebracht van burgers en bezoekers. Bij nieuwe (bouw)projecten, centrumplannen, speel- en ontmoetingsplekken wordt nadrukkelijk bekeken hoe kunst een extra dimensie kan geven aan het initiatief. De deskundigheid van gerenommeerde kunstdeskundigen en nieuw talent (uit de regio) wordt hiertoe ingeroepen.’Het is dat ik mijn stem niet louter af laat hangen van de aandacht voor beeldende kunst in de verkiezingsprogramma’s, anders wist ik wel welk hokje ik op 18 november rood zou maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten