maandag 15 november 2010

Klein mysterie 213 – Fietspad (1)

Eerder heb ik hier al eens betoogd dat ik geen verstand heb van geld. Vorige week dinsdag werd ik me daar eens te meer pijnlijk van bewust. Al een tijdje had ik me verheugd op de gemeenteraadsvergadering van die dag. Op de agenda stond de begroting voor 2011 en volgende jaren. Je zag mijlenver aankomen dat de raad hogere prioriteit zou geven aan de aanleg van een fietspad tussen Broekhuizen en Horst dan het college van burgemeester en wethouders had voorgesteld. Daarop zou, zo stelde ik me voor, een heftige discussie ontbranden over de vraag welk groot project er zou moeten wijken voor het fietspad. Want het daarvoor benodigde geld diende natuurlijk wel ergens vandaan te komen. Zouden de kunstgrasvelden voor Wittenhorst en Sparta ’18 het onderspit delven? Of de brede school in Broekhuizenvorst? Anders misschien wel de huisvesting van Jong Nederland in Hegelsom? Eén ding was zeker: er zou zich een fel debat ontspinnen waarvan de afloop – anders dan normaal – niet bij voorbaat vast stond.Mon pauvre. Wel hogere prioriteit voor het fietspad – geen fel debat. Zelfs geen debat. Want er hoefde helemaal geen groot project te wijken voor de aanleg van het fietspad. Dat drukt in 2011 namelijk slechts voor 27 duizend euro op de begroting. Hoe dat kan? Gelukkig wist wethouder Loes Wijnhoven-Dirckx het ook na zes uur en veertien minuten vergaderen nog glashelder uit te leggen (klik ook hier en ga vervolgens naar 6.14 uur): ‘Voor 2011 zal er een bepaalde post aan kapitaallasten opgenomen worden. Dat past binnen de huidige begroting. Voor 2012 en verder zullen deze lasten bestaan uit kapitaallasten, zowel rente als afschrijving. En dat past binnen de begroting zoals die nu voorligt. Dus er wordt niet vanuit het vermogen geredeneerd, maar het wordt gewoon opgenomen in de exploitatielasten.’ Ik zei het toch? Glashelder! Maar niet voor SP-raadslid Frank Spreeuwenberg: ‘Dus als je ongeveer een miljoen gaat investeren, kost dat het komende jaar niet meer dan 27 duizend euro?’ Waarop de wethouder zich niet te beroerd toonde het nogmaals uit te leggen – glashelder, dat spreekt voor zich: ‘Het is zo dat we het eerste jaar uitgaan van de kapitaallasten alleen uitgedrukt in rentelasten. Vervolgens gaan we vanaf het tweede jaar ook de afschrijvingen toepassen. Dus voor het eerste jaar is dat inderdaad die 27. Voor het tweede jaar zal dit bedrag verhoogd worden met de afschrijving.’Juist, ja. Glas- en glashelder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten