maandag 28 februari 2011

Klein mysterie 229 – ABCDaadkracht

Nu Ger Driessen zaterdag in Dagblad De Limburger heeft laten weten weer normaal te doen, zal ook Horst-sweet-Horst een poging in die richting wagen. Van beide kanten geen flauwe filmpjes meer, nee, terug naar de inhoud. Daarvoor moeten we op Gers website zijn. Preciezer gezegd: bij z’n ABCDaadkracht (mooie woordspeling).In alfabetische volgorde staan hier als ik goed heb geteld 116 begrippen opgesomd waarvan ik vermoed – een toelichting waar het abc voor staat ontbreekt helaas – dat ze de daadkracht van Ger moeten bewijzen. Van Aardwarmte Californië tot Zandmaas 2 en van Zuid-Limburgse Stoom Maatschappij tot Afsprakenkaders. Voor elke letter minstens één begrip. Ja, ook voor de q (Quality of Life), de x (X-factor) en de y (Young Farmers stimuleringsregeling). Op dertig, CDA-oranje oplichtende begrippen kun je klikken. Er verschijnt dan een toelichtend tekstje. Klik je bijvoorbeeld op het begrip Verklaring van Roermond dan verschijnen de volgende woorden: ‘Eind november 2009 ondertekenden Provincie en LLTB de Verklaring van Roermond. Deze verklaring beoogt om tot versnelling van de uitvoering van het plattelandsbeleid te komen. Basis hiervoor: de ontwikkeling van omgevingskwaliteit combineren met de ontwikkeling van land- en tuinbouw.’ Klik je op Mensen, Middelen en Mandaat dan verschijnt de tekst ‘3M’s’. Verhelderend, inderdaad. Bij IGU’s luidt de verklaring: ‘Integrale gebiedsuitwerkingen’. Onder IGU’s staat IPO. Dat begrip is jammer genoeg niet aanklikbaar. Googlen leert dat IPO waarschijnlijk staat voor Industrieel Product Ontwerpen, een studierichting aan de Fontys Hogescholen in Venlo. Maar zelfs met behulp van Google blijft het gissen naar Gers bemoeienis met of betekenis voor IPO. Zo kun je je ook wezenloos zoeken naar Gers rol in begrippen als Jonasgold, Revolverende fondsen en Jupiter. En wat moeten we zonder toelichting aan met betrekkelijk brede begrippen als Krimp, Samenwerkingsovereenkomsten en Rijksgelden?Hoe langer ik me in het ABCDaadkracht verdiep hoe intrigerender het wordt. Zo zal het bij Rode Bach en Rode Beek in Schinveld toch niet twee keer om dezelfde beek gaan? En wat bedoelt hij in vredesnaam met Yskraam Grubbenvorst? Een op ambachtelijk middeleeuwse – vandaar die y in plaats van een ij – wijze in elkaar gezette ijskraam uit of in Grubbenvorst? Uitgesloten is natuurlijk dat Ger doelt op de gerenommeerde ijssalon Clevers – daarvoor is de benaming ijskraam (of desnoods yskraam) net iets te denigrerend. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vraag wat de daadkracht van Ger heeft betekend voor de yskraam dan wel ijskraam, iets waar ik eigenlijk toch ook wel hoogst benieuwd naar ben.ABCDaadkracht?
ABCDExit!
ABCDEFinish!
ABCDEFGatochgauwweg!
ABCDEFGHojjewà!
ABCDEFGHIdioterie!
ABCDEFGHIJezuïtisch!
ABCDEFGHIJKapd’rtochmee!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten