maandag 20 juni 2011

Klein mysterie 257 – Reclameborden (1)

Het kan verkeren: juist in de week waarin minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus besluit snelwegpanorama’s in de ban te doen en zegt dat Nederland wat betreft ruimtelijke ordening een voorbeeld aan België moet nemen, wordt bekend dat de gemeente Horst aan de Maas een snelwegpanorama in ere wil herstellen en een einde wil maken aan Belgische toestanden.
Zo interpreteer ik tenminste het besluit van het gemeentebestuur (reclame)borden langs de A73 te gaan verwijderen. In een brief die onder meer aan vereniging Behoud De Parel werd gestuurd, liet de gemeente weten ‘de aanwezigheid van deze borden langs de A73 landschapontsierend [te] vinden’. En zo is het. Desondanks roept het besluit bij mij een aantal vragen op. Negentien om precies te zijn.
 1. Waarom heeft dit kwaad jarenlang mogen voortwoekeren?
 2. Is deze
  onlangs langs de A67 bij Sevenum geplaatste reclamemast niet landschapontsierend?
 3. Is de reclamemast die volgens de Venrayse wethouder Jan Loonen binnenkort langs de A73 bij Interchalet wordt geplaatst niet landschapontsierend?
 4. Is de huidige reclamemast langs de A73 bij Interchalet niet landschapontsierend?
 5. Zijn de vele (reclame)borden waarover je in het centrum van Horst struikelt niet landschap- of in dit geval dorpontsierend?
 6. Zijn (reclame)borden langs de A73 landschapontsierender dan reclameborden langs andere wegen?
 7. Wat is de definitie van (reclame)bord?
 8. Wat is de definitie van landschapontsierend?
 9. Wanneer is een (reclame)bord landschapontsierend?
 10. Zijn er ook (reclame)borden die niet landschapontsierend zijn?
 11. Zijn ideële (reclame)borden even landschapontsierend als commerciële? Of minder? Of juist meer?
 12. Zijn reclame-uitingen van politieke partijen ook landschapontsierend?
 13. Blijkens de brief van het gemeentebestuur is voor (sommige?) (reclame)borden een omgevingsvergunning vereist. Onder welke voorwaarden wordt die vergunning verleend?
 14. Hoeveel (reclame)borden zonder omgevingsvergunning telt Horst aan de Maas?
 15. Stel dat de Floriade (opnieuw) een (reclame)bord langs de A73 wil plaatsen, verleent het gemeentebestuur dan een omgevingsvergunning?
 16. Is voor het plaatsen van reclame-uitingen van politieke partijen ook een omgevingsvergunning vereist?
 17. Spelen esthetische overwegingen ook een rol bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een (reclame)bord?
 18. Aan welke voorwaarden moet een (reclame)bord zonder omgevingsvergunning voldoen om achteraf alsnog een omgevingsvergunning te verkrijgen?
 19. Zijn er behalve (reclame)borden nog meer landschapontsierende elementen zonder omgevingsvergunning?
  Zo ja, gaat het gemeentebestuur die nu dan ook verwijderen?

1 opmerking:

 1. Dit zijn dan ook wel (uiteraard) de slechte uitingen in de reclamewereld. Als reclamebureau zou je rekening moeten houden met omgeving.

  BeantwoordenVerwijderen