maandag 27 juni 2011

Klein mysterie 261 – Intensieve veehouderij

De boodschapper had het weer gedaan. Actiegroep Ongehoord leverde vorige week aan de hand van filmbeelden het overtuigend bewijs van excessen in de intensieve varkenshouderij, maar werd met pek en veren besmeurd omdat dat bewijs onrechtmatig verkregen was.
Laten we beginnen met de vaststelling dat het niet past zonder toestemming andermans perceel te betreden. Laten we nu bovendien eens aannemen dat het inderdaad excessen betrof en de filmbeelden niet de dagelijkse gang van zaken in varkensstallen weerspiegelden. En stel nu eens dat uit onderzoek zou blijken dat megastallen bevorderlijk zijn voor de volksgezondheid. Stel verder dat ander onderzoek zou uitwijzen dat megastallen alle infrastructurele problemen als sneeuw voor de zon zouden doen verdwijnen. Stel bovendien dat een derde onderzoek aan zou tonen dat megastallen niet landschapontsierend maar juist landschapverfraaiend zijn.
Stel ten slotte dat bovenstaande aannames en hypotheses zouden kloppen dan wel werkelijkheid zouden worden. Dan nog is de vraag: moeten we willen dat het leven van varkens slechts een half jaar duurt? Dat varkens nooit daglicht zien? Dat varkens hun hele leven doorbrengen in een ammoniakgeur? Dat varkens hun kont niet kunnen draaien? Dat hun staarten worden afgeknipt? Dat hun tanden worden afgeslepen? Dat ze worden volgestopt met antibiotica? Dat zeugen worden ingeklemd tussen twee stangen? Dat beren worden gecastreerd? Dat vleeskuikens al na zes weken worden geslacht? Dat vleeskuikens bezwijken onder hun eigen gewicht? Dat vleeskuikens nooit daglicht zien? Dat vleeskuikens hun kont niet kunnen draaien? Dat vleeskuikens worden volgestopt met antibiotica?
Nee, nee, nee en nog eens nee. Leuk zo’n Kamerdebat over onverdoofd slachten, maar veel wezenlijker is de vraag of we de omstandigheden waaronder dieren worden gehouden in de intensieve veehouderij eigenlijk wel vinden passen bij een beschaafd land.
Naar aanleiding van de filmbeelden van Ongehoord was vorige week maandag Noud Janssen, de uit Meerlo afkomstige voorman van de LLTB, te gast bij L1 Laat. Sprekend over varkens gebruikte hij enkele keren de woorden ‘levend materiaal’. Maken die twee woorden niet precies duidelijk wat er mis is met de intensieve veehouderij?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten