woensdag 27 mei 2015

Klein mysterie 650 – Nieuw Gemengd Bedrijf (7)

Uit het Coalitieakkoord 2014-2018 Horst aan de Maas (pagina 17): 
‘Omdat volksgezondheid voorop staat en de intensieve veehouderij een belangrijke sector is in onze gemeente volgen we nadrukkelijk het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.’
Als de 58 minuten (klik hier en ga naar 2.50.19) die de gemeenteraad gisteravond wijdde aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (aflevering 367) iets duidelijk hebben gemaakt, is het wel dat we deze zin héél letterlijk moeten nemen. ‘We volgen het gezondheidsonderzoek’ betekent: we slaan het met belangstelling gade, maar tegelijkertijd kijken we machteloos toe vanaf de zijkant. Want zelfs als uit het onderzoek van het RIVM – dat naar verwachting medio volgend jaar gereed is – mocht blijken dat het Nieuw Gemengd Bedrijf uiterst schadelijk is voor de volksgezondheid (en die kant lijkt het op te gaan, gezien een tussenrapportage), dan nog heeft de gemeente geen enkele mogelijkheid tot ingrijpen en moet ze passief langs de kant blijven staan. Volksgezondheid is namelijk iets van de landelijke overheid.
D66-fractievoorzitter Henk Kemperman werd door assertieve collega’s weggehoond toen hij de betreffende zin uit het coalitieakkoord daarom ‘een dode letter’ noemde. Een dode letter is volgens Van Dale ‘een plan dat niet wordt uitgevoerd’. Dat weghonen was dus volkomen terecht: het plan om het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM nadrukkelijk te volgen, wordt uitgevoerd. Dat dat volgen vervolgens tot niets leidt, ach, dat is blijkbaar van ondergeschikt belang.  
Bestuurders en volksvertegenwoordigers van alle partijen, zelfs het CDA, mogen zich inmiddels hebben uitgesproken tegen megastallen à la het Nieuw Gemengd Bedrijf, wij in Horst aan de Maas zitten eraan vast. Als enigen in heel Nederland. Eens te meer wordt duidelijk welk rampzalig besluit de Horster gemeenteraad in 2007 heeft genomen door in te stemmen met de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Op het moment dat assertiviteit écht werd verlangd, gaven de dames en heren niet thuis.

Je krijgt wat je verdient.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten