zaterdag 14 april 2018

Ingezonden – Hoe maakt een projectontwikkelaar vrienden aan het Groeëte Veld?

Jan Duijf (Kloosterstraat Horst) publiceerde twee weken geleden een (zeer goed gelezen) ingezonden bijdrage op Horst-sweet-Horst over alarmerende ontwikkelingen aan de rand van het Groot Veld, een eeuwenoud landbouwgebied tussen Sevenum en Kronenberg (klik hier). Nu komt hij met een vervolg daarop.

Hoe maakt een projectontwikkelaar vrienden aan het Groeëte Veld?

Het voornemen van de Kronenbergse projectontwikkelaar Stefan Janssen om te gaan bouwen op het waardevolle Groeëte Veld tussen Kronenberg en Sevenum stuit op flinke weerstand van de aanwonenden van het bijzondere open landschap.

Een vergunningaanvraag van Janssen om op het veld een schaapskooi te mogen bouwen is door de gemeente in tweede instantie goedgekeurd. Op welke gronden van het richtinggevende bestemmingsplan wordt afgeweken is vooralsnog een raadsel, maar zal de komende tijd ongetwijfeld duidelijk worden.


Onlangs mocht ik getuige zijn van de oprichtingsvergadering van het burgerinitiatief ‘Vrienden van het Groeëte Veld’. Een indrukwekkende bijeenkomst van betrokken en intelligente mensen die niet willen dat het Groeëte Veld verder wordt aangetast. Integendeel, want de doelstelling van de club met betrekking tot het cultuurhistorische landschap is positief:

“De Vrienden van het Groeëte Veld Is een burgerinitiatief bestaande uit inwoners van Kronenberg en Sevenum ter bescherming, verbetering en promotie van de landschappelijke, culturele, historische en recreatieve waarde van het Groeëte veld.

Door (nu nog in willekeurige volgorde):
§  Op verschillende manieren voor verschillende doelgroepen positieve aandacht te genereren voor het GV. In het bijzonder voor de vrienden van het Groeëte Veld zelf.
§  Activiteiten te organiseren die passen bij de omschreven doelstellingen.
§  De betrokkenheid van de politieke partijen en de gemeente te verhogen bij het GV zodat zij het belang van het GV zien en de doelstellingen van de vrienden onderschrijven.
§  Het creëren van een grote groep vrienden van het GV waarmee een vuist gemaakt kan worden ten einde de doelstellingen te kunnen realiseren.
§  Communicatie naar verschillende betrokken partijen en de publiciteit te zoeken.
§  Informeren over ontwikkelingen vrienden van Het Groot Veld.
§  Gemeente aanspreken op handhaving door de politiek uit te nodigen.
§  Samenwerking met andere relevante groepen binnen de gemeente.
§  Te werken met kerngroep die het voortouw neemt en een groep van sympathisanten die actief de boodschap van de vrienden uitdraagt en daar waar mogelijk een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen.

De grens van het GV wordt bepaald door de bebouwing grenzend aan het GV van het Bedelaarspad, Kronenbergweg, Simonsstraat, Meerweg, De Hees, Renkensstraat, De Hees, Staartersstraat, Steeg, Helenaveenseweg en Bedelaarspad.”

Zie hier: een kristalhelder burgerinitiatief op basis van vriendschap, mede veroorzaakt door een projectontwikkelaar. Dat het voornemen van Janssen gaat leiden tot een georganiseerd en fel verzet van Kronenbergse en Sevenumse burgers is eveneens zo klaar als een klontje.

Ik voorspel dat de vriendengroep veel aanwas gaat krijgen.

Jan Duijf Kloosterstraat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten