zaterdag 5 juli 2008

Klein mysterie 3a - Persoonsstraatnaamborden

Gisteren kwam ik voorbij de Dr. Lemmenstraat in Meterik. Gebeurt wel vaker en is op zich niets om opgewonden van te raken, ware het niet dat ik bezig ben met het opsporen van kleine mysteries. Dus viel me bij het straatnaambordje ‘Dr. Lemmenstraat’ op dat een extra regel met informatie over Dr. Lemmen ontbrak.Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Gebr. Van Doornelaan en de Jan van Eechoudstraat. Waarom dit verschil? Heeft Dr. Lemmen misschien iets misdaan en moet hij het daarom voor straf zonder toelichting stellen? Geldt dit voor meer Horstenaren-met-een-straatnaam? Of alleen voor wetenschappers? Of is dit een subtiele vorm van discriminatie van geboren Meterikkers?
Ik rook een nieuw klein mysterie en besloot me eens grondig in de materie te verdiepen. Blijkens het ‘Straatnamenregister’ in de Gemeentegids 2008 telt de voormalige gemeente Horst 356 straten. Daarvan zijn er 66 naar personen vernoemd. Onder hen bevinden zich leden van het koninklijk huis (9), heiligen (10), hertogen (4), kunstschilders (5) en internationale beroemdheden (2). Allemaal mensen die als het goed is geen nadere explicatie behoeven. Daarmee resteren 36 veelal naar plaatselijke grootheden vernoemde straten.

Mooi al die cijfers, maar ik vroeg me nog steeds af of Dr. Lemmen de enige zonder extra tekstregel is. Er zat weinig anders op dan fiets en auto te pakken en die 35 andere naar een persoon vernoemde straten met een bezoek te vereren. Een klus waar ik vandaag tot het invallen van de duisternis mee bezig ben geweest. Geen verspilde moeite, maar veel wijzer ben ik er toch niet van geworden. Duidelijk is in elk geval dat Dr. Lemmen in goed gezelschap verkeert: bij nog zestien andere naar personen vernoemde straten ontbreekt een verklarende tekstregel op het straatnaambordje. Maar aan welke criteria iemand moet voldoen om die extra regel te verdienen, is volstrekt onduidelijk. De ene geestelijke (pastoor Hendriks) krijgt er wel een, de andere (pastoor Jeuken) niet; de ene bestuurder (burgemeester Geurts) wel, de andere (Frans Wolters) niet; de ene onderwijzer (meester Wijnen) wel, de andere (meester Nellen) niet, de ene Meterikker (Jan Drabbels) wel, de andere (Dr. Lemmen) niet. Werkelijk geen touw aan vast te knopen. Hoewel, als je per se verzekerd wilt zijn van een extra tekstregel dan kun je maar het beste gevallen oorlogsheld worden: bij geen van de vijf naar gevallen oorlogshelden vernoemde straten (Harrie Driessenstraat, Pieter Litjensweg, Jacob Poelsweg, Gerard Smuldersstraat en Mathieu Starrenstraat) ontbreekt een toelichtende tekst op het straatnaambordje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten