maandag 22 december 2008

Klein mysterie 48 – Drempelirritatie

Verkeersdrempels. Terugkijkend op het afgelopen jaar heb ik er eigenlijk teleurstellend weinig aandacht aan geschonken. Een stukje over drempelborden en een stukje over de drempelvariatie in het centrum van Meterik. Dat was het dan. Terwijl er toch zo verschrikkelijk veel meer over de Horster drempels valt te zeggen. Ter compensatie van mijn nalatigheid van de voorbije maanden overweeg ik ernstig om de komende kerstdagen te besteden aan een grootschalig vergelijkend Horster verkeersdrempelonderzoek. Tellingen verrichten, typen inventariseren, hellingsgraden berekenen (al heb ik vooralsnog geen flauw benul hoe dat zou moeten), onderlinge afstanden vergelijken, effectiviteit analyseren. Ik verkneukel me alleen al bij de gedachte. Maar ongetwijfeld zal er wel weer allerhande dringends tussenkomen, dus pin me er niet op vast.
Als prelude op de mogelijke eruptie van drempelstukjes vandaag alvast iets over een in Horst door mij nog niet eerder gesignaleerd irritant type drempel. Ter inleiding: de laatste maanden is in Horst een proces in gang gezet waarbij de maximumsnelheid in grote delen van het buitengebied wordt teruggebracht tot zestig kilometer per uur. Dat betekent behalve het plaatsen van snelheidsbordjes ook het aanbrengen van snelheidsremmende drempels. Want zonder obstakels is er uiteraard geen hond die zich aan die borden houdt (misschien uitgezonderd gezagsgetrouwe figuren als auteur dezes). Bijna overal zien die nieuw aangelegde drempels er zoof zo uit.Zelfs ik heb daar weinig op aan te merken. Esthetisch kunnen ze ermee door en voor automobilisten zijn ze bij een snelheid van zestig kilometer per uur betrekkelijk soepel te nemen. Alle reden dus om aan te nemen dat alle nieuwe drempels in het buitengebied van dit type zijn. Maar dat is dus weer eens veel te simpel geredeneerd. Want waarop stuitte ik afgelopen week op de Oude Peeldijk?Waarom, waarom, waarom toch? In alle opzichten valt de vergelijking met de drempels van hierboven voor dit exemplaar slechter uit: lelijker, aanzienlijk auto-onvriendelijker en honderd maal meer irritatie-opwekkender. Het lijkt er verdacht veel op dat de Horster drempelopwerpers gewoon wilden tonen dat ze ook dit drempelkunstje onder de knie hebben. Ordinair spierballenvertoon. Maar is er dan werkelijk niemand die hen in hun manifestatiedrang kan stoppen? Of zouden ze mij soms dwars willen zitten?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten