maandag 22 december 2008

Actualisatie – Spraakverwarring?

Op 8 december beloofde ik dat ik acht dagen later weer eens de publieke tribune van de raadszaal zou beklimmen. Aanleiding was het conflict tussen Ger Hermans en de gemeente Horst aan de Maas over de toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op een weiland aan de Sint-Odastraat.Ger Hermans maakte vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering gebruik van het burgerspreekrecht. Luid en duidelijk zette hij nogmaals zijn bezwaren uiteen tegen de toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op het betreffende perceel. Omdat hij intussen ook een bezwaarprocedure is begonnen, wensten de gemeenteraadsleden die hierover vervolgens het woord voerden inhoudelijk niet op deze zaak in te gaan. Maar een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. Want zonder inhoudelijk op deze zaak in te gaan vroegen Michael van Rengs (SP) en Joop de Hoon zich af of de gemeente ook wel eens fouten toe durft te geven. Want zonder inhoudelijk op deze zaak in te gaan riep Richard van der Weegen (PvdA) het gemeentebestuur op onnodig juridiseren te voorkomen. Want zonder inhoudelijk op deze zaak in te gaan adviseerde Eric Beurskens (VVD) het college van burgemeester en wethouders nog eens goed te kijken naar de zorgvuldigheid van het proces. Conclusie: zonder inhoudelijk op deze zaak te zijn ingegaan, lijkt het er toch op dat de vier genoemde woordvoerders al partij hebben gekozen …

Geen opmerkingen:

Een reactie posten