maandag 23 februari 2009

Klein mysterie 58 – Plateauperikelen

Kijk het daar nou liggen, dit plateau op de kruising Schadijkerweg – Bondserf in Meterik. Doodgewoon, dertien in een dozijn. Zou je denken. Niets is minder waar. Het vormt de inzet van een felle strijd tussen enkele buurtbewoners en de gemeente. Het gaat om een vrij overzichtelijk conflict, dat er in essentie op neerkomt dat de buurtbewoners het plateau graag zien verdwijnen en de gemeente het wil handhaven. Wat het dispuut ook voor niet-belanghebbenden aantrekkelijk maakt om te volgen, zijn het soms onuitgesproken wederzijdse wantrouwen, de al dan niet ingehouden woede, de steken onder water, het gebezigde jargon, de niet geschuwde grote woorden én de ongewisse afloop.Dat er iets speelde, werd me voor het eerst duidelijk op 25 november vorig jaar. Een bewoner van de Schadijkerweg veegt tijdens de gemeenteraadsvergadering (klik voor verslag hier) in niet mis te verstane bewoordingen de vloer aan met de gemeente. Hij en zijn buurtgenoten voelen zich niet serieus genomen in hun klachten over door het plateau veroorzaakte geluids- en trillingshinder. Deze ‘enorme overlast’ leidt immers tot ernstige aantasting van het woon- en leefgenot. Ook het zo langzamerhand onvermijdelijke F-woord (fijnstof) komt nog even om de hoek kijken.
De verantwoordelijke wethouder, Arie Stas, toont zich ‘in het hart getroffen’. Desondanks laat hij in december een ‘trillingsprognose’ opstellen. Daaruit blijkt dat de trillingen naar verwachting binnen de normen blijven. ‘Een aangename verrassing’, zo laten vijf buurtbewoners het gemeentebestuur op 9 januari per brief weten, ‘echter wij hebben er onze bedenkingen bij en hebben grote twijfels met de getallen waarmee gerekend is’. De bedenkingen betreffen het tijdstip waarop de trillingsmetingen (die zullen volgen op de trillingsprognose) worden uitgevoerd en de woningen waarin de metingen worden verricht. Verder is het hen een doorn in het oog dat geen geluidsmetingen zullen plaatsvinden. In zijn antwoord van 19 januari wijst wethouder Stas er fijntjes op dat geluid niet wordt gemeten maar berekend. Verder deelt hij mee dat bij het plateau trillingsmeters worden geïnstalleerd, waarna een niet nader genoemd lokaal loonbedrijf wordt benaderd ‘om een route over de Schadijkerweg te rijden zodat meting van de optredende trillingen kan plaatsvinden’. Als de bewoners er op staan de metingen uit te stellen, is de wethouder daartoe bereid, maar ‘dat betekent wel dat de aanpassing van het plateau verder vertraagd wordt’.
De reactie van de bewoners is me nog niet bekend, maar ik verheug me er nu al op. Zoals ik me ook al kan verheugen op de installatie van de trillingsmeters. En het wordt pas helemaal een dolle boel als de wagens van het lokale loonbedrijf over het plateau gaan denderen. Ik wil die trillingsmeters wel eens zien uitslaan! Mooie tijden liggen ongetwijfeld in het verschiet. (Al zou het me niets verbazen als het nog even duurt voordat buurtbewoners en gemeente het erover eens zijn welk lokaal loonbedrijf het meest geschikt is om de klus uit te voeren.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten