maandag 2 maart 2009

Klein mysterie 59 – Parkeerplaatsschaarste

We hadden ‘m al enkele jaren niet meer gehoord, maar afgelopen week was hij er weer: de roep om meer parkeerplaatsen in het Horster centrum. Vooral omdat door de aanstaande gemeentelijke herindeling meer ambtenaren in het gemeentehuis gaan werken, dreigt een tekort van honderd parkeerplaatsen. Koortsachtig wordt nu gezocht naar nieuwe parkeerruimte voor de heilige koe. Aan opties geen gebrek: van uitbreiding van bestaande parkeerplaatsen tot de bouw van een parkeergarage op de plek waar nu het Rode Kruisgebouw staat.Ik word een beetje moe van dat om de zoveel jaar terugkerende geweeklaag over parkeerplaatsschaarste. Daarom zal ik eens mijn nek uitsteken met de stelling dat het probleem niet zozeer een tekort aan parkeerruimte is, als wel een gebrek aan moed om iets anders te doen dan telkens opnieuw ruimte en geld verslindende parkeerplaatsen in het centrum aan te leggen. Zijn er dan alternatieven? Jazeker, ik kan er zo al drie bedenken:
1. invoeren van betaald parkeren. Eenvoudig te realiseren, effectief, niet duur. Wat wil je nog meer? Niettemin rust er een partijbreed taboe op betaald parkeren. Horst wil toch zo graag een ‘groot dorp met stadse allures’ zijn? Nou dan. Grote dorpen met stadse allures schrikken er niet voor terug bezoekers een kleine bijdrage te vragen voor het parkeren van hun vehikel. Grote dorpen met stadse allures zijn zo zelfverzekerd dat ze niet bang zijn voor vermindering van het aantal bezoekers als die moeten betalen voor hun parkeerplaats. Grote dorpen met stadse allures lopen niet weg voor de storm van protest die ongetwijfeld zal opsteken na de invoering van betaald parkeren.2. beter benutten van parkeerplaatsen aan de rand van het dorp. Alleen al in de omgeving van de Kasteelse Bossen liggen drie grote parkeerplaatsen waarop doordeweeks slechts zelden een auto wordt gesignaleerd. Laat die ambtenaren, of liever nog iedereen die in het centrum van Horst werkt, hier zijn of haar auto parkeren, geef hem of haar een gratis fiets ter overbrugging van de afstand tussen parkeerplaats en werkplek en je hoort niemand meer over een tekort aan parkeerplaatsen.
3. verplaatsing van de vier in het centrum gelegen supermarkten naar één plek aan de rand van het dorp. Zou heel wat meer voeten in de aarde hebben dan de eerste twee opties, maar zou wel in een klap de parkeerproblemen oplossen én de verkeersdrukte in het centrum van Horst aanzienlijk doen verminderen.Mocht een van de genoemde alternatieven het halen dan ben ik voor de goede zaak uiteraard graag bereid af te zien van aanspraken op mijn intellectuele eigendomsrechten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten