maandag 22 juni 2009

Actualisatie – Plateauperikelen (2)

Nieuws van het plateauperikelenfront!
Eerst een korte inhoud van het voorafgaande: op de kruising Schadijkerweg – Bondserf in Meterik ligt een verkeersplateau. Vanwege geluids- en trillingshinder willen buurtbewoners dat het verdwijnt. Daartegenover staat de gemeente Horst aan de Maas. Die wil het plateau handhaven omdat de geluids- en trillingshinder de wettelijke normen niet te boven gaan. Beide partijen proberen elkaar nu al meer dan een jaar van hun gelijk te overtuigen. Op 23 maart schreef ik teleurgesteld dat de plateauperikelen op een anticlimax dreigden uit te lopen. Inmiddels ben ik – sensatiezoeker pur sang – weer wat optimistischer gestemd. Tussen 23 maart en 1 april blijken ter plekke trillingsmetingen te zijn uitgevoerd. Daarbij voerde een lokaal loonbedrijf met diverse landbouwvoertuigen voertuigbewegingen uit op de Schadijkerweg (ik zou het op prijs hebben gesteld als iemand me daarover had getipt). Uitkomst: er is geen aanleiding het plateau te verwijderen.Het gemeentebestuur heeft dit de buurtbewoners op 11 mei per brief laten weten. Die hebben op 2 juni vervolgens weer gereageerd met een brief waarin ze vraagtekens zetten bij de conclusies van de gemeente. De toon van de brief is welwillend en vriendelijk. Beslist niet agressief en dreigend. Op één passage na dan: ‘Aan de hand van deze gegevens [onderliggende berekeningen en rapportages] zullen wij ons beraden over verder te nemen stappen waarbij het laten doen van een second opinion en het inschakelen van deskundigen niet uitgesloten moet worden.’ Kijk, dat biedt toch weer wat betere perspectieven op escalatie! Wordt vervolgd, mogelijk morgen al omdat beide brieven als ingekomen stuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten