maandag 24 augustus 2009

Top 5 – Groene parels

De dorpsraad Horst vraagt inwoners hun favoriete groene plekken kenbaar te maken. Aan de hand van de reacties stelt de raad een top 25 samen van ‘groene parels’. Die wordt dan in het najaar aangeboden aan het gemeentebestuur. Wat er daarna mee gebeurt, is mij niet bekend, maar de cynicus in mij zegt: ‘Waarschijnlijk niets of niet veel goeds’. Desalniettemin: er is weinig mooiers dan je vrije tijd besteden aan het samenstellen van volstrekt nutteloze top 5-en, dus hier is hij dan, mijn top 5 van groene Horster parels (waarbij ik onder ‘Horst’ in dit geval het centrum heb verstaan):

5.Ede Staal (daar is-ie weer) zegt op de cd Mien toentje in zijn inleiding op het nummer Het twijde perron dat stations van de ene kant mooi zijn en van de andere kant minder mooi. Hetzelfde heb ik met bomen: ze kunnen zowel lelijkheid maskeren als schoonheid verhullen. Hier aan de Gasthuisstraat is het laatste het geval: de monumentale plataan links ontneemt het zicht op Villa Anna; rechts ligt het pand Van de Meerendonk verscholen achter de rode beuk (de rode beuk en de heg links op de voorgrond staan alleen maar mooi te zijn). Wat een geluk dat de meeste bomen een deel van het jaar bladloos zijn.

4.Deze catalpa camoufleert de eindeloze troosteloosheid van dit pleintje. Wat een pech dat ook de catalpa een deel van het jaar bladloos is. Opmerkelijk: het bladerdek is deze zomer duidelijk minder dicht dan in voorgaande jaren. Zoals al eerder geschreven vermoed ik dat dit een stil protest is van de boom tegen de verdwijning van accordeonmuzikanten en straatkrantverkopers op deze plek. Mocht hij besluiten het na dit jaar helemaal voor gezien te houden, dan is de ellende compleet.

3.Stel nu dat alle Horstenaren die reageren op de oproep van de dorpsraad dit miniplatanenlaantje aanmerken als een groene parel, denkt u dat het dan de herinrichting van wat nu nog Kloosterhof is zal overleven? Nee? Begrijpt u nu waar mijn cynisme vandaan komt?

2. Het is eigenlijk ook de hoogste tijd voor een top 5 van Horster straten. De Herstraat gaat daarin hoge ogen gooien, kan ik u nu al verklappen. En dan natuurlijk vooral het stuk tussen Schoolstraat en Americaanseweg. Monumentaler rode beuken dan in de tuinen van De Roskam en Weisterbeek zijn er bij mijn weten in Horst niet te vinden. Ook uniek, hopelijk voor eeuwig: de rododendrons van Weisterbeek (links op de voorgrond). Eeuwig zonde dat een deel moest wijken voor de aanleg van parkeerhavens; laat het restant a.u.b. gespaard blijven.

1. Van Zuid-Europese allure: de platanen in de omgeving van Elzenhorst en de verpleegstersflat. Dr. Van de Meerendonklaan zou een passender benaming zijn geweest voor de Dr. Van de Meerendonkstraat. Maar ook hier ligt met Hof te Berkel een bedreiging op de loer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten