zondag 29 november 2009

Klein mysterie 115 – Weisterbeek

Openbare basisschool (want daar staat die afkorting voor) Weisterbeek. ‘Hoe lang nog?’, vraag ik mij sinds gisteren af. Tweeënhalf jaar terug in de tijd. In Horst bestaat grote behoefte aan een openbare basisschool. Het gemeentebestuur speelt hierop in en stelt voor van de katholieke Weisterbeekschool een openbare basisschool te maken. Om dit te realiseren, zou het voor de hand liggen dat het college in zee gaat met Akkoord, de overkoepelende stichting voor openbaar basisonderwijs in vijf Noord-Limburgse gemeenten. Maar het college kiest vreemd genoeg voor Dynamiek, de overkoepelende stichting voor bijzonder (lees: katholiek) basisonderwijs in drie Noord-Limburgse gemeenten die tot op dat moment ook de Weisterbeek onder haar hoede heeft. Emotionele betogen van insprekers die pleiten voor aansluiting bij Akkoord kunnen een uit CDA en PvdA bestaande raadsmeerderheid niet vermurwen. SP en VVD stemmen tegen. De Weisterbeek krijgt nieuwe statuten en geldt vanaf het schooljaar 2008/2009 als een openbare school onder de vlag van Dynamiek. Maar hoe lang nog?Het was Thijs Coppus die middels een tweet (zijn die tenminste nog ergens goed voor) en een bericht op zijn weblog de wereld opmerkzaam maakte op het VPRO-radioprogramma Argos. Dat wijdde zaterdag een lang item aan het openbaar onderwijs in Noord-Limburg (klik hier om het in z’n geheel te beluisteren). Hierin komt ook de gedaanteverwisseling van de Weisterbeek aan de orde. Na een dikke twintig minuten krijgt Mart Mertens, voorzitter van het college van bestuur van Dynamiek, de vraag voorgelegd of voor de noodzakelijke statutenwijziging ook advies is gevraagd aan het bisdom. Hij antwoordt: ‘Hebben we niet gevraagd. Maar goed, in die zin heeft de kerk natuurlijk geen invloed op ons beleid.’ Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, reageert daar als volgt op: ‘Wij weten daar niets van af. Dat hebben ze blijkbaar helemaal buiten ons om gedaan, wat dus niet kan. Nee, dat kan zeker niet. In de statuten van elke katholieke school staat dat er geen verandering van statuten kan plaatsvinden zonder dat de NKSR [Nederlandse Katholieke Schoolraad, WM] daar toestemming voor geeft. Als dus een school katholiek vervangt door openbaar, zullen ze daar toestemming voor moeten vragen en ook omgekeerd. Als dat niet het geval is, dan zitten ze buiten de katholieke regelgeving. Wij zullen geen enkel samenwerkingsbestuur goedkeuren als dat niet met ons is overlegd. En bij deze is dit niet door ons goedgekeurd en daar zullen we dus achteraan gaan.’Begrijpt u nu dat ik me afvraag hoe lang deze letters de voorgevel van de Weisterbeek nog zullen opfleuren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten