maandag 14 juni 2010

Actualisatie – Twee dingen

Een straat naar Toos Buijssen vernoemen. De Molengatweg, Molenveldweg en Lindweg afsluiten voor doorgaand (sluip)verkeer. Oost-Europese straatmuzikanten koesteren. Een kunstenaar aan de slag laten gaan met het gegeven van de historische pomp op het Wilhelminaplein. Alle bordjes met het opschrift ‘Verboden te voetballen’ uit de Norbertusparochie verwijderen.Zomaar vijf ooit door Horst-sweet-Horst geopperde ideetjes. Ze hebben met elkaar gemeen dat er nog niets mee is gebeurd. Ze balanceren op een wankel koord tussen hemel (uitvoering) en hel (afwijzing). Maar tegen alle nog niet uitgevoerde ideetjes zou ik willen zeggen: ‘Despereert niet.’ Uit De Echo van Horst van afgelopen week blijkt namelijk dat een door Horst-sweet-Horst op 13 augustus 2008 geopperd ideetje in de loop van dit jaar tot uitvoering zal worden gebracht, zij het in licht gewijzigde vorm.
Het ideetje van destijds behelsde de herintroductie van trottoirbanden in het Horster centrum.Voordelen: een duidelijke markering van de grens tussen het voor voetgangers en fietsers bestemde straatgedeelte én het ontstaan van een ideale stoeprantzone die ook na winkelsluitingstijd voor levendigheid zorgt. Maar waar het eigenlijk om ging: die trottoirbanden zouden moeten worden opgesierd met een selectie van Horster zegswijzen waar de dialectboeken E maes inne taes en Zò bót ás en hiep zo vol van staan. Uitdrukkingen als ‘um de neut ni!’, ‘roêteketoêt keumt aaltiët oêt’ en ‘niks óp de zök hebbe’ zouden zo van een wisse dood worden gered.In De Echo van deze week nu valt te lezen dat op voorstel van de Kloscommissie in de bestrating van het centrum van Horst nog dit jaar twee of drie bronzen tegels zullen worden opgenomen met dialectpoëzie van Jan Verheijen. Alias Jan ván Teng (klik hier voor een selectie van z’n werk of – nog beter – schaf voor 7,50 euro Wiedeweg ’t schonst aan). Dialectpoëzie van een taalkunstenaar in plaats van Horster zegswijzen. Bronzen plavuizen in plaats van trottoirbanden. Kan ik ook mee leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten