maandag 29 november 2010

Intermezzo – Boerenslimheid

Bijna bij mij voor de deur is onlangs een veel te groot houten bord geplaatst. Het bevat twee keer twee identieke affiches met aankondigingen van activiteiten van muziekvereniging Concordia uit Meterik. Mooi is anders, maar ik neem aan dat het na afloop van de activiteiten weer verdwijnt en als jubilerende vereniging moet je toch wat. Mij zul je er dus niet over horen klagen. Even los van de lillikkigheid: met die affiches is iets opmerkelijks aan de hand. Ze zijn namelijk nauwelijks leesbaar. Omdat ze in de eerste plaats zijn gericht op automobilisten en fietsers (er is hier niet eens een trottoir) was mijn eerste gedachte dat we hier te maken hadden met een typisch geval van verkeerde affiches op de verkeerde plaats. Wel aandacht willen hebben, maar niet weten hoe die te verkrijgen. Maar na die eerste gedachte besloot ik ook nog een tweede gedachte aan de affiches te wijden (ja, dit is ontwijkgedrag van het zuiverste water. Door aan de affiches te denken, hoefde ik niet te denken over het telkenmale belabberde optreden van VVV

en al evenmin over de vraag hoe triest het is dat Sinterklaas een week later dan gebruikelijk z’n opwachting maakte in Horst vanwege voortijdig carnavalsgedoe in de Mèrthal). Die tweede gedachte had tot gevolg dat ik begon te twijfelen aan m’n eerste gedachte. Zijn die affiches niet juist exponenten van boerenslimheid? Het doodeenvoudige feit alleen al dat ik er twee gedachten aan wijdde, wijst in die richting. Bij normaal leesbare affiches was me dat beslist niet overkomen. Als ik mezelf verder als voorbeeld neem: toen ik de affiches voor het eerst zag ben ik, nieuwsgierig als ik nu eenmaal ben, er speciaal naartoe gelopen om ze te kunnen lezen. En zoals ik zijn er meer. Anders kan ik die geluiden die ik de afgelopen dagen telkens hoorde van abrupt afremmende auto’s die met gierende banden tot stilstand komen om vervolgens woest te worden teruggezet, niet verklaren. Conclusies:
1. briljante reclamestrategie van Concordia in plaats van vermeende verkeerde affiches op de verkeerde plaats. De receptie & reünie, het optreden van Campaign en het Meteriks ontbijt & frühschoppen genereren op deze manier veel meer aandacht dan dat ze met leesbare affiches hadden gedaan. (En dan komt dit stukje er nog bovenop!);
2. nooit uitsluitend op je eerste gedachte afgaan.Die affiches van Concordia gaan dit jaar hoge ogen gooien bij de toekenning van de Effie Awards, mark my words.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten