maandag 18 april 2011

Top 5 – Wederopbouwromanticibenamingen

Waar je Leon Litjens ook van kunt beschuldigen, een spelbreker is hij niet. Althans inzake dat in de Tweede Wereldoorlog vernietigde gebouw waarover de wethouder op z’n weblog nu al sinds 2009 schrijft dat hij het wil herontwikkelen. Om welk gebouw het gaat, laat hij steeds in het midden. Gefundenes Fressen natuurlijk voor Horst-sweet-Horst dat de geboden mogelijkheden tot speculatie in dankbaarheid aanvaardt.

Op 4 april had de wethouder andermaal een overleg over de herontwikkeling van het gebouw. Op 13 april deed hij daarvan verslag op z’n weblog – twee dagen nadat Horst-sweet-Horst weer eens de vraag had opgeworpen om welk gebouw het zou kunnen gaan. Was de wethouder een spelbreker geweest, dan had hij gewoon bevestigd dat het de wederopbouw van kasteel Broekhuizen betreft. Maar gelukkig volhardde hij in z’n aloude frase: ‘Naast diverse portefeuille-overleggen had ik overleg inzake de herontwikkeling van een cultuur-historisch gebouw dat in WO II is vernietigd.’ Mooi. Kan dat speculeren tenminste gewoon doorgaan. Zou Peter Meijers het misschien bij het juiste eind hebben? Die suggereerde hier vorige week dat Ger Driessen het in de oorlog vernielde cultuurhistorische gebouw is dat herontwikkeld moet worden. Toen leek me dat nog een beetje vergezocht, maar de ontwikkelingen van de afgelopen dagen lijken inderdaad in die richting te wijzen. Verder maar afwachten. Ondertussen wil ik in dit kader ook graag even uw aandacht vragen voor een artikel in De Volkskrant van afgelopen vrijdag over het staatsbezoek van Bea aan Duitsland. Onze vorstin ging een dag eerder in Dresden langs bij de Frauenkirche. In de Tweede Wereldoorlog verwoest en na de Wende wederopgebouwd. Correspondent Merlijn Schoonenboom zag er aanleiding in voor een artikel over de ‘wederopbouwtrend’ waardoor Duitsland momenteel wordt getroffen: ‘Om alleen een paar verstokte conservatieven gaat het hierbij allang niet meer. Dit nieuwe “historisme”, een zoektocht naar de eigen “wortels”, is juist ook onder nieuwe generaties in Europa te zien.’ Schoonenboom citeert vervolgens Thomas Will, hoogleraar voor monumentenzorg aan de TU Dresden: ‘Het gaat dan om moderne mensen die voor hun werk drie keer per jaar naar Californië reizen, maar thuis zeggen: ik wil dat kasteel weer opgebouwd zien.’Volgens Schoonenboom wordt dit in Duitsland ook wel de ‘laptop-en-lederhosen-generatie’ genoemd. Mooie vondst, die een Horster equivalent verdient, al was het maar omdat Horst eveneens tal van notabelen telt die wensdromen over de herbouw van kasteelruïnes en ander cultuurhistorisch erfgoed.Mijn top 5 van mogelijke benamingen voor de huidige generatie Horster wederopbouwromantici:

5. Blackberry-en-boarsttuüg-generatie

4. Twitter-en-taesnuzzik-generatie

3. Facebook-en-fleempe-generatie

2. Tomtom-en-toêrtoêr-generatie

1. Chat-en-sjees-generatie

2 opmerkingen: