maandag 19 maart 2012

Klein mysterie 324 – Een tweet weg, is een tweet weg

Laat ik u voor één keer eens niet mijn mening opdringen, maar me beperken tot de feiten (en twee vragen). Het betreft de motie (en wat daaraan voorafging) over het kinderpardon die de PvdA-PK-fractie afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering mede namens D66 en SP indiende en die minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel oproept minderjarige asielzoekers die langer dan acht jaar hier zijn, in Nederland te laten blijven.
11 oktober 2010
Marlies Janssen-Kusters (CDA) dient tijdens de gemeenteraadsvergadering (klik op agendapunt 30) een motie in om asielzoeker Mauro Manuel te ondersteunen in zijn verzet tegen uitzetting. Tegen het bezwaar dat dit geen zaak voor de lokale politiek is, brengt ze in dat de motie een signaal richting Den Haag is dat ook op lokaal niveau wordt gezien dat procedures niet goed zijn en dat veel mensen daardoor in de problemen komen. Op initiatief van Richard van der Weegen (PvdA-PK) wordt de motie uitgebreid met de bepaling dat deze ook geldt voor met Mauro vergelijkbare gevallen. Met uitzondering van Eric Beurskens (Essentie) stemt de hele gemeenteraad in met de motie.

15 februari 2012, 12.27 uur
In een onder meer aan Marlies Janssen-Kusters gerichte tweet vraagt gemeenteraadslid Roy Bouten (PvdA-PK): ‘Wil motie op gaan stellen over kinderpardon. Wie denkt er mee?’

15 februari 2012, 12.28 uur
Reactie van Marlies Janssen-Kusters: ‘Mail is onderweg.’
15 februari 2012, 12.45 uur
Tweede reactie van Marlies Janssen-Kusters op de tweet van Roy Bouten: ‘Geen bezwaar meer van de andere partijen om landelijk item op te pakken? Conceptmotie ligt klaar.’

15 februari 2012, 12.46 uur
Reactie van Roy Bouten: ‘Zelf nooit bezwaar gehad tegen landelijke items. Wij hebben ook motie klaarliggen. Samen doen?’

15 februari 2012, 13.01 uur
Reactie van Marlies Janssen-Kusters: ‘Wat mij betreft raadsbreed.’

15 februari 2012, 13.18 uur
Reactie van gemeenteraadslid Petra Leijssen-Versteegen (CDA) op het voorstel van Roy Bouten om samen een motie op te stellen: ‘Goed plan, en zo breed als mogelijk indienen.’
13 maart 2012
Namens PvdA-PK, D66 en SP dient Roy Bouten tijdens de gemeenteraadsvergadering (klik door naar 2.56.05 uur) de motie over het kinderpardon in. Hij spreekt de verwachting uit dat de behandeling van dit agendapunt zo gepiept is, omdat het CDA in verschillende tweets al z’n instemming met de motie heeft betuigd. Reactie van Marlies Janssen-Kusters: ‘We stemmen niet in met de motie. Op procedurele gronden: wij gaan er niet over. We geven geen oordeel over de inhoud; we zijn wel consequent in onze besluiten. Terugkomend op de vernoemde tweet door de heer Bouten. Die is niet in juiste bewoordingen geweest. Dat was een intern praatstuk en dat is in verkeerde bewoordingen gedaan en u weet het ook: een tweet weg, is een tweet weg.’

Tot zover de feiten. Nu de twee vragen:
1. begrijpt u waarom Roy Bouten zich dinsdagavond na de gemeenteraadsvergadering – onparlementair uitgedrukt – in het pak genaaid voelde?
2. vindt u zijn boosheid gerechtvaardigd?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten