maandag 21 mei 2012

Klein mysterie 346 – Bibliotheek (4)

Natúúrlijk moeten de bibliotheken in Grubbenvorst en Sevenum behouden blijven. Als zoon, broer, tantezegger en neef van een bibliothecaresse had u van mij waarschijnlijk niet anders verwacht. Begrijp me goed: ook ik ben bekend met begrippen als ontlezing, digitalisering en bezuinigingstaakstelling. En ook ik vraag me af of bibliotheken wel goed geanticipeerd en gereageerd hebben op de digitale revolutie. Desondanks wil het er bij mij niet in dat plaatsen als Grubbenvorst en Sevenum het zonder bibliotheek kunnen stellen, terwijl Nederland anno 2012 nog altijd ruim 1,5 miljoen laaggeletterden telt en bibliotheken op jaarbasis (2010) honderd miljoen boeken uitlenen en er ‘slechts’ 45 miljoen boeken worden verkocht (klik hier).
Zo zijn er nog wel meer argumenten voor behoud van de Grubbenvorster en Sevenumse bibliotheek te bedenken. Maar waar het me nu vooral om gaat is dat de in de Kadernota (klik hier en vervolgens op downloaden Kadernota) door het Horster gemeentebestuur genoemde argumenten voor sluiting me absoluut niet kunnen overtuigen. Ik loop ze even af aan de hand van enkele citaten:

‘Uit onderzoek blijkt dat volwassen leden 9x per jaar de bibliotheek bezoeken en ouderen 12x. Dit betekent dat de uitleenfunctie voor volwassenen niet dicht bij de mensen georganiseerd hoeft te worden.’
Wanneer moet de uitleenfunctie dan wel ‘dicht bij de mensen georganiseerd’ worden? Bij twaalf jaarlijkse bezoeken door volwassenen en vijftien door ouderen? Wat zijn eigenlijk de bezoekcijfers in Grubbenvorst en Sevenum?
De uitleenfunctie hoeft niet ‘dicht bij de mensen georganiseerd’ te worden. Op welke afstand dan wel? Vijf kilometer? Tien? Vijftien? Is ook onderzocht hoe vaak ‘de mensen’ een bezoek brengen aan een bibliotheek die ‘niet dicht bij de mensen georganiseerd’ is?
‘De bibliotheek anno 2012 heeft vooral een functie op het gebied van leesbevordering, taalontwikkeling en (zelf)educatie met jeugd als belangrijkste doelgroep. Het is essentieel om dit dichtbij de doelgroep te organiseren. De basisschool is daarvoor de ideale plek waarmee het bereik 100% is als de school de mogelijkheden ook benut.’
Cruciaal zijn de laatste zeven woorden: als de school de mogelijkheden ook benut.’ Gaan scholen die mogelijkheid benutten? Met de schoolbibliotheek krijgen ze er immers alweer iets bij op hun toch al zo overvolle bordje. En wie levert de deskundigheid? Ja, nu misschien de openbare bibliotheek, maar ook nog na een volgende bezuinigingsronde?
Verder: het is essentieel dat het aanbod zich zo dicht mogelijk bij de doelgroep bevindt. Jeugd is weliswaar de belangrijkste doelgroep, maar toch bij lange na niet de enige? En hoe zit het eigenlijk met middelbare scholieren?
‘Verdere besparing kan gezocht worden in samenwerking met ondernemers, bijv. in de sfeer van lunchroom.’
Zouden de ondernemers in de rij staan om in uitgeklede bibliotheken lunchrooms te beginnen?
‘Een complicatie is dat de bibliotheek van Sevenum momenteel nog niet onder Biblionu valt.’
Hoezo complicatie? Volgens Dagblad De Limburger van 15 mei wil wethouder Ger van Rensch de Sevenumse bibliotheek bij BiblioNu onderbrengen. Mocht dat niet lukken, dan zou hij de subsidie voor de Sevenumse bibliotheek willen stopzetten. Mooie manier om een complicatie uit de weg te ruimen.
‘Schoolbibliotheken en voor de rest zoeken ze het met behulp van internet maar uit’, zo zou je de bibliotheekparagraaf in de Kadernota gechargeerd samen kunnen vatten. Een flagrante miskenning van het vak van bibliothecaresse (of informatiespecialist zoals het tegenwoordig heet), zoveel heb ik er van m’n moeder, m’n zus, m’n tante en m’n nicht wel van meegekregen.
Het wachten is nu op het moment dat er naast voedsel- en kledingbanken ook boekenbanken gaan ontstaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten