maandag 19 oktober 2015

Klein mysterie 678 – Chicaneoplossing, tussenoplossing of flutuitvoering?

Komen er op de kruising Speulhofsbaan – Oude Peeldijk nu wel of geen chicanes? Dat was op 9 september de vraag in de gemeentelijke Commissie Ruimte. De kruising in Meterik behoort sinds jaar en dag tot de verkeerskundige zorgenkindjes in Horst aan de Maas. Van alles is al geprobeerd om het bovengemiddeld aantal ongelukken en bijna-ongelukken terug te brengen. Zonder succes. Jongste gemeentelijk ei van Columbus: de gelijkwaardige kruising omtoveren in een voorrangskruising, met voorrang voor verkeer op de Speulhofsbaan en snelheidsremmers op Oude Peeldijk. En om die snelheidsremmers ging het in die bewuste commissievergadering (klik hier en ga naar 3.12.26). 
Commissielid Thijs Lenssen (SP): ‘Complimenten dat het college heeft besloten om de chicanevariant uit te gaan voeren. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de exacte uitvoering van de chicane.’
Commissielid Sjaak Jenniskens (CDA): ‘Ik ben namens de dorpsraad betrokken geweest bij het kruispunt. Naar mijn mening wordt er geen wegverspringing gemaakt.’
Wethouder Paul Driessen (Essentie): ‘Niet in de Speulhofsbaan. Maar in de Oude Peeldijk komt een kleine wegversmalling die als remmer dient. Dus niet de chicane zoals eerder bedoeld. De Speulhofsbaan wordt voorrangskruising. Er komt wel een kleine wegversmalling om dat accent erop te leggen.’
Thijs Lenssen: ‘Nu krijgen we dus te horen dat er geen chicaneoplossing komt! De chicanevariant heeft in het verleden perfect gewerkt. Nu bespeur ik toch weer dat er een tussenoplossing komt.’
Paul Driessen: ‘Een chicane is niet meer dan twee wegblokkades waarbij geslingerd moet worden. Dat is een chicane, we kennen het ook uit de Formule 1. Een chicane is een scherpe bocht of anderzijds een wegversmalling. Die wordt zowel aan de Hofwegzijde als de Nieuwe Peeldijkzijde die aangebracht. U kwalificeert de uitvoering daarvan als een flutuitvoering. Daar ga ik niet in mee.’
Inmiddels zijn we anderhalve maand verder en is de kruising herschapen in een voorrangskruising. Vol verwachting nam ik de situatie ter plekke in ogenschouw: chicaneoplossing, tussenoplossing of flutuitvoering?
Mijn genadeloze oordeel: flutuitvoering. Tenzij het iets tijdelijks is, dan ben ik eventueel bereid het als tussenoplossing te kwalificeren. Maar chicaneoplossing? Never nooit niet! Dit een chicane noemen, zou een grove belediging zijn voor dat prachtige woord.
(N.B. Evenals chicane is ook allure een woord met Franse roots. Allure was voor de gemeente aanleiding de Speulhofsbaan hier tot voorrangsweg te maken: ‘De Speulhofsbaan heeft meer allure dan de Oude Peeldijk. Dit komt met name door het faciliteren van fietsverkeer d.m.v. fietssuggestiestroken.’ Fietssuggestiestroken die een straat allure geven! Dus niet de beplanting, de breedte, de lantaarnpalen, de bebouwing, de rust, de aanwezigheid van een trottoir of desnoods de variatie in putdeksels, maar de fietssuggestiestroken. Dat lijkt me dan weer een grove belediging voor het woord allure. Hoogste tijd voor een straatallurecommissie, een straatallurekwaliteitsplan en allure-indexatie van alle Horster straten.)

1 opmerking:

  1. En nu zijn we dus weer bij de situatie zoals het allemaal begon: namelijk een voorrangskruising. Ik vind gelijkwaardige kruispunten sowieso levensgevaarlijk buiten de bebouwde kom. Vroeger stond er bij elk kruispunt een bord zodat je van veraf kon zien dat daar een kruising was. Maar bij een gelijkwaardig kruispunt staat geen bord, en zie dan maar eens elke straat aan zien komen. Is dat achter die heg nu een oprit van een huis? of een weg die ik voorrang moet verlenen?

    BeantwoordenVerwijderen