maandag 21 maart 2016

Klein mysterie 693 – Zwembad (8)

‘Alle opties liggen open. Als er een nieuw bad komt dan ligt het voor de hand om het concept 25/21 goed te onderzoeken. Dat kun je doen op een plek in de Sportzone, dat zou je kunnen doen op het industrieterrein, dat kun je ook doen op de plek waar De Berkel nu ligt. We moeten gewoon kijken wat handig is en wat financieel haalbaar is. Het is niet zo dat de keuze voor 25/21 automatisch betekent dat het de Sportzone zou worden. Het kan ook op de plek waar De Berkel nu ligt.’
Aldus zwembadwethouder Ger van Rensch op 10 november van het afgelopen jaar in de gemeentelijke commissie Samenleving (klik hier en ga vervolgens naar agendapunt 4) over de locatie van een eventueel nieuw zwembad voor Horst aan de Maas. Holle woorden, zo blijkt vier maanden later. Niet ‘alle opties liggen open’, nee, er ligt slechts één optie open, zo laat het gemeentebestuur de gemeenteraad nu in een Raadsinformatiebrief weten (klik hier en klik vervolgens op agendapunt 4):
‘Bij de gebruikelijke werkwijze en wens van de gemeente past een open proces voor het onderzoeken van een goede locatie voor nieuwbouw. Er is inmiddels echter een initiatief vanuit de samenleving voor het ontwikkelen van de sportzone actueel en bekend geworden. Het voeren van een open discussie over een nieuw zwembad is om deze reden verwarrend. Het college is van mening dat het voor een goede en heldere communicatie onvermijdelijk is om de sportzone als uitgangspunt te hanteren als locatie voor nieuwbouw van een zwembad.’
En zo wordt een nieuw zwembad langzaam de sportzone ingerommeld. Ingerommeld ja, want dit tart elke beschrijving. En wel hierom:

1. het woord ‘inmiddels’ suggereert dat de plannen voor een sportzone en een daarin gepland zwembad nieuw zijn. Die plannen zijn evenwel al minstens anderhalf jaar oud (klik bijvoorbeeld hier), zoals ook het gemeentebestuur weet of zou behoren te weten;

2. het is goed en mooi dat er initiatieven vanuit de samenleving zijn. Toch ontslaat dat het gemeentebestuur niet van de plicht die initiatieven tegen het licht te houden en de belangen van de initiatiefnemers af te wegen tegen het algemeen belang;

3. de discussie is juist gebaat bij een alternatief voor een zwembad in de Sportzone, meerdere opties komen de argumentatie alleen maar ten goede. ‘Discussie’ zou trouwens een wassen neus zijn als de Sportzone de enige optie is;

4. hoezo is het voeren van een open discussie over een nieuw zwembad ‘verwarrend’ door het initiatief voor een Sportzone? En waarom was dat op 10 november nog niet ‘verwarrend’? Dat hele bataljon aan gemeentelijke communicatiemedewerkers moet toch in staat zijn om de communicatie en een open discussie over zeg vier opties (renovatie De Berkel, nieuw bad op plek De Berkel, nieuw bad in Sportzone, nieuw bad op industrieterrein) in goede banen te leiden?
Begrijp me goed: ik heb op voorhand niets tegen een nieuw zwembad in de Sportzone, maar als er al zo nodig een nieuw zwembad moet komen en als dat al zo nodig in de Sportzone moet komen, dan graag wel op basis van deugdelijke argumenten. Als de gemeenteraad zichzelf serieus neemt, maakt hij op 5 april de kachel aan met deze Raadsinformatiebrief.

1 opmerking:

  1. Het is zonde dat al die openbare zwembaden weg gaan. Bij ons in de regio ook. Onze kids gingen elke dag als het maar een beetje lekker weer is naar het zwembad. Vindt het echt zonde.

    BeantwoordenVerwijderen