zondag 20 juli 2008

Klein mysterie 12 – Rotondes Westsingel

De kleine mysteries die tot dusverre aan de orde zijn geweest, kenmerkten zich door een zekere luchtigheid. Geen zaken waar normale mensen hele nachten van wakker liggen. Verwondering en een enkele keer irritatie over de soms vreemde gang der dingen voerden de boventoon. Maar vandaag is het allemaal anders. Vandaag wil ik eens een probleem aansnijden waar ik écht mee zit. Een kwestie van ben-ik-nu-zo-slim-en-jullie-zo-dom óf ben-ik-nu-zo-dom-en-jullie-zo-slim (© Louis van Gaal)? Dus ben gewaarschuwd: luchtigheid is voor even ver te zoeken.
Verschillende mensen hebben me de afgelopen weken geadviseerd om eens een stukje te wijden aan de Horster rotondes. Ze doelden daarbij op de voorrangsregels voor fietsers. Inderdaad is het raadselachtig waarom fietsers meestal géén voorrang hebben bij Horster rotondes waar zich een vrij liggend fietspad bevindt (de twee rotondes op de Venloseweg
en die bij de kruising Stationsstraat-Westsingel) en soms wél (Meterikseweg-Venrayseweg). In bijvoorbeeld Venlo en Venray hebben fietsers bij mijn weten in dit soort gevallen áltijd voorrang. Ik zou dit echter geen klein, maar een heel groot mysterie willen noemen. Daarom laat ik het hier verder buiten beschouwing.
Waar het mij om gaat, zijn de twee Horster rotondes met een door stippellijnen gemarkeerde fietsstrook: Westsingel-Meteriksewegen Westsingel-Americaanseweg.Daar hangen acht van deze bordjes:Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, fietsers hebben hier voorrang. Maar is dat nu wel werkelijk zo? Hebben fietsers hier te allen tijde voorrang? Hebben ze dus ook al voorrang als ze de rotonde naderen? Met andere woorden: moet een auto die zich op de rotonde bevindt voorrang verlenen aan een fietser die de rotonde nadert? Of krijgen fietsers (zoals elke verkeersdeelnemer) pas voorrang als ze zich al op de rotonde bevinden en moeten ze bij het naderen van de rotonde voorrang verlenen aan het verkeer dat zich al op de rotonde ophoudt? Ik denk eerlijk gezegd het laatste, de haaientanden – óók op de fietsstrook – lijken daar ook op te wijzen. Daarbij moet ik onmiddellijk aantekenen dat het al meer dan dertig jaar geleden is sinds ik mijn verkeersdiploma haalde en bijna twintig jaar sinds ik slaagde voor mijn rijbewijs – rotondes waren toen nog een onbekend fenomeen in Horst.

De bewuste bordjes zijn ongetwijfeld bedoeld om duidelijkheid te scheppen, maar bij mij bewerkstelligen ze juist het tegenovergestelde: ze zaaien slechts verwarring. Zou iemand mij nu eens kunnen vertellen hoe het precies zit? Tot nader order neem ik maar gewoon het zekere voor het onzekere: als automobilist stop ik voor elke fietser en als fietser voor elke automobilist.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten