maandag 20 oktober 2008

Intermezzo – Horst ≠ aan de Maas

Afgelopen week heeft een commissie van vier wijze historici – een pleonasme als je het mij vraagt – geadviseerd om de nieuwe gemeente die ontstaat als de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum en de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen fuseren, Horst aan de Maas te noemen. Daarvoor heeft ze vijf argumenten (klik hier voor het volledige advies):
• In de eerste plaats is het gewenst dat een duidelijk onderscheid blijft gehandhaafd tussen de oude gemeente Horst (…) en de naamsaanduiding van een groter gebied na herindeling.
• Daarbij is de naam Horst aan de Maas inmiddels wel ingeburgerd, maar de historie van deze aanduiding blijft anderzijds toch nog zo recent, dat daar zonder begripsverwarring ook de gemeente Sevenum en de kernen Meerlo, Tienray en Swolgen onder kunnen worden begrepen.
• Verder blijft de toevoeging ‘aan de Maas’ relevant, omdat de gemeente nu eenmaal aan deze internationaal bekende rivier grenst en daardoor haar ligging ook gemakkelijker in een internationale context kan duiden.
• Ook is handhaving van de bestaande naam in financieel opzicht voordeliger, omdat bijvoorbeeld naamborden, e.d. niet hoeven te worden gewijzigd en er minder kostbare tijd moet worden gebruikt voor bestuurlijke procedures en bovenal intensieve en dure publieksvoorlichting.
• Tenslotte biedt het onmiskenbare emotionele voordelen (gewenning bij de ingezetenen) omdat het niet noodzakelijk is alweer een veranderingstraject voor een gemeentenaam in te zetten, en alle dorpsnamen (…) toch gehandhaafd blijven.


Op deze argumentatie valt wel het een en ander af te dingen. Waarom is bijvoorbeeld een naamsonderscheid gewenst tussen de oude gemeente Horst en de nieuwe fusiegemeente? In Venlo (waaraan in het verleden Blerick, Tegelen en Belfeld zijn toegevoegd en binnenkort Arcen en Velden) en Roermond (toevoeging van Melick, Herkenbosch en Swalmen) denken ze daar duidelijk anders over.
Het internationale argument is in mijn ogen gezocht: hoe vaak moet de gemeente nu werkelijk haar naam in een ‘internationale context duiden’? Bovendien was Horst sur Meuse, Horst an der Maas of Horst-upon-Meuse dan logischer geweest.
Ook het financiële argument kan mij niet overtuigen: welke naam de fusiegemeente ook krijgt, publieksvoorlichting zal er toch komen en de naamborden in Sevenum, Meerlo, Swolgen en Tienray dienen sowieso te worden vervangen. Overigens betreft het hier denk ik geen uitgaven waar gemeenten die niet in IJsland hebben gespaard van wakker hoeven te liggen. Nee, ik blijf bij mijn eerder geventileerde mening: gewoon Horst als naam van de fusiegemeente.Horst is de grootste kern, Horst is het bestuurlijk centrum, in Horst staat het gemeentehuis en Horst ligt niet aan de Maas. Eveneens niet onbelangrijk: met Horst als gemeentenaam kan het huidige gemeentelogo bij het oud vuil worden gezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten