maandag 6 april 2009

Klein mysterie 66a – Kiosktournure (2)

Als ik dit stukje afgelopen woensdag had geschreven, dan had het er als volgt uitgezien:
‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Geen versleten cliché, zo bleek gisteravond bij de behandeling van punt 7 van de agenda van de Horster gemeenteraadsvergadering. Aan de orde was de ‘Planologische voorbereiding realisatie verbouwing kiosk Sint-Lambertusplein’, waarover ik eerder berichtte op 23 maart. Drie van de vier fracties worstelden met de vraag wat voorrang verdiende: het open karakter van het Sint-Lambertusplein of de bouwplannen van een Horster ijsbereider. Alleen voor de SP-fractie was het een uitgemaakte zaak: ruim baan voor een nieuwe kiosk. De drie andere fracties hielden de kaarten nog even voor zich, hadden het over een lastig dilemma en wensten schorsing. Wie geen behoefte leek te hebben aan schorsing was CDA-raadslid Joop de Hoon. Hij vroeg zich af of (1) de politiek de problemen van een ondernemer dient op te lossen, of (2) zonwering geen funeste gevolgen zou hebben voor de transparantie van de geplande nieuwe kiosk, of (3) nieuwbouw van de kiosk het herstel van de oude wegenstructuur niet in de weg zou staan en of (4) je als politiek nog wel geloofwaardig bent wanneer je weloverwogen besluiten als het open houden van het Sint-Lambertusplein zo gemakkelijk opzij zet.
Dat was tegen het zere been van wethouder Leon Litjens (óók CDA). Hij zei al drie jaar met dit dossier te worstelen, dus van gemakkelijk opzij zetten van besluiten was sowieso geen sprake. Bovendien moest de Structuurvisie Centrum Horst (met daarin de aanbeveling het Sint-Lambertusplein open te houden) niet worden gezien als dogma, maar als kader. Hij erkende verder dat het aanvankelijke uitgangspunt ‘openheid’ inmiddels heeft plaatsgemaakt voor ‘kwaliteit’ en merkte in een breder verband nog op dat elk vitaal winkelcentrum leegstand nodig heeft om zich te ontwikkelen (hoongelach viel hem ten deel). Daarna schorsing. Stijgende spanning. Zal de CDA-fractie haar eigen wethouder afvallen? Of staat Joop de Hoon alleen in zijn standpunt? Tot welke afweging komen PvdA en VVD?
Maar dan, na een kwartiertje schorsing, vraagt PvdA-fractievoorzitter Birgit Op de Laak het woord: tijdens de schorsing is duidelijk geworden dat de uitbater van het eveneens aan het Sint-Lambertusplein gelegen pension Sint-Lambert bij nader inzien toch genegen is zijn pand aan de ijsbereider te verhuren. Pensionhouder en ijsbereider krijgen nu tot de volgende gemeenteraadsvergadering (over drie weken) de tijd om tot overeenstemming te komen. Waarmee de pensionhouder de Horster politiek verlost van een netelig probleem. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.’

Zo had het stukje er dus uitgezien als ik het afgelopen woensdag had geschreven. Maar vandaag ziet het er heel anders uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten