maandag 27 april 2009

Klein mysterie 71 – Kiosktournure (4)

Belofte maakt schuld, dus ik kom nog een keer terug op de afgelopen dinsdag door de gemeenteraad goedgekeurde nieuwbouw van ijssalon Passi op het Sint-Lambertusplein (zie klein mysterie 64, klein mysterie 66a, klein mysterie 66b en actualisatie kiosktournure).Maar wat moet ik er eigenlijk nog over zeggen? Het zou flauwekul zijn te beweren dat de ondernemers in Horst de dienst uitmaken. Toch lijkt er met de nieuwbouw van Passi, de door middenstanders verhinderde verplaatsing van de kermis en de door het gemeentebestuur toegestane gestage groei van Solex Verhuur Griendtsveen op z’n minst sprake van een bepaald patroon. Terugkomend op de raadsvergadering van vorige week: de volgzame en kritiekloze opstelling van de SP viel me tegen – we zijn anders gewend van deze partij. Nog veel opmerkelijker vond ik de rol van CDA-raadslid Joop de Hoon. Zó opmerkelijk dat ik hem afgelopen donderdag de volgende e-mail heb gestuurd:

Geachte heer De Hoon,

Op mijn weblog heb ik de afgelopen weken enkele malen aandacht geschonken aan de mogelijke nieuwbouw van ijssalon Passi. Zoals ik ook schrijf in een van de stukjes vond ik dat u in de raadsvergadering van 31 maart de juiste (kritische en naar ik dacht retorische) vragen stelde. Ik leidde daaruit af dat u tegen nieuwbouw was. Het standpunt van de rest van de CDA-fractie was me toen niet helemaal duidelijk, maar ik meende een beetje te proeven dat die voorstander van nieuwbouw was. Dat bleek dinsdag tijdens de raadsvergadering inderdaad zo te zijn. Wat me bevreemdde, was dat de CDA-fractie unaniem akkoord ging met de nieuwbouw van Passi. Dat betekent dus dat ook u het collegevoorstel steunt. Ik kan dat eerlijk gezegd niet goed rijmen met uw opstelling op 31 maart. Vond u het belang van de zaak nu ook weer niet zo groot dat u daarover een minderheidsstandpunt in diende te nemen? Waren uw vier vragen op 31 maart, anders dan ik veronderstelde, misschien niet retorisch? Of hebben de argumenten van de voorstanders u in de tussentijd overtuigd?
Ik begrijp dat u zich dinsdag als voorzitter van de vergadering niet actief in de discussie kon gaan mengen. Maar had u dan geen stemverklaring af kunnen leggen? Ik vind het onbegrijpelijk dat de fracties die tegen het collegevoorstel waren daar niet om vroegen. Omdat zij het niet deden, doe ik het maar.

Met vriendelijke groet,

Wim Moorman
Een reactie heb ik tot op heden niet ontvangen. Komt die alsnog, dan bestaat de kans dat ik nóg een keer terugkom op de hele zaak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten