maandag 8 juni 2009

Klein mysterie 77 – Striptease langs Wittebrugweg

Me bewegend over de Wittebrugweg moest ik mezelf de afgelopen weken regelmatig tot kalmte manen. ‘Niet te vroeg oordelen.’ ‘Komt tijd, komt raad.’ ‘Het voordeel van de twijfel gunnen.’ ‘Niet meteen als een bok op de haverkist.’
Maar aan mijn geduld komt eens een einde. Met al dat opkroppen schiet je ook weinig op. Dus: wat heeft dit te betekenen?En dit?Twee percelen langs de Wittebrugweg zijn de afgelopen weken gestript. Slechts wat stronken en een enkele boom hebben de operatie overleefd. Voor de rest valt er werkelijk geen grassprietje meer te ontdekken. Dit stijgt wel heel ver uit boven het ordinaire snoei- en onderhoudswerk. Maar het is – althans voor mij – gissen naar de achterliggende bedoelingen. En denk maar niet dat een gelamineerd velletje met uitleg over de werkzaamheden in de Kasteelse Bossen – dat ik op 19 april bij de kasteelruïne aantrof – veel duidelijkheid verschaft.De voorlaatste zin is in dit verband de meest cruciale: ‘Diverse locaties wordt de oude laanstructuur vrij gezet o.a. langs Witte Brugweg.’ Over het wat onbeholpen Nederlands zullen we het een andere keer maar hebben, nu beperken we ons tot de inhoud. De activiteiten langs de Wittebrugweg zouden we dus moeten scharen onder het kopje ‘vrijzetten van de oude laanstructuur’? Mocht dat zo zijn, dan is het vrijzetten wel heel erg letterlijk genomen. Waarom zelfs het laatste beetje onkruid verwijderd? Gaat hier iets nieuws aangeplant worden? Of is dit alles slechts de opmaat tot de aanleg van een poel, zoals er enkele honderden meters verderop langs de Nachtegaallaan ook ineens een – vooralsnog droogstaande – poel is verschenen? Apropos het vrijzetten van die oude laanstructuur: is dat eigenlijk geen weggegooid geld? Want als je die oude laanstructuur echt wilt herstellen, zou de A73 moeten verdwijnen of op z’n minst ondergronds dienen te gaan, iets dat ik zo 1, 2, 3 nog niet zie gebeuren. Misschien toch maar eens m’n licht opsteken bij de heer of mevrouw Claessens van de gemeenteof bij de Europese Unie, die het hele project tenslotte financieel ondersteunt.

1 opmerking: