dinsdag 8 december 2009

Klein mysterie 118 – Meer straatnaambordenraadselen (4)

Zonder mij eerst op de hoogte te brengen, heeft iemand een hengst gegeven aan het bij pand Cuppen hangende straatnaambordje ‘Hoofdstraat’. Daardoor wijst dat nu in de richting van het Cuppenpedje en niet meer naar de parkeerplaats aan de overzijde van de straat. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik er bijna in was getrapt. Een vlammend betoog gericht tegen de ondoorgrondelijke wegen van de straatnaambordenophangers was al voor de helft voltooid, toen ik me plotseling realiseerde dat het straatnaambord wel eens een halve slag kon zijn gedraaid ten opzichte van zijn oorspronkelijke locatie boven het bordje met de nummers 12, 12a en 16. Daarmee behoedde ik mezelf voor een blunder. Desondanks blijf ik met enkele vragen zitten. Hoe is het bijvoorbeeld zo gekomen? Heeft iemand bewust geprobeerd me er in te luizen? Nee, dat zou echt te veel eer voor Horst-sweet-Horst zijn. Baldadigheid? Mogelijk, hoewel je over enige klimcapaciteiten moet beschikken om de actie te doen slagen. De wind? Onmogelijk. Toch een menselijke fout? Je zou het bijna gaan denken.Andere vraag: waarom hangt het straatnaambordje ‘Cuppenpedje’ aan de westzijde van de straat, terwijl het pedje aan de overzijde begint? En waarom hangen de bordjes die verwijzen naar de aan de westzijde van de Hoofdstraat gelegen panden 12, 12a en 16 aan de oostzijde van de straat? Zou in beide gevallen andersom niet handiger zijn? Of zie ik in al mijn onnozelheid weer iets over het hoofd? Wie zich trouwens afvraagt waarom nummer 14 ontbreekt in het rijtje 12, 12a en 16 kan ik op z’n wenken bedienen. In tegenstelling tot de panden met de huisnummers 12, 12a en 16 heeft huisnummer 14 (schoenwinkel Past) namelijk behalve aan de parkeerplaatskant ook een ingang aan de straatkant van de Hoofdstraat. Dit maakt een verwijzingsbordje overbodig. Ik vermoed althans dat dat de gevolgde gedachtegang is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten