maandag 25 januari 2010

Actualisatie – Weisterbeek

Op 29 november van het afgelopen jaar vroeg ik mij af hoe lang deze letters de voorgevel van de Weisterbeek nog zouden opfleuren. Dit naar aanleiding van uitspraken van Everard de Jong, enkele dagen eerder gedaan in het VPRO-radioprogramma Argos. De hulpbisschop van het bisdom Roermond verklaarde dat de omzetting van basisschool Weisterbeek van katholiek naar openbaar in 2008 op onrechtmatige gronden is geschied. De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) had namelijk toestemming voor de noodzakelijke statutenwijziging dienen te geven. De Jong beloofde er achteraan te zullen gaan. Of hij die belofte nakomt of al is nagekomen, is mij onbekend. Wie er in elk geval wel achteraan is gegaan, is het Horster gemeentebestuur. Het werd daartoe aangespoord door schriftelijke raadsvragen van toen nog SP-raadslid Thijs Coppus. Het antwoord (kies voor 03 Brieven deel 3 en ga dan naar brief 21) op zijn vragen laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘De uitspraak van de hulpbisschop is niet juist.’ In de statuten is namelijk geen ‘bepaling opgenomen dat er toestemming aan de NKSR of het bisdom gevraagd moet worden’. Wel staat in de statuten van de overkoepelende stichting Dynamiek dat ‘de stichting zal handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs die op grond van gezamenlijk overleg in de NKSR zijn of worden vastgesteld’. Maar dat is volgens het gemeentebestuur ‘heel wat anders als toestemming of goedkeuring’. Het wachten is nu op Everard. Gaat hij te biecht bij bisschop Wiertz omdat hij heeft gezondigd tegen het achtste gebod (‘Gij zult geen valse getuigenis afleggen’)? Zal hij gelijk Pilatus zijn handen in onschuld wassen? Of zal hij – vrij naar Jesaja 2:4 – zijn zwaarden tot ploegscharen smeden? Ik laat me graag verrassen. Desondanks lijkt een voorspelling dat de letters ‘obs’ de voorgevel van de Weisterbeek nog lang zullen opfleuren, me niet al te gewaagd.Ganz nebenbei bemerkt: het gemeentebestuur was blijkens het antwoord op de vragen van Thijs Coppus niet bepaald in z’n sas met de betreffende aflevering van Argos: ‘Wij [willen] onze teleurstelling en verbazing uitspreken over de eenzijdige, subjectieve en ook selectieve inhoud van het betreffende radioprogramma. Het programma komt niet tot een objectieve weergave van de feiten.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten