maandag 4 januari 2010

Top 5 – Fietsenstallingsverbodsaanduidingen in Horst-centrum

Iets hypocriets heeft het wel: terwijl winkeliers de trottoirs in het centrum van Horst maar blijven bevuilen en versperren met van die afzichtelijke mobiele reclameborden, willen ze onder geen beding dat er fietsen voor hun ramen en deuren worden geplaatst. Zullen we afspreken dat we die fietsen daar gewoon blijven neerzetten totdat de reclameborden zijn verdwenen?Het is goed in het nieuwe coalitieakkoord te lezen dat ‘in samenwerking met het centrummanagement het convenant “reclame-uitingen”[wordt] geëffectueerd’. Dat geeft hoop. Of het gemakkelijk zal zijn alle winkeliers op een lijn te krijgen, valt echter te betwijfelen. Afgaande op de fietsenstallingsverbodsaanduidingen hebben we hier namelijk te maken met een zeer gemêleerd gezelschap. Op tweede kerstdag onderwierp ik die aanduidingen namelijk eens aan een vergelijkend onderzoek. Bij tien winkels in het Horster centrum trof ik pictogrammen en/of teksten aan die het stallen van fietsen moeten voorkomen. Laten nu alleen die van schoenenzaak Durlinger en De Broekenhoek hetzelfde zijn!
Het samenstellen van een top 5 van fietsenstallingsverbodsaanduidingen in Horst-centrum bleek niet eens zo’n heel eenvoudige opgave. De esthetiek van de aanduiding en de mate van vriendelijkheid van de tekst waren doorslaggevende factoren bij de beoordeling. Maar vind maar eens iets moois dat niet onvriendelijk is … Na een worsteling van meer dan een week is dit het resultaat:

5.Esthetisch genoegen valt er niet aan te beleven, onvriendelijke tekst en bovendien hinken op twee gedachten (pictogram én tekst). Merk overigens op dat we hier duidelijk met twee verschillende typen fietsen van doen hebben.

4.Drie nagenoeg identieke, niet bijzonder onvriendelijke teksten, maar de vormgeving is beslist voor verbetering vatbaar.

3. Geen onsympathieke formulering en er is enige aandacht besteed aan de vormgeving. Minpunt: het ratjetoe van mededelingen in afwijkende vormgeving op een klein oppervlak.

2.Met dat ‘gelieve’ én ‘a.u.b.’ de winnaar qua vriendelijkheid, bijna op het kruiperige af zelfs. Maar móói is toch echt anders.

1. De combinatie van een redelijke mate van vriendelijkheid, afwijkend materiaalgebruik en een adequate belettering maakt dit bordje tot de onbetwiste nummer 1. Te vinden aan de parkeerplaatszijde van de Rabobank.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten