maandag 4 juli 2011

Actualisatie – Olifantspaden (5)

Bloempjes verwelken, scheepjes vergaan, maar olifantspaden blijven altijd bestaan.

Soms verdwijnt er een, soms komt er een bij. Zo kan er al drie weken na de publicatie van mijn tweede top 5 van Horster olifantspaden een streep door de nummer 5 (Vondersestraat – Van Merwijckstraat. Officiële route: 136 meter. Olifantspad: 27 meter. Terreinwinst: 109 meter). Zo was de aanblik toen:
Zo ziet het er nu uit:
Wat ik me drie weken nog niet realiseerde, was dat we hier te maken hadden met een exponent van het fenomeen ‘tijdelijk olifantspad’. Omdat er iets verderop aan de Vondersestraat een bergbezinkbassin werd aangelegd, waren fietsers en voetgangers gedwongen tijdelijk een andere, langere route te kiezen, onder meer via de Van Merwijckstraat. Als afkorting van de nieuwe, langere route ontstond het olifantspad. Nu het bergbezinkbassin er ligt en voet- en fietspad weer toegankelijk zijn, is het olifantspad weer uit de gratie geraakt, naar ik mag hopen onder dankzegging voor bewezen diensten.

Tegenover dit verlies staat de ontdekking van een nieuw olifantspad.
Of moeten we zeggen hondenpad? Het pad leidt namelijk naar het hondentoilet aan de Venloseweg (nabij de rotonde Meldersloseweg).
Officiële route: 39 meter. Olifantspad: 6 meter. Terreinwinst: 33 meter.

Dan nog iets anders à propos olifantspaden. Jan-Dirk van der Burg, de auteur van het onlangs verschenen boek over olifantspaden, kondigde enkele weken geleden op z’n website aan dat hij ook te boeken is voor een lezing over olifantspaden: ‘Niet alleen het hoe en waarom van de fotoserie maar ook de stedebouwkundige kanten, het menselijk instinct en de educatieve toepassingen komen aan bod. Ook de door Van der Burg gemaakte mini-documentaire wordt vertoond en geanalyseerd.’ Hij riep geïnteresseerden op hem een e-mail te sturen. Dat heb ik uiteraard gedaan. Ik vroeg hem onder welke voorwaarden hij bereid was naar Horst aan de Maas af te reizen voor een lezing. Dit was zijn reactie: ‘Qua voorwaarden hanteer ik een tweesporenbeleid, ik geef een commerciële lezing voor adviesbureaus en dergelijke en ik doe lezingen voor liefhebbers met non-commerciële budgetten. De lezers van uw weblog schaar ik onder die laatste categorie. Tot nu toe heb ik alleen besloten lezingen op de agenda, maar ik zou best een keer bij jullie langs willen komen, zeker als de mogelijkheid daar is dat ik het boek ook nog kan verkopen. Dan vraag ik alleen een reiskostenvergoeding.’
Het lijkt me wel een goed idee om gewoon maar eens op dat prachtige aanbod in te gaan. Ik zie het al helemaal voor me: eerst een wandel- of fietstocht(je) langs Horster olifantspaden, daarna een lezing door een autoriteit op dit gebied mét vertoning van een film.
Ik wil van tevoren wel enig inzicht krijgen in de potentiële belangstelling. Het maakt namelijk enig verschil of ik ’t Gasthoes af moet huren of dat m’n eigen kelderkast groot genoeg is om alle belangstellenden te herbergen. Vandaar deze oproep: mail me s.v.p. (HorstsweetHorst@gmail.com) als u belangstelling heeft om op een nader te bepalen datum op een nader te bepalen locatie tegen een nader te bepalen kleine vergoeding (om de onkosten te dekken) een lezing met film over olifantspaden bij te wonen. Ik reken op u! Mail me!
(En wees gerust: als u uiteindelijk toch verhinderd mocht zijn, wordt u daar echt niet op afgerekend.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten