maandag 16 april 2012

Klein mysterie 334 – Kazerneplan (1)

‘Regio juicht kazerneplan toe’, luidde de openingskop van het regiokatern van Dagblad De Limburger afgelopen vrijdag. Was Maurice de Hond soms in Noord-Limburg neergedaald om opinieonderzoek te doen? Nee, zo bleek al snel, de kop was gebaseerd op een opiniebijdrage een paar bladzijden verderop van Leon Litjens en Jan Loonen, de wethouders Economische Zaken van respectievelijk Horst aan de Maas en Venray. Zij scharen zich daarin vierkant achter de meest recente plannen voor het kazerneterrein in Venlo. Die behelzen onder meer de bouw van een voetbalstadion dat tevens dienst moet doen als evenementencentrum en de gedeeltelijke wederopbouw van het archeologisch monument fort Sint Michiel. De plannen vergen een overheidsinvestering van vele tientallen miljoenen euro’s. De beide heren wensen de Venlose gemeenteraad, die op 25 april een besluit neemt over het kazerneplan, ‘veel wijsheid, leiderschap en politiek lef’ toe.
‘Waar bemoeien ze zich mee?’, denk je dan in eerste instantie. De heren blijken hun bijdrage echter vooral te hebben geschreven als leden van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van Regio Venlo. In Regio Venlo – ik citeer de website‘werken de gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray intensief samen aan een duurzame economische ontwikkeling van de regio’.
Die Regio Venlo, zo schrijven Leon Litjens en Jan Loonen, investeert vijftien miljoen euro in het kazerneterrein. Ongetwijfeld oud nieuws, maar mij was het ontgaan. Ik sta er wel versteld van. Terwijl de Venlose politiek al jaren worstelt met het hele vraagstuk, draagt Regio Venlo zonder blikken of blozen vijftien miljoen euro bij.
Vijftien miljoen euro. Geen kattenpis. En toch kan ik me niet herinneren dat de Horster gemeenteraad ooit over het kazerneplan heeft gesproken. Of zijn besluiten hierover in eerste instantie het pakkie-an van het college van burgemeester en wethouders? Maar hoe zit het dan met de controlerende taak van de gemeenteraad? En met het verantwoording afleggen door het college? De gemeenteraad zal toch wel iets te zeggen hebben over de besteding van al die miljoenen?
Op grond van welke afwegingen heeft Regio Venlo eigenlijk besloten die vijftien miljoen euro beschikbaar te stellen? Welke voorwaarden zijn eraan verbonden? Hoe verliep de discussie? Was er überhaupt discussie? Was het besluit unaniem?
Het kan aan mij liggen, maar ik vind die hele Regio Venlo nogal schimmig. Wild om me heen meppen met grote woorden als ‘een democratisch tekort’ en ‘achterkamertjespolitiek’ leidt waarschijnlijk niet tot meer helderheid. Daarom wil ik het eens anders aanpakken: zijn er geen Horster politici die mij (en met mij de Horst-sweet-Horst-lezers) duidelijk kunnen en willen maken hoe de vork in de steel zit wat betreft Regio Venlo en de besluitvorming over het kazerneplan? Laten we voor één keer de rollen omdraaien: jullie leggen mij uit hoe het zit in plaats van andersom. Uiteraard ben ik ook heel benieuwd naar jullie mening over het kazerneplan. En nu niet net doen alsof jullie Horst-sweet-Horst niet lezen, want ik wéét gewoon dat het wel zo is. Mail me jullie bijdrage (laten we zeggen maximaal vijfhonderd woorden) en ik ben graag bereid er op Horst-sweet-Horst plaats voor in te ruimen. De zaak lijkt me er belangrijk genoeg voor.
Ceterum censeo dat gemeenten nooit zelf voetbalstadions moeten bouwen, dat VVV lekker in een gerenoveerde en uitgebreide Koel moet blijven spelen, dat fort Sint-Michiel er het meest bij gebaat is als het in z'n geheel onder het maaiveld verborgen blijft en dat Venlo juist het prachtig ensemble dat tot enkele jaren geleden Frederik Hendrikkazerne heette en waarvan zelfs de toiletgebouwtjes tot rijksmonument zijn verklaard, moet koesteren en voor de ondergang moet behoeden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten