maandag 30 april 2012

Klein mysterie 340 – Kazerneplan (4)

Doet dan toch weer goed: binnen een week hebben vier van de vijf fractievoorzitters die ik mailde over de miljoenenbijdrage van Regio Venlo aan het Kazerneplan in Venlo gereageerd. Hulde!
Dinsdag heb ik al een stukje gewijd aan de raadsvragen van Michael van Rengs (SP); vandaag geef ik, op volgorde van de binnenkomst van hun reacties, graag ruim baan aan Richard van der Weegen (PvdA-PK), Rudy Tegels (CDA) en Henk Kemperman (D66). Het wachten is nog op Bram Hendrix (Essentie). Klik hier voor mijn reactie op de reacties.

Beste Wim,

De democratische controle op de Regio Venlo baart ons al jaren zorgen. Onlangs is er op ons initiatief een themabijeenkomst geweest waarin uitleg is gegeven over de economische samenwerkingsverbanden waar de gemeente in participeert. Dat heeft enig licht gebracht. Wij zijn ook verbaasd over deze forse bijdrage aan het kazerneterrein in Venlo. De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. We wachten de beantwoording van het college af. Overigens biedt bijgaande strategische agenda enige basis voor een bijdrage aan dit project in een gemeente die nagenoeg failliet is.

Met vriendelijke groet,

Richard van der Weegen

Beste meneer Moorman,

Naar aanleiding van uw mail wil ik u allereerst een compliment geven voor de manier waarop u informatie aan het verzamelen bent over dit thema. Het is ook goed dat u kritisch bent hierover. Wat ik u kan meedelen is dat wij als CDA-fractie de besluitvorming in Venlo met belangstelling nauwlettend volgen. U is ongetwijfeld bekend dat er in Horst aan de Maas raadsvragen zijn ingediend over het Kazerne-plan, ook wij hebben daar kennis van genomen. Het CDA wacht de antwoorden van het college op deze vragen af. Ongetwijfeld dat hierover in de gemeenteraad over gesproken gaat worden. Ik nodig u van harte uit om dan te komen luisteren. De CDA-fractie gaat ter voorbereiding op het moment dat we hier als gemeenteraad verder over praten, haar standpunt bepalen. U kunt er van op aan dat we vanuit onze verantwoordelijkheid op basis van argumenten met een oordeel gaan komen. Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Rudy Tegels

Wim,

Al eerder stonden er berichten in het Dagblad over dit megalomane plan. Wij zijn tegen dat plan. Wij hebben er toen 2 vragen over gesteld. De eerste ging over de medefinanciering vanuit het regiofonds. Het antwoord was (in grote lijnen): het regiofonds is opgericht om regionale plannen te financieren en naar de mening van het regiofonds (en van de coalitiepartijen) komt ook dit project daar voor in aanmerking en bepaalt het fonds dat zelf. Wij hebben bezwaar tegen de vele regionale samenwerkingen, die min of meer zelfstandig dit soort besluiten kunnen nemen, maar staan daarin vooral alleen. De tweede vraag ging over de vraag of Horst aan de Maas ook zelf deel zou nemen aan dit project. Wij zijn daar tegen en hebben geprobeerd ook andere partijen te verleiden tot een dergelijke uitspraak, maar m.u.v. de SP is dat niet gelukt. Medefinanciering door deze gemeenten kan aan de orde komen bij overleg over bestedingen (bij voorbeeld bij overleg over de kadernota).
Conclusie: het regiofonds bepaalt zelf de bestedingen en of H a/d M ook zelfstandig deel zal nemen aan dit project is nog mogelijk, als de meerderheid van de raad (=de coalitie) dat wenst.
Overigens zit D66 elke 1e zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Horst om met burgers te praten over dergelijke zaken.

Groet,

Henk Kemperman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten