maandag 21 mei 2012

Top 5 – Toppiezinnen uit de Kadernota (1)

Die gemeentelijke Kadernota (klik hier en vervolgens onderaan op downloaden Kadernota) mag hier en daar dan tot enige beroering leiden, ze bezorgt ons wel proza met eeuwigheidswaarde. Neem alleen al die tweede zin: ‘De Kadernota is het integrale afweegmoment in de jaarlijkse Planning & Control cyclus, waarbij de financiële en beleidsmatige kaders worden gesteld dan wel herijkt voor de komende vier jaar.’ Sweet, sexy, swingend. Zo’n zin dwingt je gewoon tot verder lezen, tot gulzig inhaleren, tot één worden met de tekst, tot het in je opzuigen van al dat lekkers. En dat is alleen nog maar de tweede zin.
Als ik zo vrij mag zijn u een advies te geven: lees de nota van achteren naar voren of volgens de zogeheten Springprocessiemethode, dus twee zinnen vooruit, één terug. Zo niet, dan loopt u het risico dat u teveel op de inhoud gaat letten. Terwijl de literaire kwaliteit nu juist schuilt in de afzonderlijke zinnen. Neem van mij aan: de intrinsieke waarde daarvan kunt u het beste tot u laten doordringen door ze los te zingen van hun context.
Om u nog wat verder op te warmen leek het me een goed idee een top 5 van toppiezinnen uit de Kadernota voor u samen te stellen. Als ik van tevoren had geweten wat a hell of a job dit zou worden, was ik er waarschijnlijk nooit aan begonnen: die Qual der Wahl, maar dan in het kwadraat verheven tot de macht vijf – als dat tenminste kan, ik heb slechts drie jaar wiskunde genoten. Maar het is volbracht, dus hier komt ie, mijn top 5 van toppiezinnen uit de Kadernota, waarbij u zich moet bedenken dat dit pas een concept van de definitieve nota is en het eindresultaat vermoedelijk nóg beter zal worden:    
5. ‘Slimme keuzes nu leiden op termijn tot minder kosten binnen bijvoorbeeld het Wmo-spoor (een eenvoudig voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld woningaanpassingen).’ (p. 26)
4. ‘Het is evident dat in een fase van krimpende organisatie concreet sprake is van afnemende capaciteit.’ (p. 41)
3. ‘Op basis van de brillen ‘participatie’ en ‘verantwoordelijkheid’ kan wel een zekere mate van inbreng van inwoners en bedrijfsleven worden verlangd.’ (p. 29)
2. ‘Door een periodieke evaluatie van het IHP onderwijs is er sprake van een dynamisch en voortschrijdend beleidsinstrument met de mogelijkheid tot periodieke herijking en actualisatie aan ontwikkelingen.’ (p. 17)
1. ‘In regionaal verband (Greenport Venlo) zal dit jaar een ‘dashboard’ worden vormgegeven met daarin zorgvuldig geformuleerde Kritische Prestatie Indicatoren om zodoende de (maatschappelijke – en financiële) effecten van de gedane investeringen te kunnen monitoren.’ (p. 26)
Buiten de boot vielen dus helaas zinnen als ‘Het huidige verplaatsingsproces wordt stopgezet vanuit een veranderende context van bezuinigingen en krimp van de formatie’ (p. 34), ‘Duurzaamheid gaat om een evenwicht tussen integrale kosten en integrale opbrengsten, integraal in de zin van Triple P: people, planet en profit’ (p. 8) en ‘Vanuit de noodzaak van aanvullende bezuinigingen zal nog scherper vanuit de kostenkant worden geredeneerd’ (p. 32).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten