woensdag 8 oktober 2008

Actualisatie – Norbertuskerktrottoir (2)

Vorige week schreef ik dat ik eens bij de gemeente zou informeren naar de beweegredenen voor het verwijderen van het asfalttrottoir bij de Norbertuskerk. Zo gezegd, zo gedaan, dus ik heb vorige week woensdag een e-mail gestuurd naar de betreffende wethouder, Arie Stas. Een dag later kreeg ik een e-mail terug met de mededeling dat hij een en ander na zou (laten) trekken. Met alle bekende grappen over het werktempo van ambtenaren in mijn achterhoofd dacht ik dat daar wel eens een hele tijd overheen zou kunnen gaan. Niets blijkt minder waar. Eergisteren al ontving ik deze reactie: ‘De reden van het vervangen van de asfaltverharding voor tegels is dat er diverse klachten waren m.b.t. de zeer slechte onderhoudstoestand en er zijn zelfs mensen gevallen! Ook uit onze gegevens van het wegbeheer bleek dat het voetpad niet meer voldeed aan de eisen en dermate grote schade vertoonde dat het vervangen moest worden. Langer wachten zou nare gevolgen kunnen hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en moet zorgen voor goede veilige trottoirs. Ook ten aanzien van aansprakelijkheid loopt de gemeente risico's. Welke bestemming de kerk of het gebied ook krijgt een goed begaanbaar trottoir zal er altijd moeten zijn.’ Hulde voor dit snelle en goed beargumenteerde antwoord! Ik zou wel weer de tegenvraag kunnen stellen of het asfalttrottoir dan niet (desnoods provisorisch) hersteld had kunnen worden, maar dat doe ik nu toch maar eens niet. Ik ga er voetstoots vanuit dat deze mogelijkheid is overwogen, maar dat er om wat voor redenen dan ook te veel nadelen aan kleefden. Bovendien: je kunt nog zo’n liefhebber zijn van asfalttrottoirs, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je er je benen over breekt. Ik prijs me in elk geval gelukkig dat ik nog net op tijd foto’s heb gemaakt van het oorspronkelijke trottoir.
Nu ik de gemeente toch pluimpjes aan het geven ben, kan er trouwens nog wel eentje bij. Wethouder Stas sloot zijn e-mail af met deze verheugende mededeling: ‘Overigens hebben we ons als college op het standpunt gesteld dat de Norbertuskerk behouden moet worden. Wij zullen geen medewerking verlenen aan afbraak.’ Opnieuw: hulde!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten