maandag 5 juli 2010

Intermezzo – Open brief (2)

Geachte directie van het Dendroncollege,

Je lijkt het in deze tijd nauwelijks meer te mogen zeggen, maar ik doe het toch: ik walg van deze op de skatebaan in Melderslo aangetroffen slogan:Ik zou er aangifte van kunnen doen. Vrees voor veel bureaucratisch gedoe dat uiteindelijk tot niets dan frustratie leidt, weerhoudt me daarvan. Bovendien bestaat de kans dat die slogan geen uiting van racisme is, maar daar is neergekalkt uit stoerdoenerij, frustratie, onwetendheid of provocatiezucht. Of misschien wel het werk is van een aanhanger van Real Madrid dan wel Leeds United. Of van een fan van Joris Driepinter. Allemaal even betreurenswaardig, maar geen zaken waar je het toch al zo overbelaste politieapparaat mee moet lastiggevallen.
Ook aan deze teksten aan deze tekst met symbool– hoe weerzinwekkend ook – dien je misschien niet al te zwaar te tillen. Toch is er wel degelijk een verschil met dat ‘White Power’. Déze twee mededelingen bevinden zich namelijk niet in de anonimiteit van de openbare ruimte op een skatebaan in Melderslo. Déze twee mededelingen zijn aangebracht op een stenen console op het voorplein van een school. Uw school. Uw school, die in haar ‘missie’ zo glashelder stelt:
‘Ten aanzien van geweld, vandalisme, onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme willen wij met behoud van onze pedagogische taak duidelijk optreden. Voor wangedrag op dit gebied is op onze school geen plaats.’
Is het misschien een idee om, uiteraard met behoud van uw pedagogische taak, duidelijk op te treden tegen bovenstaande opschriften die zowel blijk geven van onverdraagzaamheid als van discriminatie als van racisme?

Met vriendelijke groet,

Wim Moorman
P.S. Mocht blijken dat de slogan ‘Goodnight left side’ niet is geadopteerd door een ontaarde puber, maar moet worden geïnterpreteerd als een zucht van verlichting van die rechtsbenige speler van Hegelsom B1 die bij gebrek aan linkspoten jarenlang tegen z’n zin linksback heeft moeten spelen, maar daarvan nu verlost is door de komst van die linksbenige asielzoeker uit Somalië die op alle posities op de linkerflank inzetbaar is, dan bied ik die jongeman reeds op voorhand m’n excuses aan. En mocht blijken dat The girl you’ll never know buitenlanders vooral haat omdat ze haar positie als vaste vrijeworpneemster van de Vonckel Girls heeft verloren aan die dochter van de Poolse immigranten die enkele jaren geleden uitgerekend in Meterik zijn neergestreken, dan mag dat wat mij betreft best als verzachtende omstandigheid gelden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten