maandag 6 september 2010

Klein mysterie 195 – Gr.veen

Verplaats u in gedachten naar een bos. Stel u een grote, keurig geordende stapel recent in mootjes gehakte boomstammen voor. Is het u wel eens opgevallen dat er van die in mootjes gehakte boomstammen altijd wel een paar gemerkt zijn?
U begrijpt me niet? Wacht, ik laat het u zien:Enkele tientallen gedecimeerde boomstammen waarvan er vijf zijn gemerkt. Twee met een roze B, één met een blauwe B, één met een X en één met het opschrift ‘Kr H.’. Nooit stond ik stil bij de betekenis van dergelijke merktekens. Er zijn immers prangender zaken om bij stil te staan. Bovendien: hoe lang ik bij sommige zaken ook stil zou staan, ik weet vrij zeker dat ik ze nimmer zou doorgronden. Zo zal het me wel altijd een raadsel blijven hoe het mogelijk is dat dit stukje door iedereen met een internetaansluiting waar ook ter wereld gelezen kan worden. Ik accepteer dat maar gewoon als een gegeven. Heeft ook iets bevrijdends: hoef ik m’n kostbare tijd in elk geval niet aan de oplossing van dát mysterie te besteden.
Maar altijd weer ligt het gevaar op de loer dat ik ongewild toch geïntrigeerd raak door iets waarvan ik vrij zeker weet dat ik het nooit zal kunnen doorgronden. Laat dat nu uitgerekend met die gemerkte boomstammen zijn gebeurd!
Terug naar bovenstaande foto. Gemaakt op de parkeerplaats van sportpark Ter Horst. Als de stapel niet groter zou zijn dan op de foto te zien is, had ik me er vermoedelijk niet druk om gemaakt (hoewel dat ‘Kr H.’ ontegenzeggelijk nieuwsgierigheidsprikkelend werkt). Maar die stapel is dus wél groter:Voor alle duidelijkheid ook nog een frontaal beeld van de op de voorgrond liggende stam: Nog een tweede stam heeft hetzelfde opschrift: ‘Gr.veen.’ Het lijkt me niet al te gewaagd te veronderstellen dat die letters een afkorting vormen van ‘Griendtsveen’. Daarin zit ‘m het mysterie dus niet. Het grote raadsel is wat twee boomstammen waarop met een spuitbus ‘Gr.veen’ is aangebracht, op de parkeerplaats van sportpark Ter Horst doen. Het werk van een Griendtsveense graffitispuiter? Lijkt me om allerlei redenen stug. Griendtsveense stammen die naar Horst zijn gebracht? Of Horster stammen die naar Griendtsveen moeten? In beide gevallen ontgaat me de logica van de eventuele vervoersbeweging.
Om verder kort te gaan: over een verklaring voor de opschriften op de stammen tast ik volkomen in het duister. Hoe treurig: toch ongewild stilgestaan bij iets waarvan ik vrij zeker wist dat ik het nimmer zou doorgronden en inderdaad geen klap verder gekomen. Het leven van een blogger gaat niet altijd over rozen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten