maandag 12 maart 2012

Intermezzo – Betonnen paaltje

Vrijdag ter voorbereiding op Roda-VVV naar Aken geweest. Onder meer een bezoek gebracht aan het Ludwig Forum. Dit Museum für zeitgenössische Kunst is gehuisvest in een prachtige, in Bauhausstijl gebouwde voormalige paraplufabriek aan de rand van de stad. Daarmee hebben we het prachtigs wel zo’n beetje gehad. Ik was namelijk de enige bezoeker. En dus werd ik tot speelbal van de in ruime mate aanwezige suppoosten. Die maakten er een sport van me in het hele museum zo opvallend onopvallend mogelijk opvallend onopvallend te blijven volgen. In hoge mate irritant – als je nog geen achtervolgingswaanzin had, zou je het hier vanzelf krijgen. Wat het leed nog verergerde, was dat het geëxposeerde me maar matig kon bekoren.
Typisch zo’n tentoonstelling met veel objecten en installaties waarvan onduidelijk is of ze er nou bij horen of dat het toevallig hier neergekwakte onderdelen zijn van de Klimaanlage die in reparatie is.
Tegenvallend of niet, toch is zo’n expositie altijd wel ergens goed voor. Bij mij leidde het ertoe dat m’n oog een dag later – nota bene tijdens een rondje rennen – plotseling op dit paaltje viel.
Het staat aan de Schengweg. Hoewel ik er tientallen keren aan voorbij moet zijn gefietst of gerend, had ik er nooit eerder acht op geslagen. Een nutteloos geworden betonnen paaltje, zoals er zoveel nutteloos geworden paaltjes zijn, al dan niet van beton.
Totdat ik me, ongetwijfeld onder invloed van de Akense tentoonstelling, ineens afvroeg of dat paaltje er nou bij hoort. Hoort dat paaltje bij de omgeving? Had het hier, voordat het nutteloos werd, een bepaalde functie? Of is het een wezensvreemd, later toegevoegd element? Een element dat ergens symbool voor staat? Moet dat paaltje je met al z’n lelijkheid misschien aan het denken zetten over de omgeving waarin het staat? Wil het je opmerkzaam maken op die ondanks de haag niet te camoufleren kippenstal die een uur in de wind stinkt?
Wil het je wijzen op die kassen die het onmogelijk maken dat je blik zoals vroeger reikt tot de kilometers verderop gelegen molen van Meterik?
Wil het je bewust maken van het feit dat die stallen, die kassen en die opzichtige groene hekken het Gortmolenkruis en die monumentale eik helemaal hebben ondergesneeuwd?
Staat kortom dit betonnen paaltje met z’n slierten schrikdraad, met z’n algenuitslag en met z’n bungelende isolatoren symbool voor de verrommeling die juist in dit gebied zo genadeloos heeft toegeslagen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten