maandag 31 maart 2014

Klein mysterie 550 – Advies

Het hele weekend zitten wachten op Wil Janssen. Maar ook de nieuwe Horster informateur wenst blijkbaar geen gebruik te maken van de hem door Horst-sweet-Horst aangeboden diensten als koffiejuffrouw, notulist of neutraal waarnemer bij de coalitiebesprekingen. Zijn afwijzing biedt wel de kans nog eens terug te blikken op het advies dat (pre-)informateur Leon Litjens afgelopen woensdag afscheidde. Een hoogst curieus document. En wel hierom:
1. de informateur beveelt een coalitie aan van CDA, PvdA en SP. Tegelijkertijd laat hij blijken weinig vertrouwen te hebben in de SP, deelt hij een aantal sneren uit richting SP (‘nee-partij’, ‘harde manier van oppositie’, ‘protestpartij’) en laat hij vergelijkbare waardeoordelen over z’n eigen CDA achterwege;

2. de informateur zegt dat door de ‘harde manier’ van oppositie voeren van de SP in het verleden ‘met name richting het CDA’ extra inzet nodig is om chemie te laten ontstaan tussen CDA en SP. Maar is die extra inzet niet evenzeer nodig door de diepe minachting die het CDA altijd ten toon heeft gespreid ten opzichte van de SP?

3. de informateur concludeert dat ‘vernieuwing een positief effect zou kunnen hebben op de politiek en de cultuur in Horst aan de Maas’. Mede daarom adviseert hij de mogelijkheden van een coalitie van CDA, PvdA en SP te onderzoeken. Mocht dat tot niets leiden dan raadt hij voortzetting van de huidige coalitie van CDA, Essentie en PvdA aan. Maar als vernieuwing zo’n belangrijk argument is, waarom is de tweede optie dan niet een coalitie van Essentie, PvdA en SP? Of waarom is dat zelfs niet de eerste optie?   

4. het positieve aspect van vernieuwing ziet de informateur blijkbaar niet als het gaat om de verdeling van de portefeuilles: ruimte, financiën en verenigingen wil hij toebedelen aan het CDA – zoals de afgelopen twaalf eeuwen te doen gebruikelijk – en ‘mens en samenleving’ aan PvdA en SP ‘om op die manier iedereen in zijn kracht te zetten’;

5. de informateur acht een coalitie die steunt op 16 van de 27 zetels (60 procent!) een te smalle basis. Zelfs als dat zo zou zijn: kun je niet met evenveel recht zeggen dat een sterke oppositie gewenst is?

6. een van de argumenten van de informateur om de PvdA bij de coalitie te betrekken, is de kennis en ervaring van PvdA-lijsttrekker Birgit op de Laak. Die kan namelijk van groot belang zijn voor ‘de nieuwe coalitie en voor de gemeenschap’. Ik onderschrijf die woorden, maar als de informateur werkelijk meent wat hij zegt, dan zou een advies Birgit op de Laak tot formateur te benoemen voor de hand hebben gelegen (overigens is het per definitie onzekere wethouderschap misschien wel niet de meest ideale functie om iemand met blijkbaar buitengewone capaciteiten aan je te binden);

7. politiek is volgens de informateur ‘people-business’: ‘Het gaat er dus om dat partijen en met name de leiders elkaar weten te vinden. Als dat gebeurt, dan volgt de inhoud vanzelf.’ Dus eigenlijk gewoon maar afschaffen, die politieke partijen?
De informateur eindigt zijn advies met de mededeling dat hij te allen tijde bereid is aanvullende toelichting te geven. ‘Nou, graag, laat maar komen!’, zou ik willen zeggen, ongetwijfeld in naam van een grote schare Horst-sweet-Horst-lezers.
Wanneer vernemen we trouwens iets van de gemoedstoestand van Essentie? Voelt Essentie zich in z’n kuif gepikt dan wel op z’n pik getrapt door het advies van Don Leon? Stilletjes hoop ik daar wel op: het zou mijn droomcoalitie van Essentie, PvdA en SP aanzienlijk dichterbij brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten