donderdag 24 juli 2008

Intermezzo - Straatnaambordreactie

Van een lezer die anoniem wenst te blijven, ontving ik de volgende reactie op de straatnaambordenmysteries (nota bene: de toegevoegde foto's zijn van mij):

'Zoals verwacht mocht worden, bestaat er inderdaad een NEN voor straatnaamborden en wel NEN 1772. Ik heb met mijn ambtelijke blik de door jouw in het spotlicht gezette straatnaamborden vluchtig getoetst aan NEN 1772. Mijn eerste indruk is dat de borden conform deze normen zijn. Aan een toetsing van de plaatsing van de borden durf ik mij niet te wagen, want daarvoor volstaat alleen een visitatie ter plekke. Die wil ik tegen een marktconform tarief wel uitvoeren namens mijn adviesbureau Street Sign Consultancy, dat ik sinds enkele dagen naast mijn ambtelijke bestaan bestier.
Onderstaand citaat over een toelichtende tekst uit het
Handboek Nummering en naamgeving van de gemeente Amsterdam d.d. 17 september 2004 wil ik je niet onthouden: "Het aanbrengen van een verklarende tekst op een straatnaambord wordt ontraden. Indien toch een verklarende tekst aan een straatnaam wordt toegevoegd moet deze tekst buiten de witte bies worden geplaatst, zie figuur 6. De verklarende tekst moet zijn uitgevoerd in witte letters op een blauwe ondergrond. Beide dienen niet retro-reflecterend te worden uitgevoerd. De letterhoogte van de verklarende tekst mag niet meer bedragen dan 20 mm."Zou het kunnen dat een consciëntieuze ambtenaar van de gemeente Horst kennis heeft genomen van het handboek van de gemeente Amsterdam en de kwestie van de verklarende tekst heeft voorgelegd aan de gemeentesecretaris, waarna het college van B&W op voorstel van deze heeft besloten voortaan de verklarende tekst achterwege te laten? En dat Dr. Lemmen daarvan het slachtoffer is geworden?'Waarvan akte!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten